KAP ***YDATH*** YDA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

10.03.2020 - 22:00
KAP ***YDATH*** YDA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***YDATH*** YDA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
75.000.000 3.412.301 34.464.149 -2.639.468 -3.666.113 54.961.107 44.178.255 773.731.806 516.743.041 1.496.185.078 254.538.622 1.750.723.700
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-206.048 60.271.475 858.821 2.221.126.668 2.282.050.916 437.845.729 2.719.896.645
Transferler
516.743.041 -516.743.041
Dönem Karı (Zararı)
519.271.448 519.271.448 68.828.155 588.099.603
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
-76.512.782 -76.512.782
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
2.737.776 -2.911.830 103.752.063 -5.085.062 5.085.062 103.578.009 103.578.009
Dönem Sonu Bakiyeler
75.000.000 3.412.301 37.201.925 -5.757.346 160.357.425 50.734.866 44.178.255 3.516.686.577 519.271.448 4.401.085.451 684.699.724 5.085.785.175
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
75.000.000 3.412.301 37.201.925 -5.757.346 160.357.425 50.734.866 44.178.255 3.516.686.577 519.271.448 4.401.085.451 684.699.724 5.085.785.175
Transferler
519.271.448 -519.271.448
Dönem Karı (Zararı)
2.220.883.757 2.220.883.757 400.878.810 2.621.762.567
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
-49.082.553 Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
-4.226.240
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-1.405.403 48.666.739 4.226.240 47.261.336 47.261.336
Dönem Sonu Bakiyeler
75.000.000 3.412.301 37.201.925 -7.162.749 209.024.164 46.508.626 44.178.255 4.040.184.265 2.220.883.757 6.669.230.544 1.036.495.981 7.705.726.525


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
118.969.573 -1.667.077.476
Dönem Karı (Zararı)
2.621.762.567 588.099.603
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
2.621.762.567 588.099.603
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-2.148.950.777 -1.064.779.711
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14,15 232.325.730 183.426.655
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
5.740.631 66.046.717
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7,8 5.740.631 66.046.717
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
24.848.717 11.304.982
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
19 4.456.178 618.532
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 20.392.539 10.686.450
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
318.633.529 1.116.329.446
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
316.002.205 1.119.826.799
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
8 -2.531.169 -2.559.756
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
8 5.162.493 -937.597
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
24 263.819.155 44.320.392
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-100.499.361 -184.568.301
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
13 -189.177.512
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
7 -100.499.361 4.609.211
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
12 -5.589.376 -7.921.996
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 582.991.910 937.510.570
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
22 -3.471.221.712 -3.231.228.176
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-353.842.217 -1.190.397.368
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
5 -270.436.177 -206.911.821
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8 -32.574.084 154.329.654
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
65.614.968 192.252.114
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-98.189.052 -37.922.460
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9 -90.371.973 70.461.231
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-29.285.475 1.161.520
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-61.086.498 69.299.711
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 189.366.264 -471.598.162
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
11 24.483.711 -159.256.683
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8 970.648.877 -461.907.106
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
957.126.410 -345.873.229
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
13.522.467 -116.033.877
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
19 591.441 -5.182.583
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
22 -688.927.098 -278.308.556
Devam Eden İnşaat Ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
-688.927.098 -278.308.556
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9 91.555.474 71.460.044
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
104.695.286 16.167.641
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-13.139.812 55.292.403
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
11 -168.796.699 29.367.176
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
21 -379.381.953 67.149.438
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
17.648.115 22.506.170
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-397.030.068 44.643.268
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
118.969.573 -1.667.077.476
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-122.449.007 -74.951.985
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
55.377.885 53.633.523
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14,15 55.377.885 53.208.316
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
425.207
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14,15 -177.826.892 -82.346.692
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-103.300.781 -73.494.438
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-74.526.111 -8.852.254
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13 16.550.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -62.788.816
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
136.008.674 2.098.176.609
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
6 3.044.018.860 3.739.270.592
Kredilerden Nakit Girişleri
3.044.018.860 3.739.270.592
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -2.908.010.186 -1.641.093.983
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.902.670.186 -1.516.093.983
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-5.340.000 -125.000.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
132.529.240 356.147.148
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
41.208.709 105.220.409
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
173.737.949 461.367.557
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 895.603.136 434.235.579
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.069.341.085 895.603.136


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.069.341.085 895.603.136
Finansal Yatırımlar
5 705.978.458 435.542.281
Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri
664.824.332 398.631.917
Diğer Finansal Yatırımlar
41.154.126 36.910.364
Ticari Alacaklar
8 851.052.730 855.477.089
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
393.948.885 459.563.853
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
457.103.845 395.913.236
Diğer Alacaklar
9 178.012.559 109.591.762
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
36.780.972 7.579.997
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
141.231.587 102.011.765
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
22 1.198.871.814 506.675.060
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları
1.198.871.814 506.675.060
İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar
23 549.120.298 467.342.695
Türev Araçlar
7 5.008.445
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
5.008.445
Stoklar
10 1.236.784.904 1.426.151.168
Peşin Ödenmiş Giderler
11 575.147.974 524.136.533
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
17 132.524.446 174.719.673
Diğer Dönen Varlıklar
21 99.132.230 72.468.204
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
99.132.230 72.468.204
ARA TOPLAM
6.600.974.943 5.467.707.601
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
6.600.974.943 5.467.707.601
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
9 48.187.703 26.236.527
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
48.187.703 26.236.527
İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar
23 10.610.614.216 7.307.590.783
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
12 16.083.643 10.494.267
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 465.257.781 431.468.800
Maddi Duran Varlıklar
14 202.553.568 171.293.187
Arazi ve Arsalar
16.625.000 16.625.000
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
1.672.851 1.227.480
Binalar
30.383.601 31.381.840
Tesis, Makine ve Cihazlar
51.669.016 47.203.753
Taşıtlar
10.293.771 11.606.860
Mobilya ve Demirbaşlar
65.906.100 30.493.682
Yapılmakta Olan Yatırımlar
4.778.065 3.027.020
Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar
21.186.150 29.677.627
Diğer Maddi Duran Varlıklar
39.014 49.925
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 4.324.421.625 4.082.586.063
Şerefiye
16 29.500.000 29.500.000
İmtiyaz Sözleşmelerinden Doğan Haklar
15 4.195.161.471 3.983.480.352
Diğer Haklar
62.104.358 26.718.847
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 37.655.796 42.886.864
Peşin Ödenmiş Giderler
11 117.638.696 193.133.848
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
117.638.696 193.133.848
Diğer Duran Varlıklar
21 24.449.688 26.566.602
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
24.449.688 26.566.602
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
15.809.206.920 12.249.370.077
TOPLAM VARLIKLAR
22.410.181.863 17.717.077.678
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 449.341.330 272.537.588
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
449.341.330 272.537.588
Banka Kredileri
77.997.000 225.703.196
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
32.566.755 37.235.954
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
338.758.521 9.553.236
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
19.054 45.202
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 698.948.305 570.785.337
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
698.948.305 570.785.337
Banka Kredileri
698.948.305 570.785.337
Ticari Borçlar
8 1.746.040.500 913.903.275
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
1.288.492.907 331.366.497
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
457.547.593 582.536.778
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
19 9.295.864 8.704.423
Diğer Borçlar
9 192.307.236 110.966.516
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
129.674.368 24.979.082
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
62.632.868 85.987.434
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
22 38.410.648 35.140.992
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
38.410.648 35.140.992
Türev Araçlar
7 24.361.143 231.477.853
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
24.361.143 231.477.853
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 46.166.159 49.319.260
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
46.166.159 49.319.260
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
20 4.568.942 2.065.983
Kısa Vadeli Karşılıklar
18 44.663.520 24.270.981
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
44.663.520 24.270.981
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
21 30.293.885 25.823.757
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
30.293.885 25.823.757
ARA TOPLAM
3.284.397.532 2.244.995.965
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.284.397.532 2.244.995.965
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 6.913.913.144 6.568.760.889
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
6.913.913.144 6.568.760.889
Banka Kredileri
6.376.022.043 5.462.675.791
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
347.891.101 581.085.098
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
190.000.000 525.000.000
Ticari Borçlar
8 2.734.821.597 2.591.147.452
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
2.734.821.597 2.591.147.452
Diğer Borçlar
9 150.269.279 140.054.525
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
150.269.279 140.054.525
Türev Araçlar
7 262.506.866 146.654.832
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
262.506.866 146.654.832
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 243.416.497 411.996.505
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
243.416.497 411.996.505
Uzun Vadeli Karşılıklar
19 9.762.415 5.306.237
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
9.762.415 5.306.237
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
20 1.105.368.008 522.376.098
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
11.420.057.806 10.386.296.538
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
14.704.455.338 12.631.292.503
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
24 6.669.230.544 4.401.085.451
Ödenmiş Sermaye
75.000.000 75.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
3.412.301 3.412.301
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
30.039.176 31.444.579
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30.039.176 31.444.579
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
37.201.925 37.201.925
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-7.162.749 -5.757.346
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
255.532.790 211.092.291
Yabancı Para Çevrim Farkları
209.024.164 160.357.425
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
46.508.626 50.734.866
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
44.178.255 44.178.255
Yasal Yedekler
44.178.255 44.178.255
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
4.040.184.265 3.516.686.577
Net Dönem Karı veya Zararı
2.220.883.757 519.271.448
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.036.495.981 684.699.724
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
7.705.726.525 5.085.785.175
TOPLAM KAYNAKLAR
22.410.181.863 17.717.077.678


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
25 3.546.145.269 3.530.207.226
Satışların Maliyeti
25 -2.674.915.041 -2.612.255.468
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
871.230.228 917.951.758
BRÜT KAR (ZARAR)
871.230.228 917.951.758
Genel Yönetim Giderleri
26 -43.421.323 -51.355.824
Pazarlama Giderleri
26 -7.767.523 -5.309.589
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
28 47.605.890 27.655.652
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
29 -126.074.816 -222.902.094
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
741.572.456 666.039.903
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
30 10.254.494 199.158.640
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
31 -2.990.000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
12 5.639.881 8.022.236
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
757.466.831 870.230.779
Finansman Gelirleri
32 4.000.263.390 2.579.162.180
Finansman Giderleri
33 -1.469.082.032 -2.551.919.255
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
3.288.648.189 897.473.704
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-666.885.622 -309.374.101
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
20 -11.070.904 -37.764.136
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 -655.814.718 -271.609.965
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.621.762.567 588.099.603
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.621.762.567 588.099.603
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
400.878.810 68.828.155
Ana Ortaklık Payları
2.220.883.757 519.271.448
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.405.403 -174.054
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
3.076.153
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
24 -1.687.357 -3.754.600
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
24 281.954 504.393
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
44.440.499 99.525.822
Yabancı Para Çevrim Farkları
48.666.739 103.752.063
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
24 48.666.739 103.752.063
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-4.226.240 -4.226.241
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
24 -4.226.240 -4.226.241
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
43.035.096 99.351.768
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.664.797.663 687.451.371
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
400.878.810 68.828.155
Ana Ortaklık Payları
2.263.918.853 618.623.216http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826675


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.431 Değişim: -0,78% Hacim : 12.401 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.431 16.06.2021 Yüksek 1.445
Açılış: 1.441
8,5068 Değişim: -0,59%
Düşük 8,4981 16.06.2021 Yüksek 8,5790
Açılış: 8,5574
10,3103 Değişim: -0,69%
Düşük 10,3075 16.06.2021 Yüksek 10,4101
Açılış: 10,3823
508,70 Değişim: -0,54%
Düşük 508,00 16.06.2021 Yüksek 513,34
Açılış: 511,47
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.