KAP ***YBTAS*** YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

27.02.2020 - 22:51
KAP ***YBTAS*** YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

***YBTAS*** YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
100.000 32.295.353 -1.911.439 12.739.073 84.367.534 10.363.580 137.954.101 137.954.101
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
210.800 10.152.780 -10.363.580 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-44.388 0 5.703.524 5.659.136 5.659.136
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-2.113.014 0 -2.113.014 -2.113.014
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
100.000 32.295.353 -1.955.827 12.949.873 92.407.300 5.703.524 141.500.223 141.500.223
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
100.000 32.295.353 -1.955.827 12.949.873 92.407.300 5.703.524 141.500.223 141.500.223
Transferler
5.703.524 -5.703.524 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-53.904 -7.768.713 -7.822.617
Dönem Sonu Bakiyeler
100.000 32.295.353 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2.009.731 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.949.873 0 0 0 98.110.824 -7.768.713 0 133.677.606 0 133.677.606


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-35.098.267 -11.085.927
Dönem Karı (Zararı)
-7.768.713 5.703.525
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-2.620.524 -4.372.046
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7-8 3.755.969 3.532.291
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
4-6 -1.239.051 973.620
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 464.305 1.249.667
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
4-6 -1.703.356 -276.047
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-2.436.016 -9.944.088
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
19 -2.436.016 -9.944.088
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 -417.395
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
24 -417.395
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 -2.701.426 1.483.526
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-22.034.897 -8.871.030
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
15.573.730 -3.758.423
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4 15.573.730 -3.758.423
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
6 770.881 -10.972.592
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4 -39.990.359 6.765.162
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4 -39.990.359 6.765.162
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.610.851 -905.177
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
1.610.851 -905.177
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-32.424.134 -7.539.551
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
10 -2.674.133 -1.194.453
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
21 0 -2.351.923
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-6.880.339 -8.017.089
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7-8 -6.880.339 -8.017.089
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7-8 -6.880.339 -8.017.089
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
42.160.818 18.818.686
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.558.017 0
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
13 1.558.017 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 0
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
23 37.291.206 11.187.710
Ödenen Temettüler
14 0 -2.113.014
Ödenen Faiz
19 -766.477 0
Alınan Faiz
19 4.078.072 9.743.990
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
182.212 -284.330
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
182.212 -284.330
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
155.672 440.002
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 337.884 155.672


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 337.884 155.672
Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
1.471.527 14.414.863
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 1.471.527 14.414.863
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
32.383.879 69.695.768
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
23 32.366.270 69.657.476
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5 17.609 38.292
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Stoklar
6 18.597.079 19.305.533
Peşin Ödenmiş Giderler
12 511.958 617.514
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 511.958 617.514
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
21 257.682
Diğer Dönen Varlıklar
11 155.562 540.445
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
11 155.562 540.445
ARA TOPLAM
53.457.889 104.987.477
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
53.457.889 104.987.477
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
269.906 232.642
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5 269.906 232.642
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Maddi Duran Varlıklar
7 93.937.481 90.711.991
Arazi ve Arsalar
7 14.613.837 14.668.224
Binalar
7 23.324.222 22.069.741
Tesis, Makine ve Cihazlar
7 55.055.140 51.139.426
Taşıtlar
7 157.058 218.648
Mobilya ve Demirbaşlar
7 208.783 213.893
Yapılmakta Olan Yatırımlar
7 578.441 2.402.059
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8 186.755 287.875
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8 186.755 287.875
Peşin Ödenmiş Giderler
12 130.927 120.000
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 130.927 120.000
Ertelenmiş Vergi Varlığı
21 3.477.940 761.311
Diğer Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
98.003.009 92.113.819
TOPLAM VARLIKLAR
151.460.898 197.101.296
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.558.017 0
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
13 1.558.017 0
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
13 1.558.017
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
4 7.278.886 47.269.245
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4 7.278.886 47.269.245
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
10 215.642 235.818
Diğer Borçlar
1.216.977 1.640.865
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
23 990.414 1.191.687
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
5 226.563 449.178
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
1.348.542 14.240
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 1.348.542 14.240
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.752.685 967.661
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
10 573.006 517.118
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
9 1.179.679 450.543
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 0
ARA TOPLAM
13.370.749 50.127.829
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
13.370.749 50.127.829
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Borçlar
0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
4.412.543 5.473.244
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
10 3.686.522 5.007.552
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
9 726.021 465.692
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.412.543 5.473.244
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
17.783.292 55.601.073
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
133.677.606 141.500.223
Ödenmiş Sermaye
14 100.000 100.000
Sermaye Düzeltme Farkları
14 32.295.353 32.295.353
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-2.009.731 -1.955.827
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.009.731 -1.955.827
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.009.731 -1.955.827
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
14 12.949.873 12.949.873
Yasal Yedekler
14 12.949.873 12.949.873
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
98.110.824 92.407.300
Net Dönem Karı veya Zararı
-7.768.713 5.703.524
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
133.677.606 141.500.223
TOPLAM KAYNAKLAR
151.460.898 197.101.296


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 45.291.120 91.596.682
Satışların Maliyeti
15 -48.422.922 -80.276.702
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
-3.131.802 11.319.980
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
-3.131.802 11.319.980
Genel Yönetim Giderleri
16 -3.765.485 -4.204.644
Pazarlama Giderleri
16 -3.256.747 -5.156.965
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 8.894.186 2.608.380
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -11.951.073 -6.263.513
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-13.210.921 -1.696.762
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
225.531
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-12.985.390 -1.696.762
Finansman Gelirleri
19 4.167.094 9.785.892
Finansman Giderleri
20 -1.651.843 -902.080
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-10.470.139 7.187.050
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
2.701.426 -1.483.526
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
21 -1.605.144
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 2.701.426 121.618
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-7.768.713 5.703.524
DÖNEM KARI (ZARARI)
-7.768.713 5.703.524
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-1.324.099 972.109
Ana Ortaklık Payları
-6.444.614 4.731.415
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-53.904 -44.388
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-69.108 -56.908
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
15.204 12.520
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
15.204 12.520
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-53.904 -44.388
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-7.822.617 5.659.136
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-1.333.287 964.543
Ana Ortaklık Payları
-6.489.330 4.694.593http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822301


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.732 Değişim: -0,33% Hacim : 79.559 Mio.TL Son veri saati : 17:31
Düşük 10.645 25.06.2024 Yüksek 10.793
Açılış: 10.781
32,9601 Değişim: 0,19%
Düşük 32,8478 25.06.2024 Yüksek 33,1355
Açılış: 32,896
35,3053 Değişim: -0,17%
Düşük 35,2357 25.06.2024 Yüksek 35,6028
Açılış: 35,365
2.462,25 Değişim: -0,30%
Düşük 2.455,90 25.06.2024 Yüksek 2.485,56
Açılış: 2.469,56
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.