KAP ***YGGYO*** YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

24.10.2018 - 18:11
KAP ***YGGYO*** YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***YGGYO*** YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
2-26 157.080.798 126.193.090 54.315.765 44.389.473
Satışların Maliyeti
26 -29.300.496 -26.271.947 -9.827.239 -9.412.229
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
127.780.302 99.921.143 44.488.526 34.977.244
BRÜT KAR (ZARAR)
127.780.302 99.921.143 44.488.526 34.977.244
Genel Yönetim Giderleri
27 -3.363.071 -3.022.591 -1.131.585 -1.151.228
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
2-29 38.508.652 20.502.429 16.563.775 6.635.281
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
2-29 -3.639.841 -8.388.450 -1.927.165 -4.036.723
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
159.286.042 109.012.531 57.993.551 36.424.574
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
30 1.331.771 370.587
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
30 -2.978.726 -565.109 -2.290.824 -199.154
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
157.639.087 108.818.009 55.702.727 36.225.420
Finansman Giderleri
-1.323.623 -19.055 -862.813 -16.732
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
156.315.464 108.798.954 54.839.914 36.208.688
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-167.374 22.230
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-280.396 -17.601
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
113.022 39.831
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
156.315.464 108.631.580 54.839.914 36.230.918
DÖNEM KARI (ZARARI)
34 156.315.464 108.631.580 54.839.914 36.230.918
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
156.315.464 108.631.580 54.839.914 36.230.918
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç (TL) 34 0,99000000 0,67000000 0,34000000 0,22000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
107.520.000 -967.680 42.052.400 1.507.186.259 185.919.977 1.841.710.956 1.841.710.956
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
-159 -159 -159
Transferler
11.925.118 173.994.700 -185.919.818
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
108.631.580 108.631.580 108.631.580
Dönem Karı (Zararı)
34 108.631.580 108.631.580 108.631.580
Kar Payları
-96.962.612 -96.962.612 -96.962.612
Dönem Sonu Bakiyeler
107.520.000 -967.680 53.977.518 1.584.218.347 108.631.580 1.853.379.765 1.853.379.765
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
107.520.000 -967.680 53.760.000 1.584.259.907 189.964.446 1.934.536.673 1.934.536.673
Transferler
53.760.000 -848.181 23.383.613 113.669.014 -189.964.446
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
156.315.464 156.315.464 156.315.464
Dönem Karı (Zararı)
34 156.315.464 156.315.464 156.315.464
Kar Payları
-113.288.214 -113.288.214 -113.288.214
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-13.719.533 -13.719.533 -13.719.533
Dönem Sonu Bakiyeler
161.280.000 -15.535.394 77.143.613 1.584.640.707 156.315.464 1.963.844.390 1.963.844.390


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
162.905.362 111.481.154
Dönem Karı (Zararı)
34 156.315.464 108.631.580
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
34 156.315.464 108.631.580
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
10.239.006 6.852.147
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
70.608 78.873
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.610.329 3.611.141
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.610.329 3.611.141
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-1.760.433 2.434.381
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
75.066 66.311
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-1.835.499 2.368.070
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
7.829.317 -2.435
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
2.489.185 565.109
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
2.489.185 565.109
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
167.374
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-2.296
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-4.980.879 -3.694.389
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.943.299 -3.820.283
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-3.943.299 -3.820.283
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-810.451 82.192
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-810.451 82.192
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-27.777 169.070
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-142.236 113.979
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-439.208 -488.264
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-439.208 -488.264
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
235.479
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
235.479
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
382.092 12.745
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
693
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
693
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
161.573.591 111.789.338
Alınan Temettüler
30 1.331.771
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-33.666
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-274.518
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-22.513.212 -3.480.496
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-20.329.463 -844.684
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-18.865 -4.872
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.682 -4.186
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-16.183 -686
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.164.884 -2.630.940
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-127.855.529 -96.962.611
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-14.567.315
Ödenen Temettüler
-113.288.214 -96.962.611
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
12.536.621 11.038.047
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
2.435
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
12.536.621 11.040.482
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 205.402.863 153.425.942
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 217.939.484 164.466.424


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
34 156.315.464 108.631.580 54.839.914 36.230.918
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
34 156.315.464 108.631.580 54.839.914 36.230.918
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
156.315.464 108.631.580 54.839.914 36.230.918


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 217.939.484 205.402.863
Finansal Yatırımlar
5.136.226
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
5.136.226
Ticari Alacaklar
9 11.499.444 7.752.344
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 11.499.444 7.752.344
Diğer Alacaklar
10 1.423.628 1.246.610
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 1.423.628 1.246.610
Stoklar
12 167.675 115.093
Peşin Ödenmiş Giderler
14 557.582 348.913
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
14 557.582 348.913
ARA TOPLAM
231.587.813 220.002.049
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
231.587.813 220.002.049
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
6 22.486.963
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
6 22.486.963
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
16 1.735.889.897 1.733.725.014
Maddi Duran Varlıklar
17 415.724 484.679
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
17 275.968 282.810
Taşıtlar
17 4.562 7.300
Mobilya ve Demirbaşlar
17 135.194 194.569
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
18 30.841 23.209
Markalar
18 15.303 16.569
Bilgisayar Yazılımları
18 15.538 6.640
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.758.823.425 1.734.232.902
TOPLAM VARLIKLAR
1.990.411.238 1.954.234.951
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 1.353 6.348
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 1.353 6.348
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 1.353 6.348
Ticari Borçlar
9 4.229.427 2.485.843
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 4.229.427 2.485.843
Diğer Borçlar
10 3.876.740 3.427.454
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 3.876.740 3.427.454
Ertelenmiş Gelirler
14 1.646.930 576.073
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
14 1.646.930 576.073
Kısa Vadeli Karşılıklar
20 12.052.740 10.685.478
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
20 12.052.740 10.685.478
ARA TOPLAM
21.807.190 17.181.196
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
21.807.190 17.181.196
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
10 4.040.622 2.130.833
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 4.040.622 2.130.833
Ertelenmiş Gelirler
14 382.092 197.637
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
14 382.092 197.637
Uzun Vadeli Karşılıklar
22 336.944 188.612
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
22 336.944 188.612
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.759.658 2.517.082
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
26.566.848 19.698.278
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
25 1.963.844.390 1.934.536.673
Ödenmiş Sermaye
25 161.280.000 107.520.000
Geri Alınmış Paylar (-)
25 -15.535.394 -967.680
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
25 77.143.613 53.760.000
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
1.584.640.707 1.584.259.907
Net Dönem Karı veya Zararı
34 156.315.464 189.964.446
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.963.844.390 1.934.536.673
TOPLAM KAYNAKLAR
1.990.411.238 1.954.234.951http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/715325


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.540 Değişim: 0,00% Hacim : 32.412 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.537 25.01.2021 Yüksek 1.560
Açılış: 1.557
7,4197 Değişim: 0,20%
Düşük 7,3998 26.01.2021 Yüksek 7,4249
Açılış: 7,4046
9,0031 Değişim: 0,04%
Düşük 8,9885 26.01.2021 Yüksek 9,0139
Açılış: 8,9998
443,36 Değişim: 0,35%
Düşük 441,57 26.01.2021 Yüksek 444,16
Açılış: 441,79
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.