KAP ***YGGYO*** YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

06.05.2021 - 18:28
KAP ***YGGYO*** YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***YGGYO*** YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 48.115.190 55.014.567
Satışların Maliyeti
17 -15.068.641 -14.694.677
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
33.046.549 40.319.890
BRÜT KAR (ZARAR)
33.046.549 40.319.890
Genel Yönetim Giderleri
18 -1.815.809 -1.670.506
Pazarlama Giderleri
-185.531 -307.285
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 15.974.811 3.236.887
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -7.634.698 -555.369
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
39.385.322 41.023.617
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
20 13.543.729 10.236.923
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
52.929.051 51.260.540
Finansman Giderleri
-57.568 -4.790
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
52.871.483 51.255.750
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
52.871.483 51.255.750
DÖNEM KARI (ZARARI)
52.871.483 51.255.750
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
52.871.483 51.255.750
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 22 0,33810000 0,32690000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)



Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
42.595.901 50.781.526
Dönem Karı (Zararı)
52.871.483 51.255.750
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-13.184.545 -10.384.751
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10, 11, 12, 13 103.432 90.154
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
354.851 -175.962
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14, 15 251.602 141.757
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 92.542 69.269
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 10.707 -386.988
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
19, 20 -14.065.440 -10.597.993
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
422.612 299.050
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
2.384.253 9.524.870
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.846.471 1.754.026
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
880.012 1.791.320
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-169.080 -44.354
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-16.422.494 158.798
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
23.240.892 -61.209
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
292.983 2.605.501
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
295.927 3.329.280
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.887.516 -8.492
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
42.071.191 50.395.869
Alınan Faiz
19 522.123 386.965
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
2.587 -1.308
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
11.424.812 17.935.256
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
5 10.727.879
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-666.419 -375.224
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -666.419 -375.224
Alınan Temettüler
20 412
Alınan Faiz
12.090.819 7.582.601
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-811.463 -7.621.839
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-7.574.096
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-52.800 -47.743
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-52.800 -47.743
Ödenen Temettüler
-758.663
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
53.209.250 61.094.943
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
53.209.250 61.094.943
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
355.675.578 372.141.334
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 408.884.828 433.236.277


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 408.884.828 355.675.578
Ticari Alacaklar
17.131.778 13.296.014
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 17.131.778 13.296.014
Diğer Alacaklar
4.310.438 3.728.695
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 4.310.438 3.728.695
Stoklar
8 693.740 524.660
Peşin Ödenmiş Giderler
9.a 1.746.561 579.909
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
306 2.893
Diğer Dönen Varlıklar
2.409.328 521.813
ARA TOPLAM
435.176.979 374.329.562
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
435.176.979 374.329.562
DURAN VARLIKLAR

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 1.705.068.110 1.705.068.110
Maddi Duran Varlıklar
12 153.003.375 152.387.470
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 298.407 345.524
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 36.411 42.211
Peşin Ödenmiş Giderler
9.b 17.624.611 2.368.769
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.876.030.914 1.860.212.084
TOPLAM VARLIKLAR
2.311.207.893 2.234.541.646
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
186.228 180.662
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
186.228 180.662
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
186.228 180.662
Ticari Borçlar
30.117.061 6.876.169
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 30.117.061 6.876.169
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 670.871 519.694
Diğer Borçlar
167.044.132 1.864.688
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
23 166.698.814 1.339.077
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 345.318 525.611
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
3.995.800 3.699.873
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9.c 3.995.800 3.699.873
Kısa Vadeli Karşılıklar
11.988.716 11.786.066
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 210.859 100.751
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 11.777.857 11.685.315
ARA TOPLAM
214.002.808 24.927.152
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
214.002.808 24.927.152
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
119.542 168.239
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
119.542 168.239
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
119.542 168.239
Diğer Borçlar
6.359.553 5.579.594
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 6.359.553 5.579.594
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
341.454 376.702
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9.d 341.454 376.702
Uzun Vadeli Karşılıklar
443.238 301.744
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 443.238 301.744
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
7.263.787 6.426.279
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
221.266.595 31.353.431
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.089.941.298 2.203.188.215
Ödenmiş Sermaye
16.a 161.280.000 161.280.000
Geri Alınmış Paylar (-)
16.b -34.005.929 -34.005.929
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
3.068.540 3.068.540
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
3.068.540 3.068.540
Kardan Ayrılan Kısıtlanmı
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.391 Değişim: -1,63% Hacim : 14.073 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.389 18.06.2021 Yüksek 1.422
Açılış: 1.418
8,7331 Değişim: 0,16%
Düşük 8,6544 18.06.2021 Yüksek 8,7484
Açılış: 8,7193
10,3707 Değişim: -0,26%
Düşük 10,3179 18.06.2021 Yüksek 10,4039
Açılış: 10,3975
499,02 Değişim: 0,38%
Düşük 497,13 18.06.2021 Yüksek 502,48
Açılış: 497,14
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.