KAP ***YGGYO*** YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

30.04.2019 - 18:15
KAP ***YGGYO*** YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***YGGYO*** YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 54.166.501 46.432.617
Satışların Maliyeti
16 -9.383.804 -9.680.378
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
44.782.697 36.752.239
BRÜT KAR (ZARAR)
44.782.697 36.752.239
Genel Yönetim Giderleri
17 -1.096.814 -936.611
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 4.612.106 1.556.822
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -1.510.530 -706.820
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
46.787.459 36.665.630
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
19 18.537.872 8.885.511
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
19 -83.727 -610.075
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
65.241.604 44.941.066
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
65.241.604 44.941.066
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
65.241.604 44.941.066
DÖNEM KARI (ZARARI)
65.241.604 44.941.066
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
65.241.604 44.941.066
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 21 0,41410000 0,28260000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
45.309.489 43.097.260
Dönem Karı (Zararı)
65.241.604 44.941.066
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-15.739.190 -6.270.054
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11, 12 10.791 26.663
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
486.406 334.239
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13, 14 -44.195
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 -28.566 198.904
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 559.167 135.335
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
18, 19 -16.336.708 -8.215.949
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
16.594 974.918
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
5 83.727 610.075
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-4.471.558 4.180.922
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-116.678 -320.928
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.511.742 -881.416
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-587.235 -47.895
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
167.629 8.011
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-552.299 789.271
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.689.971 37.903
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-2.561.204 4.595.976
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
45.030.856 42.851.934
Alınan Faiz
18 610.904 245.326
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
14 -70.607
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-261.664
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
17.195.646 1.804.201
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
5 -429.827 -6.176.433
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-13.675 -18.066
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -2.682
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -13.675 -15.384
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -598.098 -886.811
Alınan Temettüler
19 2.511.442 914.888
Alınan Faiz
19 15.725.804 7.970.623
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-5.530.944 -7.306.930
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-5.530.944 -7.306.930
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
56.974.191 37.594.531
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-186.825
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
56.974.191 37.407.706
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
271.022.785 205.402.863
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 327.996.976 242.810.569


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 327.996.976 271.022.785
Ticari Alacaklar
9.729.467 10.171.956
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 9.729.467 10.171.956
Diğer Alacaklar
2.261.101 2.260.801
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 2.261.101 2.260.801
Stoklar
8 739.935 152.700
Peşin Ödenmiş Giderler
9 343.817 458.663
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
261.664
ARA TOPLAM
341.332.960 284.066.905
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
341.332.960 284.066.905
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 22.940.914 22.594.814
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10 1.802.317.638 1.801.719.540
Maddi Duran Varlıklar
11 580.726 589.246
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
40.029 28.625
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 40.029 28.625
Peşin Ödenmiş Giderler
9 67.500 120.283
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.825.946.807 1.825.052.508
TOPLAM VARLIKLAR
2.167.279.767 2.109.119.413
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.229 7.803
Ticari Borçlar
3.973.180 4.508.885
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 3.973.180 4.508.885
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 87.618 114.838
Diğer Borçlar
3.700.817 2.160.139
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
22 870.322 870.322
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 2.830.495 1.289.817
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
4.157.508 6.718.712
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 4.157.508 6.718.712
Kısa Vadeli Karşılıklar
9.494.067 9.516.219
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 11.846 5.432
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 9.482.221 9.510.787
ARA TOPLAM
21.414.419 23.026.596
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
21.414.419 23.026.596
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
3.569.405 3.405.585
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 3.569.405 3.405.585
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
19.267
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
19.267
Uzun Vadeli Karşılıklar
177.148 298.364
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 177.148 298.364
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.765.820 3.703.949
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
25.180.239 26.730.545
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.142.099.528 2.082.388.868
Ödenmiş Sermaye
15.a 161.280.000 161.280.000
Geri Alınmış Paylar (-)
15.b -21.798.219 -16.267.275
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15.c 87.104.559 81.573.615
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
1.850.271.584 1.580.083.538
Net Dönem Karı veya Zararı
65.241.604 275.718.990
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.142.099.528 2.082.388.868
TOPLAM KAYNAKLAR
2.167.279.767 2.109.119.413


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
107.520.000 -967.680 53.760.000 1.584.259.907 189.964.446 1.934.536.673
Transferler
7.529.605 182.434.841 -189.964.446
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
44.941.066 44.941.066
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-7.306.930 -7.306.930
Dönem Sonu Bakiyeler
107.520.000 -8.274.610 61.289.605 1.766.694.748 44.941.066 1.972.170.809 1.972.170.809
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
161.280.000 -16.267.275 81.573.615 1.580.083.538 275.718.990 2.082.388.868
Transferler
5.530.944 270.188.046 -275.718.990
Dönem Karı (Zararı)
65.241.604 65.241.604
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-5.530.944 -5.530.944
Dönem Sonu Bakiyeler
161.280.000 -21.798.219 87.104.559 1.850.271.584 65.241.604 2.142.099.528 2.142.099.528


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
65.241.604 44.941.066
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
65.241.604 44.941.066
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
65.241.604 44.941.066http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/759697


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.771 Değişim: 0,29% Hacim : 97.409 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.708 21.06.2024 Yüksek 10.793
Açılış: 10.754
32,8141 Değişim: -0,02%
Düşük 32,7082 24.06.2024 Yüksek 32,8438
Açılış: 32,8221
35,0452 Değişim: -0,28%
Düşük 35,0292 24.06.2024 Yüksek 35,1829
Açılış: 35,1421
2.449,13 Değişim: -0,06%
Düşük 2.438,69 24.06.2024 Yüksek 2.452,30
Açılış: 2.450,67
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.