" />

KAP ***YAYLA*** YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

09.11.2021 - 18:10
KAP ***YAYLA*** YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***YAYLA*** YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
49.875.000 11.947.636 31.552.390 -148.107 250.287 -23.580.694 1.803.108 71.699.620 71.699.620
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Transferler
1.803.108 -1.803.108 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
84.109 -2.922.906 -2.838.797 -2.838.797
Dönem Karı (Zararı)
-2.922.906 -2.922.906 -2.922.906
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
84.109 84.109 84.109
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Dönem Sonu Bakiyeler
49.875.000 11.947.636 31.552.390 -63.998 250.287 -21.777.586 -2.922.906 68.860.823 68.860.823
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
49.875.000 11.947.636 34.384.889 -70.465 250.287 -21.777.586 -3.885.653 70.724.108 70.724.108
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Transferler
-3.885.653 3.885.653 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
78.027 -4.342.308 -4.264.281 -4.264.281
Dönem Karı (Zararı)
-4.342.308 -4.342.308 -4.342.308
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
78.027 78.027 78.027
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönem Sonu Bakiyeler
49.875.000 11.947.636 34.384.889 7.562 250.287 -25.663.239 -4.342.308 66.459.827 66.459.827


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Doğrudan Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.667.046 -5.843.415
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Girişi Sınıfları
12.055.228 11.092.609
Satılan Mallardan ve Verilen Hizmetlerden Elde Edilen Nakit Girişleri
[6,7,24] 10.015.654 10.102.924
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Girişleri
[26] 1.745.552 2.298.579
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Diğer Nakit Girişleri
[8] 294.022 -1.308.894
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Çıkışları
-11.094.189 -13.923.982
Mal ve Hizmetler İçin Tedarikçilere Yapılan Ödemeler
[6,24] -9.660.024 -14.321.262
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Çıkışları
[26] -224.678 -19.564
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Diğer Nakit Çıkışları
[8] -1.209.487 416.844
Faaliyetlerden Net Nakit Akışları
961.039 -2.831.373
Ödenen Faiz
[28] -3.556.088 -2.943.833
Alınan Faiz
[28] 56.164 68.754
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
[11] -128.161 -136.963
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
1.306.210 -375.457
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.860.633 103.812
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
[13,14] 1.860.633 103.812
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-554.423 -479.269
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
[13,14] -554.423 -479.269
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.569.500 8.492.118
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.279.082 11.184.997
Kredilerden Nakit Girişleri
[5] 1.279.082 11.184.997
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-4.640.493 -3.127.881
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
[5] -4.640.493 -3.127.881
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
[8] -208.089 435.002
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.930.336 2.273.246
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.930.336 2.273.246
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
[3] 6.049.640 5.821.920
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
[3] 1.119.304 8.095.166


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
[4] 1.119.304 6.049.640
Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
[6] 155.104 181.361
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4.720
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
155.104 176.641
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
[8] 2.083.398 1.458.804
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
2.073.584 1.420.364
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9.814 38.440
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
[7] 1.167.125 2.457.029
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları
1.167.125 2.457.029
Türev Araçlar
0 0
Stoklar
[9] 285.289 560.624
Peşin Ödenmiş Giderler
[10] 1.287.813 1.266.451
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.287.813 1.266.451
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
[11] 1.022.364 894.203
Diğer Dönen Varlıklar
[12] 39.077 807.537
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
39.077 807.537
ARA TOPLAM
7.159.474 13.675.649
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
7.159.474 13.675.649
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
[3] 3.053.581 3.320.454
Ticari Alacaklar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
[8] 467.576 462.006
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
[13] 55.468.000 56.703.000
Maddi Duran Varlıklar
[14] 44.794.458 45.632.459
Binalar
39.105.486 39.701.000
Tesis, Makine ve Cihazlar
817.105 1.071.244
Taşıtlar
704.712 377.955
Mobilya ve Demirbaşlar
1.337.155 1.652.260
Yapılmakta Olan Yatırımlar
2.830.000 2.830.000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
Diğer Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
103.783.615 106.117.919
TOPLAM VARLIKLAR
110.943.089 119.793.568
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
[5] 8.497.500 8.809.000
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
8.497.500 8.809.000
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
8.497.500 8.809.000
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
[5] 14.774.963 12.735.429
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
14.774.963 12.735.429
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
14.774.963 12.735.429
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
[6] 791.280 1.310.240
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
[15] 365.739 448.807
Diğer Borçlar
[8] 122.203 154.255
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
71.769 124.422
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
50.434 29.833
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
[10] 300.886 749.141
Kısa Vadeli Karşılıklar
[16] 400.140 400.140
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
[12] 119.271 94.129
ARA TOPLAM
25.371.982 24.701.141
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
25.371.982 24.701.141
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
[5] 13.688.911 18.017.904
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
13.688.911 18.017.904
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar
13.688.911 18.017.904
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Borçlar
[8] 1.287.202 1.487.407
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
808.582 1.016.671
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
478.620 470.736
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
[16] 407.479 357.231
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
407.479 357.231
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
[17] 3.727.688 4.505.777
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
19.111.280 24.368.319
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
44.483.262 49.069.460
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
66.459.827 70.724.108
Ödenmiş Sermaye
[19] 49.875.000 49.875.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
[20] 11.947.636 11.947.636
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
[21] 34.392.451 34.314.424
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
34.392.451 34.314.424
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
34.384.889 34.384.889
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
7.562 -70.465
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
[22] 250.287 250.287
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
[23] -25.663.239 -21.777.586
Net Dönem Karı veya Zararı
-4.342.308 -3.885.653
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
66.459.827 70.724.108
TOPLAM KAYNAKLAR
110.943.089 119.793.568


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
[24] 8.415.815 11.005.212
Satışların Maliyeti
[24] -9.395.378 -11.578.767
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
-979.563 -573.555 0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0 0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
-979.563 -573.555 0 0
Genel Yönetim Giderleri
[25] -1.470.599 -1.060.891
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
[26] 117.478 549.213
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
[26] -263.358 -34.635
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-2.596.042 -1.119.868 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
[27] 1.291.518 85.301
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
[27] -47.034 -1.642.760
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
[3] -266.873 15.913
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.618.431 -2.661.414 0 0
Finansman Gelirleri
[28] 1.020.362 1.744.627
Finansman Giderleri
[28] -4.541.835 -2.128.864
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-5.139.904 -3.045.651 0 0
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
[29] 797.596 122.745 0 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
797.596 122.745
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-4.342.308 -2.922.906 0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
-4.342.308 -2.922.906 0 0
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
-4.342.308 -2.922.906
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
78.027 84.109 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
[21] 97.534 107.832
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-19.507 -23.723 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
[29] -19.507 -23.723
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
78.027 84.109 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-4.264.281 -2.838.797 0 0
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-4.264.281 -2.838.797



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976334


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.090 Değişim: -0,74% Hacim : 110.759 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 11.039 23.07.2024 Yüksek 11.187
Açılış: 11.186
32,8319 Değişim: -0,05%
Düşük 32,7864 24.07.2024 Yüksek 32,8733
Açılış: 32,8492
35,6814 Değişim: -0,01%
Düşük 35,6096 24.07.2024 Yüksek 35,7145
Açılış: 35,6848
2.544,48 Değişim: -0,03%
Düşük 2.540,35 24.07.2024 Yüksek 2.547,13
Açılış: 2.545,16
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.