KAP ***YDATH*** YDA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

11.03.2021 - 23:02
KAP ***YDATH*** YDA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***YDATH*** YDA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
75.000.000 3.412.301 37.201.925 -5.757.346 160.357.425 50.734.866 44.178.255 3.516.686.577 519.271.448 4.401.085.451 684.699.724 5.085.785.175
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
22.841.807 -38.800.418 150.690.414 -4.450.666 130.281.137 -845.222 129.435.915
Diğer Düzeltmeler
-1.405.403 48.666.739 47.261.336 47.261.336
Transferler
519.271.448 -519.271.448 0
Dönem Karı (Zararı)
2.220.883.757 2.220.883.757 400.878.810 2.621.762.567
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
-49.082.553 -49.082.553
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
-4.226.240 4.226.240
Dönem Sonu Bakiyeler
75.000.000 3.412.301 37.201.925 -7.162.749 231.865.971 7.708.208 44.178.255 4.190.874.679 2.216.433.091 6.799.511.681 1.035.650.759 7.835.162.440
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
75.000.000 3.412.301 37.201.925 -7.162.749 231.865.971 7.708.208 44.178.255 4.190.874.679 2.216.433.091 6.799.511.681 1.035.650.759 7.835.162.440
Diğer Düzeltmeler
-932.497 159.553.523 -65.911.858 92.708.898 92.708.898
Transferler
4.230.669 2.216.433.091 -2.216.433.091
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
4.230.669 4.230.669
Dönem Karı (Zararı)
762.693.050 762.693.050 186.552.712 949.245.762
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
4.845.222 4.845.222
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
-858.821 858.821
Dönem Sonu Bakiyeler
75.000.000 3.412.301 37.201.925 -8.095.246 391.419.224 6.849.387 48.408.924 6.342.254.733 762.693.050 7.659.144.298 1.227.048.693 8.886.192.991


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-674.941.909 118.969.585
Dönem Karı (Zararı)
949.245.762 2.616.466.679
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
949.245.762 2.616.466.679
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-586.376.452 -2.208.154.344
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14-15 293.481.440 232.138.289
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
8.953.402 5.740.631
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 8.953.402 5.740.631
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
36.427.053 24.848.723
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
19 634.667 4.456.184
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 35.792.386 20.392.539
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
618.302.149 318.633.529
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
31 6.237.930
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
32 613.008.934 316.002.205
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
32 -3.271.133 -2.531.169
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
31 2.326.418 5.162.493
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
24 1.326.398.864 370.443.473
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-1.211.565.941 -1.708.223.225
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-19.568.000
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-1.347.433.085 -1.568.923.445
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
7 155.435.144 -139.299.780
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-38.308.438 -5.589.376
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
12 -38.308.438 -5.589.376
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 -208.287.935 539.747.770
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
-1.411.777.046 -1.985.894.158
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.025.886.219 -289.342.750
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
5 -217.190.030 -270.436.182
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8 -240.655.326 -31.488.464
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-139.893.677 67.889.481
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-100.761.649 -99.377.945
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9 49.171.786 -90.371.154
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
17.521.440 -29.285.478
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
31.650.346 -61.085.676
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 -132.093.379 189.366.264
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
11 -161.839.012 24.476.970
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8 1.310.131.804 903.211.785
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
38.655.858 956.049.972
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
1.271.475.946 -52.838.187
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
3.827.567 591.441
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
22 -1.654.455.509 -688.927.098
Devam Eden İnşaat Ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
-1.654.455.509 -688.927.098
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9 -96.180.886 71.721.932
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-92.884.156 84.861.744
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-3.296.730 -13.139.812
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
11 219.494.637 -168.796.699
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-106.097.871 -228.691.545
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
21 -41.158.419 17.648.115
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
21 -64.939.452 -246.339.660
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-663.016.909 118.969.585
Ödenen Temettüler
-11.925.000
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-66.255.626 -122.449.007
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14-15 28.555.094 55.377.885
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
27.831.169 55.377.885
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
723.925
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14-15 -94.810.720 -177.826.892
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-84.890.235 -103.300.781
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-9.920.485 -74.526.111
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.011.762.738 136.008.674
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
6 3.907.493.727 3.044.018.860
Kredilerden Nakit Girişleri
3.907.493.727 3.044.018.860
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -2.895.730.989 -2.908.010.186
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.576.080.989 -2.902.670.186
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-319.650.000 -5.340.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
270.565.203 132.529.252
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
35.161.536 41.208.709
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
305.726.739 173.737.961
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.069.341.097 895.603.136
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.375.067.836 1.069.341.097


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.375.067.836 1.069.341.097
Finansal Yatırımlar
5 923.168.493 705.978.463
Ticari Alacaklar
8 1.084.940.168 849.967.110
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
8 531.568.049 391.674.372
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 553.372.119 458.292.738
Diğer Alacaklar
9 142.527.154 178.011.740
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
9 19.159.535 36.780.975
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 123.367.619 141.230.765
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
2.822.767.911 1.198.871.814
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları
22 2.822.767.911 1.198.871.814
İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar
23 1.164.167.213 549.120.298
Türev Araçlar
7 4.024.676 5.008.445
Stoklar
10 1.368.878.283 1.236.784.904
Peşin Ödenmiş Giderler
11 661.109.260 575.154.715
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
17 146.264.788 132.524.446
Diğer Dönen Varlıklar
21 209.018.882 99.132.230
ARA TOPLAM
9.901.934.664 6.599.895.262
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
9.901.934.664 6.599.895.262
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
9 34.500.503 48.187.703
İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar
15 11.408.140.876 10.610.614.217
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
12 54.392.081 16.083.643
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 484.825.781 465.257.781
Maddi Duran Varlıklar
14 225.586.440 202.554.381
Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar
14 17.003.002 21.186.150
Diğer Maddi Duran Varlıklar
14 208.583.438 181.368.231
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 16 5.553.780.656 4.324.421.632
Şerefiye
16 29.500.000 29.500.000
İmtiyaz Sözleşmelerinden Doğan Haklar
15 5.410.014.035 4.192.093.727
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 114.266.621 102.827.905
Peşin Ödenmiş Giderler
11 193.523.163 117.638.696
Diğer Duran Varlıklar
21 19.900.323 24.449.688
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
17.974.649.823 15.809.207.741
TOPLAM VARLIKLAR
27.876.584.487 22.409.103.003
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 92.214.652 449.341.330
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 1.661.744.781 698.948.305
Ticari Borçlar
8 2.354.494.395 1.818.912.712
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
8 1.326.072.327 1.287.416.469
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 1.028.422.068 531.496.243
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
19 13.123.431 9.295.864
Diğer Borçlar
9 80.382.487 172.473.694
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
9 16.956.670 109.840.826
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 63.425.817 62.632.868
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
7.851.236 38.410.648
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
22 7.851.236 38.410.648
Türev Araçlar
7 46.309.496 24.361.143
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 139.103.146 46.166.153
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
20 5.512.877 4.568.942
Kısa Vadeli Karşılıklar
18 80.455.906 44.663.520
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
21 63.678.115 30.293.885
ARA TOPLAM
4.544.870.522 3.337.436.196
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.544.870.522 3.337.436.196
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 9.196.752.298 6.913.913.144
Ticari Borçlar
8 3.371.388.832 2.594.512.293
Diğer Borçlar
9 146.179.600 150.269.279
Türev Araçlar
7 413.006.159 262.506.865
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 453.961.064 243.416.497
Uzun Vadeli Karşılıklar
10.397.088 9.762.421
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
19 10.397.088 9.762.421
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
20 853.835.933 1.062.123.868
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
14.445.520.974 11.236.504.367
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
18.990.391.496 14.573.940.563
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
7.659.144.298 6.799.511.681
Ödenmiş Sermaye
75.000.000 75.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
3.412.301 3.412.301
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
29.106.679 30.039.176
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
29.106.679 30.039.176
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
37.201.925 37.201.925
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-8.095.246 -7.162.749
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
398.268.611 239.574.179
Yabancı Para Çevrim Farkları
391.419.224 231.865.971
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
6.849.387 7.708.208
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
48.408.924 44.178.255
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
6.342.254.733 4.190.874.679
Net Dönem Karı veya Zararı
762.693.050 2.216.433.091
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.227.048.693 1.035.650.759
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
8.886.192.991 7.835.162.440
TOPLAM KAYNAKLAR
27.876.584.487 22.409.103.003


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
25 4.262.982.861 3.545.756.864
Satışların Maliyeti
25 -3.614.912.159 -2.668.362.414
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
648.070.702 877.394.450
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0
BRÜT KAR (ZARAR)
648.070.702 877.394.450
Genel Yönetim Giderleri
26 -45.525.712 -49.581.226
Pazarlama Giderleri
26 -15.450.601 -7.767.523
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
28 2.118.468.201 3.533.232.460
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
29 -179.907.350 -114.926.475
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.525.655.240 4.238.351.686
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
30 32.503.162 10.254.494
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
12 38.319.967 5.639.881
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.596.478.369 4.254.246.061
Finansman Gelirleri
31 552.456.930 507.298.588
Finansman Giderleri
32 -2.359.984.980 -1.473.761.387
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
788.950.319 3.287.783.262
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
20 160.295.443 -671.316.583
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-5.220.096 -11.070.904
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
165.515.539 -660.245.679
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
949.245.762 2.616.466.679
DÖNEM KARI (ZARARI)
949.245.762 2.616.466.679
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
186.552.712 400.033.588
Ana Ortaklık Payları
762.693.050 2.216.433.091
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
2.143.656 1.670.750
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
3.076.153 3.076.153
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.054.449 -1.687.357
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
121.952 281.954
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
158.694.432 44.440.499
Yabancı Para Çevrim Farkları
159.553.253 48.666.739
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-858.821 -4.226.240
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
160.838.088 46.111.249
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.110.083.850 2.662.577.928
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
186.552.712 400.033.588
Ana Ortaklık Payları
923.531.138 2.262.544.340http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917713


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.097 Değişim: -1,05% Hacim : 108.618 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.091 01.03.2024 Yüksek 9.227
Açılış: 9.218
31,3757 Değişim: 0,46%
Düşük 31,1768 01.03.2024 Yüksek 31,4333
Açılış: 31,2335
34,0458 Değişim: 0,53%
Düşük 33,7387 01.03.2024 Yüksek 34,1094
Açılış: 33,8667
2.101,70 Değişim: 2,38%
Düşük 2.049,20 01.03.2024 Yüksek 2.105,55
Açılış: 2.052,86
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.