KAP ***YESIL*** YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

05.05.2022 - 18:29
KAP ***YESIL*** YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

***YESIL*** YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0
BRÜT KAR (ZARAR)
0
Genel Yönetim Giderleri
29,30 -273.803 -148.267
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -12.064 -4.976
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-285.867 -153.243
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-285.867 -153.243
Finansman Gelirleri
33 0 0
Finansman Giderleri
33 0 -11
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-285.867 -153.254
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-8.086 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
35 -8.086 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-293.953 -153.254
DÖNEM KARI (ZARARI)
-293.953 -153.254
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-293.953 -153.254
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 36 -0,00140000 -0,02270000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-37.144 0
Dönem Karı (Zararı)
-293.953 -153.254
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-293.953 -153.254
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
20.150 1.043
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17,18,19 0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
0 -3.933
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
0 -3.933
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
32 0 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
33 0 0
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
33 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12.064 4.976
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
31 12.064 4.976
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 8.086 0
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
31 0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
236.659 152.211
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
7,27 0 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 223.461 -153.648
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
11,37 1.402.021 -153.648
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
11 -1.178.560 0
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
15 1.992 9.359
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -66.771 19.430
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10,37 -36.097 -10.260
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10 -30.674 29.690
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
20 44.853 21.611
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 65.505 23.946
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
11,37 59.966 -293.999
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
11 5.539 317.945
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
26 10.500 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-42.881 231.513
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
26 -42.881 231.513
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
26 0 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-37.144 0
Alınan Temettüler
32 0 0
Ödenen Faiz
0 0
Alınan Faiz
0 0
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları
7 0 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 0
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
7 0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
27 0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-37.144 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-37.144 0
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 44.821 26.595
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 7.677 26.595


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 7.677 44.821
Finansal Yatırımlar
7 63.040 75.104
Diğer Alacaklar
11 8.739.819 8.963.280
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11,37 7.560.998 8.963.019
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 1.178.821 261
Türev Araçlar
0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
15 0 1.992
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
25 55.576 55.576
Diğer Dönen Varlıklar
26 159.968 117.087
ARA TOPLAM
9.026.080 9.257.860
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
9.026.080 9.257.860
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 547.993.454 547.993.454
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35 2.412 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
547.995.866 547.993.454
TOPLAM VARLIKLAR
557.021.946 557.251.314
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
10 65.867 132.640
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10,37 49.667 52.297
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 16.200 80.343
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 215.347 170.495
Diğer Borçlar
11 197.482 131.976
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11,37 116.253 75.690
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 81.229 56.286
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10.500 0
ARA TOPLAM
489.196 435.111
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
489.196 435.111
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
35 66.429.867 66.419.369
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
26 0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
66.429.867 66.419.369
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
66.919.063 66.854.480
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
27 490.102.883 490.396.834
Ödenmiş Sermaye
215.000.000 215.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
417.932 417.932
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
166.523 166.523
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
821.910 821.910
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
5.690 5.690
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
273.984.781 260.585.686
Net Dönem Karı veya Zararı
-293.953 13.399.093
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
27 0 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
490.102.883 490.396.834
TOPLAM KAYNAKLAR
557.021.946 557.251.314


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 6.750.000 417.932 -160.684 821.910 5.690 238.619.388 21.966.298 268.420.534 268.420.534
Transferler
27 21.966.298 -21.966.298 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-153.254 -153.254 -153.254
Dönem Karı (Zararı)
27 -153.254 -153.254 -153.254
Dönem Sonu Bakiyeler
27 6.750.000 417.932 -160.684 821.910 5.690 260.585.686 -153.254 268.267.280 268.267.280
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 215.000.000 417.932 988.434 11.903.506 248.687.868 13.399.095 490.396.836 490.396.836
Transferler
27 13.399.096 -13.399.096 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-293.953 -293.953 -293.953
Dönem Karı (Zararı)
27 -293.953 -293.953 -293.953
Sermaye Arttırımı
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
27 215.000.000 417.932 988.434 11.903.506 262.086.964 -293.953 490.102.883 490.102.883


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
36 -293.953 -153.254
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-293.953 -153.254
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-293.953 -153.254http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026787


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.375 Değişim: 0,00% Hacim : 32.519 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.373 24.05.2022 Yüksek 2.399
Açılış: 2.392
16,1498 Değişim: 0,46%
Düşük 16,0430 25.05.2022 Yüksek 16,1682
Açılış: 16,0758
17,3144 Değişim: 0,10%
Düşük 17,2406 25.05.2022 Yüksek 17,3393
Açılış: 17,2966
963,26 Değişim: -0,31%
Düşük 961,64 25.05.2022 Yüksek 968,42
Açılış: 966,24
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.