" />

KAP ***YEOTK*** YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.( Finansal Rapor

08.11.2021 - 19:32
KAP ***YEOTK*** YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.( Finansal Rapor

***YEOTK*** YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28 317.594.522 161.130.402 103.476.497 70.617.334
Satışların Maliyeti
28 -210.144.602 -106.479.109 -62.854.444 -54.509.133
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
107.449.920 54.651.293 40.622.053 16.108.201
BRÜT KAR (ZARAR)
107.449.920 54.651.293 40.622.053 16.108.201
Genel Yönetim Giderleri
29 -6.785.809 -2.763.848 -1.995.265 -1.195.947
Pazarlama Giderleri
29 -43.076.348 -30.033.434 -14.544.179 -19.166.165
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
29 -1.390.131 0 -1.390.131 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 17.840.186 14.123.117 7.712.419 6.759.671
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -13.583.763 -10.750.207 -5.270.842 -4.035.632
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
60.454.055 25.226.921 25.134.055 -1.529.872
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 13.266.840 3.636.046 3.158.155 1.960.179
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
32 -6.964.601 0 -3.732.993 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
-4.670 0 -2.457 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
66.751.624 28.862.967 24.556.760 430.307
Finansman Giderleri
33 -7.830.221 -13.760.787 -2.021.395 -9.856.932
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
58.921.403 15.102.180 22.535.365 -9.426.625
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-16.545.599 -3.148.966 -4.665.672 1.808.024
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
35 -6.305.957 -1.327.760 -2.159.066 -643.980
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
35 -10.239.642 -1.821.206 -2.506.606 2.452.004
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
42.375.804 11.953.214 17.869.693 -7.618.601
DÖNEM KARI (ZARARI)
42.375.804 11.953.214 17.869.693 -7.618.601
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
894.855 0 181.982 0
Ana Ortaklık Payları
41.480.949 11.953.214 17.687.711 -7.618.601
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 1,72840000 0,59770000 0,73700000 -0,38090000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-43.408.471 -10.637.033
Dönem Karı (Zararı)
41.480.950 11.953.215
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
41.480.950 11.953.215
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
19.853.185 4.933.872
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17,18 960.949 583.928
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-1.230.444 475.919
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10,11 -1.230.444 475.919
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
832.152 466.790
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 753.424 454.782
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22 78.728 12.008
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
2.740.259 798.945
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 3.318.451 872.684
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
10 482.393
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
10 -578.192 -556.132
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
16 4.670
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
4.670
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 16.545.599 3.148.966
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
32 -540.676
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
32 -540.676
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-98.897.204 -24.825.899
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
7 18.355.674 -15.508.388
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -15.019.835 -22.174.527
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-12.870.842 -1.743.412
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.148.993 -20.431.115
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 210.143 -3.384.753
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.716.348
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
210.143 -668.405
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
12 -58.221.217 1.560.916
Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)
-58.221.217 1.560.916
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 -3.143.877 -3.310.267
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
15 12.749.735 -19.288.443
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 8.194.510 8.106.247
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-888.958 -5.908.561
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
9.083.468 14.014.808
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
20 2.399.000 213.109
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -3.310.237
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-3.310.237
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
15 -51.528.581 39.693.666
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
26 -12.892.756 -7.423.222
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-12.577.894 -2.210.638
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-314.862 -5.212.584
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-37.563.069 -3.318.451 -872.684
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-2.526.951 -1.825.537
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-11.075.974 -1.076.750
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18,19 540.676
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
540.676
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-10.955.644 -1.617.426
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-10.955.644 -1.617.426
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-120.330
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
103.922.736 29.050.468
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
75.187.816 3.253.339
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
75.187.816 3.253.339
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
32.223.799 29.292.210
Kredilerden Nakit Girişleri
8 32.223.799 29.292.210
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-19.898 -32.568
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-3.468.981 -3.462.513
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
49.438.291 17.336.685
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-98.180
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
49.340.111 17.336.685
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
53.117.914 5.859.229
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
102.458.025 23.195.914


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 105.927.006 53.117.914
Finansal Yatırımlar
7 155.554 18.511.227
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
155.554 18.511.227
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
155.554 18.511.227
Ticari Alacaklar
10 83.961.077 69.593.493
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
15.410.989 2.540.146
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
68.550.088 67.053.347
Diğer Alacaklar
11 334.598 544.741
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
334.598 544.741
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
12 110.563.050 52.341.833
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları
110.563.050 52.341.833
Stoklar
13 4.446.308 1.302.431
Peşin Ödenmiş Giderler
15 29.456.171 42.205.906
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
29.456.171 42.205.906
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
25 6.924.232 1.630.362
Diğer Dönen Varlıklar
26 19.829.674 7.251.780
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
19.829.674 7.251.780
ARA TOPLAM
361.597.670 246.499.687
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
361.597.670 246.499.687
DURAN VARLIKLAR

Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
16 120.330 0
Maddi Duran Varlıklar
18 20.225.474 10.206.169
Binalar
14.100.123 6.236.459
Tesis, Makine ve Cihazlar
38.845 54.835
Taşıtlar
3.120.294 1.856.582
Mobilya ve Demirbaşlar
1.594.864 664.965
Özel Maliyetler
340.815 362.795
Yapılmakta Olan Yatırımlar
1.030.533 1.030.533
Kullanım Hakkı Varlıkları
19 695.900 19.398
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 63.409 86.668
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
63.409 86.668
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
21.105.113 10.312.235
TOPLAM VARLIKLAR
382.702.783 256.811.922
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 62.040.233 38.738.583
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 62.040.233 38.738.583
Banka Kredileri
62.040.233 38.738.583
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 21.173.620 8.499.500
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
21.173.620 8.499.500
Banka Kredileri
21.143.167 8.475.518
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
30.453 23.982
Ticari Borçlar
10 38.201.265 30.006.755
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
644.392 1.533.350
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
37.556.873 28.473.405
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 3.352.850 953.850
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 39.519.917 91.048.498
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
39.519.917 91.048.498
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
25 6.305.957 599.682
Kısa Vadeli Karşılıklar
22 902.339 298.990
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
811.603 286.982
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
90.736 12.008
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
26 0 30.000
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 30.000
ARA TOPLAM
171.496.181 170.175.858
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
171.496.181 170.175.858
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 8.680.251 11.774.265
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
8.680.251 11.774.265
Banka Kredileri
8.028.766 11.774.265
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
651.485
Uzun Vadeli Karşılıklar
24 1.138.682 739.417
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
1.138.682 739.417
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
35 20.596.416 10.626.107
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
30.415.349 23.139.789
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
201.911.530 193.315.647
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
27 179.896.398 63.496.275
Ödenmiş Sermaye
24.000.000 20.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
71.187.816
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
27 -345.904 -175.442
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-345.904 -175.442
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-345.904 -175.442
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
27 -98.180
Yabancı Para Çevrim Farkları
-98.180
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
43.671.717 13.759.424
Net Dönem Karı veya Zararı
41.480.949 29.912.293
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
894.855
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
180.791.253 63.496.275
TOPLAM KAYNAKLAR
382.702.783 256.811.922


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 5.000.000 52.635 -512.268 17.688.652 22.229.019 22.229.019
Transferler
27 3.416.960 14.271.692 -17.688.652
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-27.255 11.953.215 11.925.960 11.925.960
Dönem Karı (Zararı)
27 11.953.215 11.953.215 11.953.215
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-27.255 -27.255 -27.255
Sermaye Arttırımı
3.253.339 3.253.339 3.253.339
Dönem Sonu Bakiyeler
27 11.670.299 25.380 13.759.424 11.953.215 37.408.318 37.408.318
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 20.000.000 -175.442 13.759.424 29.912.293 63.496.275 63.496.275
Transferler
29.912.293 -29.912.293
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-170.462 -98.180 41.480.949 41.212.307 894.855 42.107.162
Dönem Karı (Zararı)
41.480.949 41.480.949 894.855 42.375.804
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-170.462 -98.180 -268.642 -268.642
Sermaye Arttırımı
27 4.000.000 71.187.816 75.187.816 75.187.816
Dönem Sonu Bakiyeler
27 24.000.000 71.187.816 -345.904 -98.180 43.671.717 41.480.949 179.896.398 894.855 180.791.253


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
36 42.375.804 11.953.214 17.869.693 -7.618.601
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-170.462 -27.255 -9.461 -22.900
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
24 -213.078 -34.069 -11.826 -28.485
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
24 42.616 6.814 2.365 5.585
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
42.616 6.814 2.365 5.585
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
27 -98.180 -90.307
Yabancı Para Çevrim Farkları
-98.180 -90.307
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
-98.180 -90.307
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-268.642 -27.255 -99.768 -22.900
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
42.107.162 11.925.959 17.769.925 -7.641.501
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
894.855 181.983 0
Ana Ortaklık Payları
41.212.307 11.925.959 17.587.942 -7.641.501http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976026


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.135 Değişim: -0,04% Hacim : 27.522 Mio.TL Son veri saati : 10:56
Düşük 11.123 19.07.2024 Yüksek 11.179
Açılış: 11.145
33,1098 Değişim: 0,10%
Düşük 32,9809 19.07.2024 Yüksek 33,1580
Açılış: 33,0783
36,0716 Değişim: -0,24%
Düşük 36,0152 19.07.2024 Yüksek 36,1721
Açılış: 36,1579
2.574,25 Değişim: -1,03%
Düşük 2.562,34 19.07.2024 Yüksek 2.603,90
Açılış: 2.600,98
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.