KAP ***YDTPF*** YEDİTEPE FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

07.08.2019 - 19:21
KAP ***YDTPF*** YEDİTEPE FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

***YDTPF*** YEDİTEPE FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
19 41.800 144 6.080 40.789 14.243 103.056
Yeni Bakiye
19 41.800 144 6.080 40.789 14.243 103.056
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
55 9.069 9.124
Kar Dağıtımı
712 13.531 -14.243
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
19 712 13.531 -14.243
Dönem Sonu Bakiyeler
41.800 199 6.792 54.320 9.069 112.180
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
19 41.800 199 6.792 54.320 14.821 117.932
Yeni Bakiye
19 41.800 199 6.792 54.320 14.821 117.932
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
9.218 9.218
Kar Dağıtımı
741 14.080 -14.821
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
19 741 14.080 -14.821
Dönem Sonu Bakiyeler
41.800 199 7.533 68.400 9.218 127.150


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

ESAS FAALİYET GELİRLERİ
53.485 51.268
FAKTORİNG GELİRLERİ
53.485 51.268
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
50.561 45.541
İskontolu
23.244 33.519
Diğer
27.317 12.022
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
2.924 5.727
İskontolu
2.924 5.726
Diğer
1
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
0 0
KİRALAMA GELİRLERİ
0 0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
23 -38.315 -31.390
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-29.936 -25.131
Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri
-275
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-6.698 -5.475
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-1.406 -784
BRÜT KAR (ZARAR)
15.170 19.878
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
24 -6.961 -8.030
Personel Giderleri
-4.494 -4.798
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-154 -102
Genel İşletme Giderleri
-2.313 -3.130
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
8.209 11.848
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
25 3.490 499
Bankalardan Alınan Faizler
439 129
Kambiyo İşlemleri Karı
36 307
Diğer
3.015 63
KARŞILIK GİDERLERİ
26 -394 -394
Özel Karşılıklar
-394 -394
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
0 -306
Kambiyo İşlemleri Zararı
0 -306
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
11.305 11.647
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
11.305 11.647
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
28 -2.087 -2.578
Cari Vergi Karşılığı
-2.096 -3.204
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
9 626
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
9.218 9.069
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
9.218 9.069
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
9.218 9.069
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı
-14.014 21.035
Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri
31.365 58.936
Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri
-36.710 -32.441
Alınan Ücret ve Komisyonlar
2.924 5.729
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
6 977 62
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-6.784 -7.956
Ödenen Vergiler
-6.332 -2.994
Diğer
546 -301
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-22.922 -36.773
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
-59.690 -62.413
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
1.586 -2.057
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
-28 -12
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
34.669 27.597
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
541 112
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-36.936 -15.738
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
7 -22 -142
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
214
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
192 -142
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
15.788 16.186
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-57.855
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-42.067 16.186
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
0
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-78.811 306
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
4 79.292 488
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
4 481 794


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
9.218 9.069
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
0 55
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
19 0 55
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
72
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-17
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
9.218 9.124


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
4 481 481 79.292 79.292
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0
TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
413.991 413.991 334.711 334.711
Faktoring Alacakları
5 410.971 410.971 332.254 332.254
İskontolu Faktoring Alacakları (Net)
171.299 171.299 142.396 142.396
Diğer Faktoring Alacakları
239.672 239.672 189.858 189.858
Takipteki Alacaklar
14.875 14.875 14.895 14.895
Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)
-11.855 -11.855 -12.438 -12.438
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
3.194 3.194 4.008 4.008
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
175 175 283 283
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
0 0
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
36 36 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
2.891 2.891 2.882 2.882
DİĞER AKTİFLER
1.858 1.858 1.384 .560 422.560
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)
2.509 2.509
Satış Amaçlı
2.509 2.509
VARLIKLAR TOPLAMI
425.135 425.135 422.560 422.560
YÜKÜMLÜLÜKLER

ALINAN KREDİLER
12 246.335 17.449 263.784 230.251 230.251
FAKTORİNG BORÇLARI
13 69 69 97 97
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
14 2.006 2.006
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
15 23.138 23.138 63.870 63.870
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
KARŞILIKLAR
6.849 6.849 8.718 8.718
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
16 699 699 551 551
Diğer Karşılıklar
16 6.150 6.150 8.167 8.167
CARİ VERGİ BORCU
17 799 799 8 8
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
18 1.340 1.340 1.684 1.684
ARA TOPLAM
280.536 17.449 297.985 304.628 304.628
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0
ÖZKAYNAKLAR
19 127.150 127.150 117.932 117.932
Ödenmiş Sermaye
41.800 41.800 41.800 41.800
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
199 199 199 199
Kar Yedekleri
7.533 7.533 6.792 6.792
Yasal Yedekler
7.248 7.248 6.507 6.507
Olağanüstü Yedekler
285 285 285 285
Kar veya Zarar
77.618 77.618 69.141 69.141
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
68.400 68.400 54.320 54.320
Dönem Net Kâr veya Zararı
9.218 9.218 14.821 14.821
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
407.686 17.449 425.135 422.560 422.560


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR

NAZIM HESAP KALEMLERİ

RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
6 21.122 21.122 1.880 1.880
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
6 87.682 87.682 62.687 62.687
ALINAN TEMİNATLAR
6 11.409.415 4.892 11.414.307 10.836.894 4.497 10.841.391
VERİLEN TEMİNATLAR
20 32.166 32.166 32.552 32.552
TAAHHÜTLER
0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
0 0
EMANET KIYMETLER
21 465.573 50.545 516.118 296.143 47.755 343.898
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
12.015.958 55.437 12.071.395 11.230.156 52.252 11.282.408http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/780666


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.536 Değişim: -0,27% Hacim : 31.936 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.517 26.01.2021 Yüksek 1.549
Açılış: 1.538
7,3519 Değişim: 0,11%
Düşük 7,3418 27.01.2021 Yüksek 7,3525
Açılış: 7,3439
8,9460 Değişim: 0,09%
Düşük 8,9312 27.01.2021 Yüksek 8,9487
Açılış: 8,9383
436,78 Değişim: -0,08%
Düşük 436,17 27.01.2021 Yüksek 437,79
Açılış: 437,11
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.