KAP ***YEOTK*** YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.( Finansal Rapor

10.05.2022 - 18:45
KAP ***YEOTK*** YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.( Finansal Rapor

***YEOTK*** YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28 165.970.167 103.321.926
Satışların Maliyeti
28 -140.337.950 -65.658.632
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
25.632.217 37.663.294
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
25.632.217 37.663.294
Genel Yönetim Giderleri
29 -4.138.895 -1.805.187
Pazarlama Giderleri
29 -5.467.959 -15.004.029
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
29 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 19.168.859 7.463.474
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -13.583.988 -7.103.415
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
21.610.234 21.214.137
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 3.184.097 6.861.840
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
32 -2.369.600 -135.360
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
666.265 -1.555
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
23.090.996 27.939.062
Finansman Gelirleri
33 0 0
Finansman Giderleri
33 -11.755.470 -3.638.009
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
11.335.526 24.301.053
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
613.150 -7.840.128
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
35 -577.154 -2.113.569
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
35 1.190.304 -5.726.559
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
11.948.676 16.460.925
DÖNEM KARI (ZARARI)
11.948.676 16.460.925
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
257.021
Ana Ortaklık Payları
11.691.655 16.460.925
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar 0,48720000 0,82300000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
14.305.646 1.537.512
Dönem Karı (Zararı)
11.691.655 16.460.925
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
11.691.655 16.460.925
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
3.449.701 10.540.898
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17,18 575.981 233.983
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
190.540 2.291.068
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10,11 87.467 2.330.603
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 103.073 -39.535
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.173.126 217.348
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 1.202.858 217.348
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
22 -29.732 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
2.759.737 81.816
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
33 2.269.976 716.453
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
10 635.840 347.350
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
10 -146.079 -981.987
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
16 -636.533 -123.445
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
-636.533 -123.445
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 -613.150 7.840.128
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
9.360.332 -24.148.176
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
7 -13.428 7.342.999
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 4.984.133 16.862.344
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
3.121.637 -1.882.058
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.862.496 18.744.402
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -1.903.662 358.928
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.903.662 358.928
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
12 -45.578.980 237.145
Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)
-45.578.980 237.145
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 1.828.000 -1.218.180
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
15 -20.687.431 11.087.696
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 14.682.594 -9.172.158
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.654.127 -84.943
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
16.336.721 -9.087.215
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
20 4.013.626 414.723
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 19.434 2.145.476
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
19.434 2.145.476
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
15 64.911.351 -51.104.413
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
26 -12.895.305 -1.102.736
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-12.895.305 -1.102.736
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
24.501.688 2.853.647
Alınan Faiz
-2.269.976 -716.453
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
22,24 -58.685 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-7.867.381 -599.682
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-5.062.074 -1.961.674
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18,19 -5.062.074 -1.961.674
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-5.062.074 -1.961.674
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
32.316.693 268.449
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
91.620.588 21.886.632
Kredilerden Nakit Girişleri
91.620.588 21.886.632
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-49.102.534 -17.100.140
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-49.102.534 -17.100.140
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-72.066 -14.188
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-10.129.295 -4.503.855
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
41.560.265 -155.713
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
725.243
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
42.285.508 -155.713
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 149.788.198 48.472.096
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 192.073.706 48.316.383


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 207.534.601 155.119.798
Finansal Yatırımlar
7 198.464 185.036
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
198.464 185.036
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
198.464 185.036
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Ticari Alacaklar
10 78.330.567 83.256.088
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
9.680.168 12.801.805
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
68.650.399 70.454.283
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0
Diğer Alacaklar
11 5.659.367 3.755.705
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5.659.367 3.755.705
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
12 157.361.730 111.782.750
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları
157.361.730 111.782.750
Türev Araçlar
0
Stoklar
13 9.879.311 11.810.384
Peşin Ödenmiş Giderler
15 76.284.154 55.596.723
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
76.284.154 55.596.723
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
25 8.134.754 1.007.615
Diğer Dönen Varlıklar
26 29.080.576 16.185.271
ARA TOPLAM
572.463.524 438.699.370
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
572.463.524 438.699.370
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Ticari Alacaklar
0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0
Diğer Alacaklar
0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0
Türev Araçlar
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
16 2.359.478 1.722.945
Maddi Duran Varlıklar
18 27.275.793 22.719.804
Kullanım Hakkı Varlıkları
19 2.854.803 711.961
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 47.967 55.473
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
47.967 55.473
Peşin Ödenmiş Giderler
0
Diğer Duran Varlıklar
0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
32.538.041 25.210.183
TOPLAM VARLIKLAR
605.001.565 463.909.553
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 47.699.789 40.812.054
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 47.699.789 40.812.054
Banka Kredileri
47.699.789 40.812.054
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 79.642.299 69.342.181
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 79.642.299 69.342.181
Banka Kredileri
79.547.061 69.306.550
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
95.238 35.631
Diğer Finansal Yükümlülükler
0
Ticari Borçlar
10 95.111.488 79.793.054
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
17.207 1.671.334
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
95.094.281 78.121.720
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 8.935.418 4.921.792
Diğer Borçlar
11 132.658 113.224
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
132.658 113.224
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0
Türev Araçlar
0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 107.830.487 42.919.136
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
25 577.154 1.119.762
Kısa Vadeli Karşılıklar
22 1.879.472 1.382.350
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
1.633.987 1.107.133
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
245.485 275.217
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0
ARA TOPLAM
341.808.765 240.403.553
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
341.808.765 240.403.553
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 35.283.675 7.820.309
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
35.283.675 7.820.309
Banka Kredileri
32.486.635 7.096.827
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
2.797.040 723.482
Diğer Finansal Yükümlülükler
0
Ticari Borçlar
0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0
Diğer Borçlar
0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0
Türev Araçlar
0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0
Uzun Vadeli Karşılıklar
23 2.065.104 1.844.575
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
2.065.104 1.844.575
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
35 18.026.720 19.137.666
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
55.375.499 28.802.550
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
397.184.264 269.206.103
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
27 206.478.364 193.744.034
Ödenmiş Sermaye
24.000.000 24.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
27 71.187.816 71.187.816
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
27 -450.292 -767.724
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-450.292 -767.724
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-450.292 -767.724
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
4.506.108 3.780.865
Yabancı Para Çevrim Farkları
322.751 -402.492
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
4.183.357 4.183.357
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
4.183.357 4.183.357
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
0
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
27 95.543.077 43.671.717
Net Dönem Karı veya Zararı
11.691.655 51.871.360
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.338.937 959.416
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
207.817.301 194.703.450
TOPLAM KAYNAKLAR
605.001.565 463.909.553


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 20.000.000 -175.442 13.759.424 29.912.293 63.496.275 63.496.275
Transferler
27 29.912.293 -29.912.293
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
27 -81.172 16.460.925 16.379.753 16.379.753
Dönem Karı (Zararı)
16.460.925 16.460.925 16.460.925
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-81.172 -81.172 -81.172
Dönem Sonu Bakiyeler
27 20.000.000 -256.614 43.671.717 16.460.925 79.876.028 79.876.028
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 24.000.000 71.187.816 -767.724 -402.492 4.183.357 43.671.717 51.871.360 193.744.034 959.416 194.703.450
Transferler
27 51.871.360 -51.871.360
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
27 317.432 725.243 11.691.655 12.734.330 257.021 12.991.351
Dönem Karı (Zararı)
11.691.655 11.691.655 257.021 11.948.676
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
317.432 725.243 1.042.675 1.042.675
Sermaye Arttırımı
122.500 122.500
Sermaye Azaltımı
0
Dönem Sonu Bakiyeler
27 24.000.000 71.187.816 -450.292 322.751 4.183.357 95.543.077 11.691.655 206.478.364 1.338.937 207.817.301


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
11.948.676 16.460.925
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
317.432 -81.172
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
24 396.790 -101.465
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-79.358 20.293
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 -79.358 20.293
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
725.243
Yabancı Para Çevrim Farkları
725.243
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
27 725.243
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.042.675 -81.172
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
12.991.351 16.379.753
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
257.021
Ana Ortaklık Payları
12.734.330 16.379.753http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028676


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.392 Değişim: 2,23% Hacim : 86.458 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.320 13.06.2024 Yüksek 10.450
Açılış: 10.320
32,3232 Değişim: 0,05%
Düşük 32,2141 13.06.2024 Yüksek 32,4069
Açılış: 32,3077
34,9499 Değişim: 0,05%
Düşük 34,7800 13.06.2024 Yüksek 35,2262
Açılış: 34,9325
2.394,88 Değişim: -0,84%
Düşük 2.383,28 13.06.2024 Yüksek 2.417,46
Açılış: 2.415,18
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.