KAP ***YESIL*** YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

30.10.2020 - 18:20
KAP ***YESIL*** YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

***YESIL*** YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0
BRÜT KAR (ZARAR)
0
Genel Yönetim Giderleri
29,30 -258.480 -301.646 -86.437 -49.196
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 61.961 774 52.620 2.323
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-196.519 -300.872 -33.817 -46.873
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 3.928 3.928
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-196.519 -296.944 -33.817 -42.945
Finansman Gelirleri
33 12.511 3
Finansman Giderleri
33 -1.150.034 -31 -746.967 -7
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-1.346.553 -284.464 -780.784 -42.949
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-18.356
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
35 -18.356
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.346.553 -302.820 -780.784 -42.949
DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.346.553 -302.820 -780.784 -42.949
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
-1.346.553 -302.820 -780.784 -42.949
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 36 -0,19950000 -0,04490000 -0,11570000 -0,00640000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
24.646 3.776
Dönem Karı (Zararı)
-1.346.553 -302.820
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-1.346.553 -302.820
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
963.069 5.071
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-125.000
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-125.000
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.150.030 -12.511
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
33 -12.511
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
33 1.150.030
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-61.961 -774
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
31 -61.961 -774
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 18.356
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
1.558.160 289.014
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 2.814 13.504.212
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
11,37 2.814 13.504.212
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
15 -1.102 -3.259
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 62.965 9.485
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10,37 29.321 29.142
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10 33.644 -19.657
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
20 46.276 55.196
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 1.678.240 -13.243.336
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
11,37 1.639.541 -13.249.324
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
11 38.699 5.988
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-231.033 -33.284
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
26 -231.033 -33.284
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.174.676 -8.735
Ödenen Faiz
-1.150.030
Alınan Faiz
12.511
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
24.646 3.776
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
24.646 3.776
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 3.486 6.118
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 28.132 9.894


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 28.132 3.486
Finansal Yatırımlar
7 86.980 25.019
Diğer Alacaklar
11 261 3.075
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11,37 0 2.814
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 261 261
Peşin Ödenmiş Giderler
15 1.102
Diğer Dönen Varlıklar
26 304.788 73.755
ARA TOPLAM
421.263 105.335
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
421.263 105.335
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 339.961.675 339.961.675
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
339.961.675 339.961.675
TOPLAM VARLIKLAR
340.382.938 340.067.010
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
10 121.894 183.929
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10,37 29.321
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 92.573 183.929
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 140.839 94.563
Diğer Borçlar
11 37.285.187 35.606.947
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11,37 37.116.224 35.476.683
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 168.963 130.264
ARA TOPLAM
37.547.920 35.885.439
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
37.547.920 35.885.439
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
35 57.727.335 57.727.335
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
57.727.335 57.727.335
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
95.275.255 93.612.774
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
27 245.107.683 246.454.236
Ödenmiş Sermaye
27 6.750.000 6.750.000
Sermaye Düzeltme Farkları
27 417.932 417.932
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
27 -160.684 -160.684
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
27 821.910 821.910
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
27 5.690 5.690
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
27 238.619.388 186.383.151
Net Dönem Karı veya Zararı
27 -1.346.553 52.236.237
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
245.107.683 246.454.236
TOPLAM KAYNAKLAR
340.382.938 340.067.010


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 6.750.000 417.932 -700.240 171.022 821.910 5.690 242.562.206 -56.179.055 193.849.465 193.849.465
Transferler
27 -56.179.055 56.179.055 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-302.820 -302.820 -302.820
Dönem Karı (Zararı)
27 -302.820 -302.820 -302.820
Dönem Sonu Bakiyeler
27 6.750.000 417.932 -700.240 171.022 821.910 5.690 186.383.151 -302.820 193.546.645 193.546.645
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 6.750.000 417.932 -160.684 821.910 5.690 186.383.151 52.236.237 246.454.236 246.454.236
Transferler
27 52.236.237 -52.236.237
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.346.553 -1.346.553 -1.346.553
Dönem Karı (Zararı)
27 -1.346.553 -1.346.553 -1.346.553
Dönem Sonu Bakiyeler
27 6.750.000 417.932 -160.684 821.910 5.690 238.619.388 -1.346.553 245.107.683 245.107.683


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
36 -1.346.553 -302.820 -780.784 -42.949
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.346.553 -302.820 -780.784 -42.949
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
-1.346.553 -302.820 -780.784 -42.949http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885079


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.644 Değişim: 3,14% Hacim : 132.747 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.357 17.05.2024 Yüksek 10.652
Açılış: 10.370
32,2020 Değişim: -0,22%
Düşük 32,0915 17.05.2024 Yüksek 32,3224
Açılış: 32,2745
35,0069 Değişim: -0,22%
Düşük 34,9366 17.05.2024 Yüksek 35,1762
Açılış: 35,085
2.498,74 Değişim: 1,32%
Düşük 2.461,93 17.05.2024 Yüksek 2.511,09
Açılış: 2.466,23
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.