KAP ***YDTPF*** YEDİTEPE FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

02.03.2020 - 20:33
KAP ***YDTPF*** YEDİTEPE FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

***YDTPF*** YEDİTEPE FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
19 41.800 144 6.080 40.789 14.243 103.056
Yeni Bakiye
19 41.800 144 6.080 40.789 14.243 103.056
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
55 14.821 14.876
Kar Dağıtımı
712 13.531 -14.243
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
19 712 13.531 -14.243
Dönem Sonu Bakiyeler
41.800 199 6.792 54.320 14.821 117.932
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
19 41.800 199 6.792 54.320 14.821 117.932
Yeni Bakiye
19 41.800 199 6.792 54.320 14.821 117.932
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
16.820 16.820
Kar Dağıtımı
741 14.080 -14.821
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
19 741 14.080 -14.821
Dönem Sonu Bakiyeler
41.800 199 7.533 68.400 16.820 134.752


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

ESAS FAALİYET GELİRLERİ
22 96.585 109.093
FAKTORİNG GELİRLERİ
96.585 109.093
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
91.190 99.355
İskontolu
41.912 63.070
Diğer
49.278 36.285
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
5.395 9.738
İskontolu
5.395 9.375
Diğer
0 363
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
0
Finansman Kredilerinden Alınan Faizler
0
Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0
KİRALAMA GELİRLERİ
0
Finansal Kiralama Gelirleri
0
Faaliyet Kiralaması Gelirleri
0
Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
23 -67.241 -69.439
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-55.384 -60.278
Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler
0 0
Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri
-509 0
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-8.659 -7.505
Diğer Faiz Giderleri
0 0
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-2.689 -1.656
BRÜT KAR (ZARAR)
29.344 39.654
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
24 -15.257 -17.489
Personel Giderleri
-9.774 -10.435
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-298 -156
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0
Genel İşletme Giderleri
-5.185 -6.898
Diğer
0 0
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
14.087 22.165
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
25 7.924 1.854
Bankalardan Alınan Faizler
587 1.483
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
0 0
Temettü Gelirleri
0 0
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı
0 0
Türev Finansal İşlemler Karı
0 0
Kambiyo İşlemleri Karı
1.095 307
Diğer
6.242 64
KARŞILIK GİDERLERİ
26 -978 -4.597
Özel Karşılıklar
-978 -4.597
Beklenen Zarar Karşılıkları
0 0
Genel Karşılıklar
0 0
Diğer
0 0
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.161 -340
Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri
0 0
Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri
0 0
Sermaye Piyasası İşlemleri Zararı
0 0
Türev Finansal İşlemlerden Zarar
0 0
Kambiyo İşlemleri Zararı
-1.161 -340
Diğer
0 0
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
19.872 19.082
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
19.872 19.082
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
28 -3.052 -4.261
Cari Vergi Karşılığı
-2.734 -3.330
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-318 -946
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 15
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
16.820 14.821
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
16.820 14.821
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
16.820 14.821
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı
14.295 52.623
Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri
91.190 129.363
Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri
-64.037 -64.832
Alınan Ücret ve Komisyonlar
5.395 9.738
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
1.431 63
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-13.295 -17.360
Ödenen Vergiler
-2.742 -4.905
Diğer
-3.647 556
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-37.839 21.704
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
-102.427 61.485
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
1.636 3.781
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
28 -3
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
64.901 -39.212
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-1.977 -4.347
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-23.544 74.327
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
7 -2.502 -480
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
7 171 0
Diğer
-43 -43
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-2.374 -523
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
14.720 65.000
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-65.000 -60.000
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-50.280 5.000
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
0 0
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-76.198 78.804
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
79.292 488
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
3.094 79.292


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
16.820 14.821
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
0 55
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
19 0 55
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 71
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 -16
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
16.820 14.876


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
4 782 2.312 3.094 79.292 79.292
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
438.116 438.116 334.711 334.711
Faktoring Alacakları
5 436.100 436.100 332.254 332.254
İskontolu Faktoring Alacakları (Net)
190.687 190.687 142.396 142.396
Diğer Faktoring Alacakları
245.413 245.413 189.858 189.858
Finansman Kredileri
0 0 0 0
Tüketici Kredileri
0 0 0 0
Kredi Kartları
0 0 0 0
Taksitli Ticari Krediler
0 0 0 0
Kiralama İşlemleri (Net)
0 0 0 0
Finansal Kiralama Alacakları
0 0 0 0
Faaliyet Kiralaması Alacakları
0 0 0 0
Kazanılmamış Gelirler (-)
0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0
Takipteki Alacaklar
6 10.203 10.203 14.895 14.895
Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)
6 -8.187 -8.187 -12.438 -12.438
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0 0 0
İştirakler (Net)
0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
7 2.617 2.617 4.008 4.008
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
8 76 76 283 283
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
0 0 0 0
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
10 2.564 2.564 2.882 2.882
DİĞER AKTİFLER
9 2.482 2.482 1.384 1.384
ARA TOPLAM
446.637 2.312 448.949 422.560 422.560
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)
3.766 3.766 0 0
Satış Amaçlı
3.766 3.766 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0
VARLIKLAR TOPLAMI
450.403 2.312 452.715 422.560 422.560
YÜKÜMLÜLÜKLER

ALINAN KREDİLER
12 280.686 15.771 296.457 230.251 230.251
FAKTORİNG BORÇLARI
13 125 125 97 97
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
14 1.689 1.689 0 0
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
15 12.800 12.800 63.870 63.870
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0
KARŞILIKLAR
4.301 4.301 8.718 8.718
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
16 901 901 551 551
Diğer Karşılıklar
16 3.400 3.400 8.167 8.167
CARİ VERGİ BORCU
17 234 234 8 8
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
2.357 2.357 1.684 1.684
ARA TOPLAM
302.192 15.771 317.963 304.628 0 304.628
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0
Satış Amaçlı
0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0
ÖZKAYNAKLAR
19 134.752 134.752 117.932 117.932
Ödenmiş Sermaye
41.800 41.800 41.800 41.800
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
199 199 199 199
Kar Yedekleri
7.533 7.533 6.792 6.792
Yasal Yedekler
7.248 7.248 6.507 6.507
Olağanüstü Yedekler
285 285 285 285
Kar veya Zarar
85.220 85.220 69.141 69.141
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
68.400 68.400 54.320 54.320
Dönem Net Kâr veya Zararı
16.820 16.820 14.821 14.821
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
436.944 15.771 452.715 422.560 0 422.560


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR

NAZIM HESAP KALEMLERİ

RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
1.778 1.778 1.880 1.880
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
102.164 102.164 62.687 62.687
ALINAN TEMİNATLAR
5 12.220.448 4.962 12.225.410 10.836.894 4.497 10.841.391
VERİLEN TEMİNATLAR
20 31.699 31.699 32.552 32.552
TAAHHÜTLER
0 0
Cayılamaz Taahhütler
0 0
Cayılabilir Taahhütler
0 0
Kiralama Taahhütleri
0 0
Finansal Kiralama Taahhütleri
0 0
Faaliyet Kiralama Taahhütleri
0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
0 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
0 0
Vadeli Alım Satım İşlemleri
0 0
Swap Alım Satım İşlemleri
0 0
Alım Satım Opsiyon İşlemleri
0 0
Futures Alım Satım İşlemleri
0 0
Diğer
0 0
EMANET KIYMETLER
390.635 51.973 442.608 296.143 47.755 343.898
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
12.746.724 56.935 12.803.659 11.230.156 52.252 11.282.408http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823636


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.527 Değişim: -0,09% Hacim : 23.313 Mio.TL Son veri saati : 15:40
Düşük 2.519 28.06.2022 Yüksek 2.561
Açılış: 2.545
16,6644 Değişim: 0,84%
Düşük 16,5102 28.06.2022 Yüksek 16,6800
Açılış: 16,5259
17,5675 Değişim: 0,23%
Düşük 17,4694 28.06.2022 Yüksek 17,6379
Açılış: 17,5264
977,14 Değişim: 0,86%
Düşük 967,83 28.06.2022 Yüksek 978,87
Açılış: 968,85
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.