KAP ***YGGYO*** YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

27.05.2020 - 18:11
KAP ***YGGYO*** YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***YGGYO*** YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 51.458.849 54.166.501
Satışların Maliyeti
17 -11.465.143 -9.383.804
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
39.993.706 44.782.697
BRÜT KAR (ZARAR)
39.993.706 44.782.697
Genel Yönetim Giderleri
18 -1.197.605 -1.096.814
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 3.221.744 4.612.106
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -519.303 -1.510.530
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
41.498.542 46.787.459
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
20 10.228.487 18.537.872
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
20 -83.727
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
51.727.029 65.241.604
Finansman Giderleri
-4.790
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
51.722.239 65.241.604
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
51.722.239 65.241.604
DÖNEM KARI (ZARARI)
51.722.239 65.241.604
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
51.722.239 65.241.604
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 22 0,32990000 0,41410000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
51.493.474 45.309.489
Dönem Karı (Zararı)
51.722.239 65.241.604
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-10.454.320 -15.739.190
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10, 11, 12, 13 65.925 10.791
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-229.738 486.406
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14, 15 106.951 -44.195
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 69.269 -28.566
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 -405.958 559.167
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
19, 20 -10.589.557 -16.336.708
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
299.050 16.594
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
5 83.727
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
9.454.273 -4.471.558
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.901.435 -116.678
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.774.760 -2.511.742
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
2.220 -587.235
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-248.000 167.629
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
118.058 -552.299
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.560.412 1.689.971
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
3.334.671 -2.561.204
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10.717
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
50.722.192 45.030.856
Alınan Faiz
19 386.965 610.904
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
15 -70.607
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
384.317 -261.664
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
17.977.044 17.195.646
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
5 10.727.879
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
5 -429.827
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-325.000 -13.675
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -325.000
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -13.675
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -598.098
Alınan Temettüler
20 2.511.442
Alınan Faiz
7.574.165 15.725.804
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-7.621.839 -5.530.944
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-7.574.096 -5.530.944
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-47.743
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-47.743
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
61.848.679 56.974.191
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
61.848.679 56.974.191
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
370.730.029 271.022.785
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 432.578.708 327.996.976


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 432.578.708 370.730.029
Ticari Alacaklar
9.975.782 11.471.259
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
23 500.000 561.822
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 9.475.782 10.909.437
Diğer Alacaklar
7.709.943 6.855.729
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 7.709.943 6.855.729
Stoklar
8 63.767 65.987
Peşin Ödenmiş Giderler
9 246.326 630.643
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
7.210 17.927
Diğer Dönen Varlıklar
0 0
ARA TOPLAM
450.581.736 389.771.574
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
450.581.736 389.771.574
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 2.000.000 12.727.879
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 1.897.846.289 1.897.846.289
Maddi Duran Varlıklar
12 796.600 497.494
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 95.340 131.653
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 30.912 34.630
Peşin Ödenmiş Giderler
9 248.000
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.901.017.141 1.911.237.945
TOPLAM VARLIKLAR
2.351.598.877 2.301.009.519
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
104.933 147.886
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
104.933 147.886
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
104.933 147.886
Ticari Borçlar
4.322.024 4.203.966
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 4.322.024 4.203.966
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 164.094 107.114
Diğer Borçlar
8.043.439 6.012.147
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
23 1.092.867 1.092.867
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 6.950.572 4.919.280
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9.387.738 6.053.067
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 9.387.738 6.053.067
Kısa Vadeli Karşılıklar
12.150.783 11.965.570
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 115.944
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 12.034.839 11.965.570
ARA TOPLAM
34.173.011 28.489.750
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
34.173.011 28.489.750
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
4.698.364 4.499.953
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
4.698.364 4.499.953
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 4.698.364 4.499.953
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
568.536
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
568.536
Uzun Vadeli Karşılıklar
201.290 210.283
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 201.290 210.283
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.468.190 4.710.236
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
39.641.201 33.199.986
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.311.957.676 2.267.809.533
Ödenmiş Sermaye
16.a 161.280.000 161.280.000
Geri Alınmış Paylar (-)
16.b -33.066.282 -25.492.186
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16.c 123.001.181 115.427.085
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
2.009.020.538 1.671.797.378
Net Dönem Karı veya Zararı
51.722.239 344.797.256
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.311.957.676 2.267.809.533
TOPLAM KAYNAKLAR
2.351.598.877 2.301.009.519


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
161.280.000 -16.267.275 81.573.615 1.580.083.538 275.718.990 2.082.388.868 2.082.388.868
Transferler
5.530.944 270.188.046 -275.718.990
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
65.241.604 65.241.604 65.241.604
Dönem Karı (Zararı)
65.241.604 65.241.604 65.241.604
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-5.530.944 -5.530.944 -5.530.944
Dönem Sonu Bakiyeler
161.280.000 -21.798.219 87.104.559 1.850.271.584 65.241.604 2.142.099.528 2.142.099.528
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
161.280.000 -25.492.186 115.427.085 1.671.797.378 344.797.256 2.267.809.533 2.267.809.533
Transferler
7.574.096 337.223.160 -344.797.256
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
51.722.239 51.722.239 51.722.239
Dönem Karı (Zararı)
51.722.239 51.722.239 51.722.239
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-7.574.096 -7.574.096 -7.574.096
Dönem Sonu Bakiyeler
161.280.000 -33.066.282 123.001.181 2.009.020.538 51.722.239 2.311.957.676 2.311.957.676


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
51.722.239 65.241.604
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
51.722.239 65.241.604
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
51.722.239 65.241.604http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846999


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.657 Değişim: 0,00% Hacim : 90.053 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.585 27.05.2024 Yüksek 10.759
Açılış: 10.701
32,1583 Değişim: 0,08%
Düşük 31,9619 28.05.2024 Yüksek 32,2625
Açılış: 32,1324
35,0173 Değişim: 0,14%
Düşük 34,7318 28.05.2024 Yüksek 35,1017
Açılış: 34,9671
2.433,17 Değişim: 0,15%
Düşük 2.417,41 28.05.2024 Yüksek 2.439,40
Açılış: 2.429,46
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.