KAP ***YESIL*** YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

09.08.2021 - 18:58
KAP ***YESIL*** YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

***YESIL*** YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0
BRÜT KAR (ZARAR)
0
Genel Yönetim Giderleri
29,30 -242.121 -172.043 -93.854 -86.932
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 9.341 14.457
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -3.709 1.267
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-245.830 -162.702 -92.587 -72.475
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-245.830 -162.702 -92.587 -72.475
Finansman Gelirleri
33 443.199 443.199
Finansman Giderleri
33 -137 -403.067 -126 -403.066
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
197.232 -565.769 350.486 -475.541
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
197.232 -565.769 350.486 -475.541
DÖNEM KARI (ZARARI)
197.232 -565.769 350.486 -475.541
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
197.232 -565.769 350.486 -475.541
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar 36 0,02190000 -0,08380000 0,03120000 -0,07050000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-35.811.606 -2.003
Dönem Karı (Zararı)
197.232 -565.769
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
197.232 -565.769
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-386.990 268.724
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
52.500 -125.000
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
52.500 -125.000
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-443.199 403.065
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
33 -443.199
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
33 403.065
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
3.709 -9.341
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
31 3.709 -9.341
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-36.042.887 698.107
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 304.593 2.814
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
11,37 304.593 2.814
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
15 8.238 -244
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 85.702 49.563
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10,37 5.682 19.205
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10 80.020 30.358
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
20 51.224 28.392
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -36.719.620 637.236
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
11,37 -37.041.874 608.682
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
11 322.254 28.554
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
226.976 -19.654
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
26 226.976 -19.654
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-36.232.645 401.062
Ödenen Faiz
-403.065
Alınan Faiz
443.199
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-22.160
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-147.000.000
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
7 -147.000.000
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
208.662.637
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
208.662.637
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
27 208.662.637
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
25.851.031 -2.003
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
25.851.031 -2.003
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 26.595 3.486
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 25.877.626 1.483


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 25.877.626 26.595
Finansal Yatırımlar
7 71.677 75.386
Diğer Alacaklar
11 147.968.018 1.272.611
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11,37 147.967.757 1.272.350
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 261 261
Peşin Ödenmiş Giderler
15 1.121 9.359
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
25 22.160
Diğer Dönen Varlıklar
26 86.086 313.062
ARA TOPLAM
174.026.688 1.697.013
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
174.026.688 1.697.013
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 371.085.500 371.085.500
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
371.085.500 371.085.500
TOPLAM VARLIKLAR
545.112.188 372.782.513
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Finansal Yükümlülükler
3.662.000 3.662.000
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
7 3.662.000 3.662.000
Ticari Borçlar
10 250.660 112.458
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10,37 47.525 41.843
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 203.135 70.615
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 187.354 136.130
Diğer Borçlar
11 512.071 37.231.691
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11,37 98.443 37.140.317
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 413.628 91.374
ARA TOPLAM
4.612.085 41.142.279
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.612.085 41.142.279
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
35 63.219.700 63.219.700
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
63.219.700 63.219.700
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
67.831.785 104.361.979
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
27 477.280.403 268.420.534
Ödenmiş Sermaye
27 215.000.000 6.750.000
Sermaye Düzeltme Farkları
27 417.932 417.932
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
27 251.953 -160.684
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
27 821.910 821.910
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
27 5.690 5.690
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
27 260.585.686 238.619.388
Net Dönem Karı veya Zararı
27 197.232 21.966.298
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
477.280.403 268.420.534
TOPLAM KAYNAKLAR
545.112.188 372.782.513


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 6.750.000 417.932 -160.684 821.910 5.690 186.383.151 52.236.237 246.454.236 52.236.237 -52.236.237
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-565.769 -565.769 -565.769
Dönem Karı (Zararı)
27 -565.769 -565.769 -565.769
Dönem Sonu Bakiyeler
27 6.750.000 417.932 -160.684 821.910 5.690 238.619.388 -565.769 245.888.467 245.888.467
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 6.750.000 417.932 -160.684 821.910 5.690 238.619.388 21.966.298 268.420.534 268.420.534
Transferler
27 21.966.298 -21.966.298
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
197.232 197.232 197.232
Dönem Karı (Zararı)
27 197.232 197.232 197.232
Sermaye Arttırımı
27 208.250.000 208.250.000 208.250.000
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
27 412.637 412.637 412.637
Dönem Sonu Bakiyeler
27 215.000.000 417.932 251.953 821.910 5.690 260.585.686 197.232 477.280.403 477.280.403


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
36 197.232 -565.769 350.486 -475.541
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
197.232 -565.769 350.486 -475.541
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
197.232 -565.769 350.486 -475.541http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956333


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.419 Değişim: 0,10% Hacim : 12.776 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.412 17.09.2021 Yüksek 1.427
Açılış: 1.424
8,6468 Değişim: 1,42%
Düşük 8,5060 17.09.2021 Yüksek 8,6556
Açılış: 8,5258
10,1402 Değişim: 0,81%
Düşük 10,0237 17.09.2021 Yüksek 10,1765
Açılış: 10,0589
487,98 Değişim: 1,55%
Düşük 480,15 17.09.2021 Yüksek 488,34
Açılış: 480,52
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.