KAP ***YESIL*** YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

28.02.2023 - 19:22
KAP ***YESIL*** YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

***YESIL*** YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0
BRÜT KAR (ZARAR)
0
Genel Yönetim Giderleri
29,30 -1.913.186 -484.848
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 15.095.899 16.001.269
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -109.860.834 -2.228
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-96.678.121 15.514.193
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 4.352 6.791
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-96.673.769 15.520.984
Finansman Gelirleri
33 1.016.726 1.111.521
Finansman Giderleri
33 -54 -33.743
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-95.657.097 16.598.762
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
12.092.486 -3.199.669
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
35 12.092.486 -3.199.669
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-83.564.611 13.399.093
DÖNEM KARI (ZARARI)
-83.564.611 13.399.093
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-83.564.611 13.399.093
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 36 -0,38870000 0,11960000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
7.969.581 -43.987.368
Dönem Karı (Zararı)
-83.564.611 13.399.093
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-83.564.611 13.399.093
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
80.480.124 -13.830.608
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-1.178.560 52.500
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
30 -1.178.560 52.500
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
32 -4.352 -6.791
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
33 -1.016.672 -1.077.927
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
33 -1.016.726 -1.111.521
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
33 54 33.594
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
31 94.772.193 -15.998.059
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 -12.092.485 3.199.669
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
10.033.046 -44.584.995
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 9.737.861 -7.690.669
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
11,37 8.614.878 -7.690.669
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
11 1.122.983 0
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
15 -5.707 7.367
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -20.159 -32.318
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10,37 -36.097 10.454
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10 15.938 -42.772
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
20 156.263 34.365
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 11.341 -37.099.715
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
11,37 3.375 -37.064.627
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
11 7.966 -35.088
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
35 0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
153.447 195.975
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
26 153.447 195.975
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
6.948.559 -45.016.510
Alınan Temettüler
4.352 6.791
Ödenen Faiz
-56 -33.594
Alınan Faiz
1.016.726 1.111.521
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0 -55.576
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-8.000.000 -164.571.613
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
7 -8.000.000 -164.571.613
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 208.577.207
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
27 0 208.577.207
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-30.419 18.226
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-30.419 18.226
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 44.821 26.595
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 14.402 44.821


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 14.402 44.821
Finansal Yatırımlar
7 148.096 75.104
Diğer Alacaklar
11 403.979 8.963.280
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11,37 348.141 8.963.019
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 55.838 261
Peşin Ödenmiş Giderler
15 7.699 1.992
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
35 0 55.576
Diğer Dönen Varlıklar
26 19.217 117.087
ARA TOPLAM
593.393 9.257.860
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
593.393 9.257.860
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 461.148.269 547.993.454
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
461.148.269 547.993.454
TOPLAM VARLIKLAR
461.741.662 557.251.314
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
112.481 132.640
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10,37 16.200 52.297
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 96.281 80.343
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 326.758 170.495
Diğer Borçlar
11 143.317 131.976
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11,37 59.661 75.690
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 83.656 56.286
ARA TOPLAM
582.556 435.111
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
582.556 435.111
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
35 54.326.883 66.419.369
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
54.326.883 66.419.369
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
54.909.439 66.854.480
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
406.832.223 490.396.834
Ödenmiş Sermaye
27 215.000.000 215.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
27 417.932 417.932
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
27 166.523 166.523
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
821.910 821.910
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
27 11.903.506 11.903.506
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
262.086.963 248.687.870
Net Dönem Karı veya Zararı
-83.564.611 13.399.093
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
406.832.223 490.396.834
TOPLAM KAYNAKLAR
461.741.662 557.251.314


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 6.750.000 417.932 -160.684 821.910 11.903.506 226.721.572 21.966.298 268.420.534 268.420.534
Transferler
27 21.966.298 -21.966.298 0 0
Dönem Karı (Zararı)
27 13.399.093 13.399.093 13.399.093
Sermaye Arttırımı
27 208.250.000 208.250.000 208.250.000
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
27 327.207 327.207 327.207
Dönem Sonu Bakiyeler
27 215.000.000 417.932 166.523 821.910 11.903.506 248.687.870 13.399.093 490.396.834 490.396.834
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 215.000.000 417.932 166.523 821.910 11.903.506 248.687.870 13.399.093 490.396.834 490.396.834
Transferler
27 13.399.093 -13.399.093 0 0
Dönem Karı (Zararı)
27 -83.564.611 -83.564.611 -83.564.611
Dönem Sonu Bakiyeler
27 215.000.000 417.932 166.523 821.910 11.903.506 262.086.963 -83.564.611 406.832.223 406.832.223


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
36 -83.564.611 13.399.093
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-83.564.611 13.399.093
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-83.564.611 13.399.093http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1117889


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.471 Değişim: 0,76% Hacim : 96.362 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.404 14.06.2024 Yüksek 10.576
Açılış: 10.529
32,5017 Değişim: -0,89%
Düşük 32,4746 18.06.2024 Yüksek 32,8644
Açılış: 32,793
34,9227 Değişim: -0,91%
Düşük 34,8592 18.06.2024 Yüksek 35,4163
Açılış: 35,2435
2.435,22 Değişim: -0,41%
Düşük 2.421,05 18.06.2024 Yüksek 2.454,39
Açılış: 2.445,19
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.