" />

KAP ***YESIL*** YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

01.11.2021 - 18:32
KAP ***YESIL*** YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

***YESIL*** YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0
BRÜT KAR (ZARAR)
0
Genel Yönetim Giderleri
29,30 -369.105 -258.480 -126.984 -86.437
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 28.384.358 61.961 28.384.358 52.620
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -14.339 0 -10.630 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
28.000.914 -196.519 28.246.744 -33.817
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 0 0 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
28.000.914 -196.519 28.246.744 -33.817
Finansman Gelirleri
33 839.114 0 395.915 0
Finansman Giderleri
33 -147 -1.150.034 -10 -746.967
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
28.839.881 -1.346.553 28.642.649 -780.784
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-5.676.872 0 -5.676.872 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
35 -5.676.872 0 -5.676.872 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
23.163.009 -1.346.553 22.965.777 -780.784
DÖNEM KARI (ZARARI)
23.163.009 -1.346.553 22.965.777 -780.784
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
23.163.009 -1.346.553 22.965.777 -780.784
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 36 0,29810000 -0,19950000 0,10680000 -0,11570000
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 36 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-35.910.002 24.646
Dönem Karı (Zararı)
23.163.009 -1.346.553
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
23.163.009 -1.346.553
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-23.504.504 963.069
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17,18,19 0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
29.750 -125.000
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
29.750 -125.000
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
32 0 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-839.114 1.150.030
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
33 -839.114 0
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
33 0 1.150.030
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-28.372.012 -61.961
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
31 -28.372.012 -61.961
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 5.676.872 0
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
31 0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-36.365.665 1.558.160
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
7,27 0 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 349.840 2.814
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
11,37 349.840 2.814
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
11 0 0
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
15 2.205 -1.102
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 15.754 62.965
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10,37 9.016 29.321
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10 6.738 33.644
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
20 33.685 46.276
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -36.976.269 1.678.240
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
11,37 -37.036.127 1.639.541
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
11 59.858 38.699
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
209.120 -231.033
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
26 209.120 -231.033
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
26 0 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-36.707.160 1.174.676
Alınan Temettüler
32 0 0
Ödenen Faiz
0 -1.150.030
Alınan Faiz
839.114 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-41.956
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-164.571.613
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
7 -164.571.613
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
208.579.337
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
208.579.337
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
27 208.579.337
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
8.097.722 24.646
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
8.097.722 24.646
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 26.595 3.486
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 8.124.317 28.132


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 8.124.317 26.595
Finansal Yatırımlar
7 63.040 75.386
Diğer Alacaklar
11 922.771 1.272.611
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11,37 922.510 1.272.350
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 261 261
Türev Araçlar
12 0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
15 7.154 9.359
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
25 41.956 0
Diğer Dönen Varlıklar
26 103.942 313.062
ARA TOPLAM
9.263.180 1.697.013
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
9.263.180 1.697.013
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 560.379.471 371.085.500
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
560.379.471 371.085.500
TOPLAM VARLIKLAR
569.642.651 372.782.513
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Finansal Yükümlülükler
7 0 3.662.000
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
7 0 3.662.000
Ticari Borçlar
10 157.962 112.458
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10,37 50.859 41.843
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 107.103 70.615
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 169.815 136.130
Diğer Borçlar
11 255.422 37.231.691
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11,37 100.690 37.140.317
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 154.732 91.374
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
35 0 0
ARA TOPLAM
583.199 41.142.279
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
583.199 41.142.279
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
35 68.896.572 63.219.700
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
26 0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
68.896.572 63.219.700
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
69.479.771 104.361.979
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
500.162.880 268.420.534
Ödenmiş Sermaye
215.000.000 6.750.000
Sermaye Düzeltme Farkları
417.932 417.932
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
168.653 -160.684
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
821.910 821.910
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
5.690 5.690
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
260.585.686 238.619.388
Net Dönem Karı veya Zararı
23.163.009 21.966.298
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
27 0 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
500.162.880 268.420.534
TOPLAM KAYNAKLAR
569.642.651 372.782.513


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 6.750.000 417.932 -160.684 821.910 5.690 186.383.151 52.236.237 246.454.236 246.454.236
Transferler
27 52.236.237 -52.236.237 0 0
Dönem Karı (Zararı)
27 -1.346.553 -1.346.553 -1.346.553
Dönem Sonu Bakiyeler
27 6.750.000 417.932 -160.684 821.910 5.690 238.619.388 -1.346.553 245.107.683 245.107.683
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 6.750.000 417.932 -160.684 821.910 5.690 238.619.388 21.966.298 268.420.534 268.420.534
Transferler
27 21.966.298 -21.966.298 0 0
Dönem Karı (Zararı)
27 23.163.009 23.163.009 23.163.009
Sermaye Arttırımı
27 208.250.000 208.250.000 208.250.000
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
27 329.337 329.337 329.337
Dönem Sonu Bakiyeler
27 215.000.000 417.932 168.653 821.910 5.690 260.585.686 23.163.009 500.162.880 500.162.880


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
36 23.163.009 -1.346.553 22.965.777 -780.784
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
23.163.009 -1.346.553 22.965.777 -780.784
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
23.163.009 -1.346.553 22.965.777 -780.784http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973629


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.992 Değişim: -0,88% Hacim : 101.028 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.992 24.07.2024 Yüksek 11.121
Açılış: 11.093
32,8442 Değişim: 0,11%
Düşük 32,7534 25.07.2024 Yüksek 32,8621
Açılış: 32,8069
35,6748 Değişim: 0,21%
Düşük 35,5796 25.07.2024 Yüksek 35,7185
Açılış: 35,6018
2.532,74 Değişim: 0,14%
Düşük 2.525,51 25.07.2024 Yüksek 2.533,96
Açılış: 2.529,18
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.