KAP ***YESIL*** YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

10.03.2024 - 23:39
KAP ***YESIL*** YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

***YESIL*** YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28 33.124.136 24.741.547
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
33.124.136 24.741.547
BRÜT KAR (ZARAR)
33.124.136 24.741.547
Genel Yönetim Giderleri
29,30 -1.527.476 -3.438.883
Pazarlama Giderleri
0 0
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 288.394 132.772
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -2.058.455 -181.020.902
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
29.826.599 -159.585.466
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
33 0 7.171
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
29.826.599 -159.578.295
Finansman Gelirleri
33 5.131 1.835.835
Finansman Giderleri
33 -1.244.083 -104
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları)
-262.297.713 -519.199.238
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-233.710.066 -676.941.802
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
35 212.686.073 19.925.142
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
212.686.073 19.925.142
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-21.023.993 -657.016.660
DÖNEM KARI (ZARARI)
-21.023.993 -657.016.660
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-21.023.993 -657.016.660
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
6.752 -21.090
Dönem Karı (Zararı)
-21.023.993 -657.016.660
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-21.023.993 -657.016.660
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
18.895.155 646.305.353
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.238.952 -1.835.731
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
33 -5.131 -1.835.835
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
33 1.244.083 104
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
31 45.231 -40.737
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
45.231 -40.737
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 -212.686.073 -19.925.142
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
230.297.045 668.106.963
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
3.374.542 8.854.486
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.360 0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.360
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
403.717 8.559.302
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
348.141 8.614.878
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
55.576 -55.576
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-106.622 -5.707
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
308.778 -20.159
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
0 -36.097
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
308.778 15.938
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
133.458 156.263
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.912.449 11.341
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
2.893.493 3.375
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
18.956 7.966
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-274.878 153.446
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-274.878 153.446
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.245.704 -1.856.821
Ödenen Faiz
33 -1.244.083 -104
Alınan Faiz
33 5.131 1.835.835
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.752 -21.090
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-9.329 -76.497
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.577 -97.587
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 23.731 121.318
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 21.154 23.731


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 21.154 23.731
Finansal Yatırımlar
7 198.791 244.022
Ticari Alacaklar
10 2.360 0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
2.360 0
Diğer Alacaklar
11 262 665.648
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11,37 0 573.642
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 262 92.006
Peşin Ödenmiş Giderler
15 114.321 12.686
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
35 335 0
Diğer Dönen Varlıklar
26 355.892 31.666
ARA TOPLAM
693.115 977.753
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
693.115 977.753
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 494.272.405 759.847.462
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35 158.359.190 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
652.631.595 759.847.462
TOPLAM VARLIKLAR
653.324.710 760.825.215
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Finansal Yükümlülükler
26 62.133 0
Ticari Borçlar
10 421.259 185.338
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10,37 16.200 26.693
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 405.059 158.645
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 497.361 591.722
Diğer Borçlar
11 3.018.621 182.835
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11,37 2.953.154 98.305
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 65.467 84.530
ARA TOPLAM
3.999.374 959.895
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.999.374 959.895
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
35 0 89.515.991
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
0 89.515.991
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
3.999.374 90.475.886
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
649.325.336 670.349.329
Ödenmiş Sermaye
27 215.000.000 215.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
27 588.789.129 588.789.129
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
27 9.150.480 9.150.480
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
27 55.627.225 55.627.225
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
27 -198.217.505 458.799.155
Net Dönem Karı veya Zararı
27 -21.023.993 -657.016.660
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
649.325.336 670.349.329
TOPLAM KAYNAKLAR
653.324.710 760.825.215


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 215.000.000 588.789.129 9.150.480 55.627.225 422.531.584 36.267.571 1.327.365.989 1.327.365.989
Transferler
27 36.267.571 -36.267.571
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
27 -657.016.660 -657.016.660 -657.016.660
Dönem Sonu Bakiyeler
27 215.000.000 588.789.129 9.150.480 0 55.627.225 458.799.155 -657.016.660 670.349.329 670.349.329
Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 215.000.000 588.789.129 9.150.480 55.627.225 458.799.155 -657.016.660 670.349.329 670.349.329
Transferler
27 -657.016.660 657.016.660 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
27 -21.023.993 -21.023.993 -21.023.993
Dönem Sonu Bakiyeler
27 215.000.000 588.789.129 9.150.480 0 55.627.225 -198.217.505 -21.023.993 649.325.336 649.325.336


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-21.023.993 -657.016.660
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-21.023.993 -657.016.660
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-21.023.993 -657.016.660http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1257288


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.645 Değişim: -0,50% Hacim : 104.170 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.645 22.04.2024 Yüksek 9.832
Açılış: 9.795
32,6009 Değişim: 0,27%
Düşük 32,4690 23.04.2024 Yüksek 32,6715
Açılış: 32,5131
34,7611 Değişim: 0,28%
Düşük 34,5982 23.04.2024 Yüksek 34,8774
Açılış: 34,6636
2.417,28 Değişim: -0,64%
Düşük 2.406,05 23.04.2024 Yüksek 2.449,94
Açılış: 2.432,85
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.