KAP ***YAYLA*** YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

09.08.2021 - 19:05
KAP ***YAYLA*** YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***YAYLA*** YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
49.875.000 11.947.636 31.552.390 -148.107 250.287 -23.580.694 1.803.108 71.699.620 71.699.620
Transferler
1.803.108 -1.803.108
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
84.812 1.590.610 1.675.422 1.675.422
Dönem Karı (Zararı)
1.590.610 1.590.610 1.590.610
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
84.812 84.812 84.812
Dönem Sonu Bakiyeler
49.875.000 11.947.636 31.552.390 -63.295 250.287 -21.777.586 1.590.610 73.375.042 73.375.042
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
49.875.000 11.947.636 34.384.889 -70.465 250.287 -21.777.586 -3.885.653 70.724.108 70.724.108
Transferler
-3.885.653 3.885.653
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
32.913 -692.670 -659.757 -659.757
Dönem Karı (Zararı)
-692.670 -692.670 -692.670
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
32.913 32.913 32.913
Dönem Sonu Bakiyeler
49.875.000 11.947.636 34.384.889 -37.552 250.287 -25.663.239 -692.670 70.064.351 70.064.351


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Doğrudan Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-47.756 -3.204.154
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Girişi Sınıfları
10.957.686 11.481.884
Satılan Mallardan ve Verilen Hizmetlerden Elde Edilen Nakit Girişleri
[6,7,24] 9.139.200 9.288.260
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Girişleri
[26] 1.591.746 1.329.066
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Diğer Nakit Girişleri
[8] 226.740 864.558
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Çıkışları
-8.430.762 -13.681.912
Mal ve Hizmetler İçin Tedarikçilere Yapılan Ödemeler
[6,24] -6.978.228 -11.795.179
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Çıkışları
[26] -109.287 -4.622
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Diğer Nakit Çıkışları
[8] -1.343.247 -1.882.111
Faaliyetlerden Net Nakit Akışları
2.526.924 -2.200.028
Ödenen Faiz
[28] -2.540.395 -945.517
Alınan Faiz
[28] 49.707 42.604
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
[11] -83.992 -101.213
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
131.563 -322.064
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
[13,14] 684.631 15.987
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
684.631 15.987
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-553.068 -338.051
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
[13,14] -553.068 -338.051
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.228.352 6.274.353
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
[5] 1.852.223 8.022.038
Kredilerden Nakit Girişleri
1.852.223 8.022.038
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
[5] -4.571.925 -1.619.961
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-4.571.925 -1.619.961
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
[8] -508.650 -127.724
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.144.545 2.748.135
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.144.545 2.748.135
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
[3] 6.049.640 5.821.920
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
[3] 2.905.095 8.570.055


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
[4] 2.905.095 6.049.640
Ticari Alacaklar
[6] 182.385 181.361
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
0 4.720
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
182.385 176.641
Diğer Alacaklar
[8] 2.071.231 1.458.804
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
2.061.417 1.420.364
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9.814 38.440
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
[7] 2.016.298 2.457.029
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları
2.016.298 2.457.029
Stoklar
[9] 351.540 560.624
Peşin Ödenmiş Giderler
[10] 1.315.716 1.266.451
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
[11] 978.195 894.203
Diğer Dönen Varlıklar
[12] 34.791 807.537
ARA TOPLAM
9.855.251 13.675.649
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
9.855.251 13.675.649
DURAN VARLIKLAR

İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
[3] 3.053.258 3.320.454
Diğer Alacaklar
[8] 523.746 462.006
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
523.746 462.006
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
[13] 55.998.000 56.703.000
Maddi Duran Varlıklar
[14] 45.278.428 45.632.459
Binalar
39.303.990 39.701.000
Tesis, Makine ve Cihazlar
916.859 1.071.244
Taşıtlar
769.615 377.955
Mobilya ve Demirbaşlar
1.457.964 1.652.260
Yapılmakta Olan Yatırımlar
2.830.000 2.830.000
Peşin Ödenmiş Giderler
[10] 27.498
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
27.498
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
104.880.930 106.117.919
TOPLAM VARLIKLAR
114.736.181 119.793.568
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
[5] 7.802.500 8.809.000
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
7.802.500 8.809.000
Banka Kredileri
7.802.500 8.809.000
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
[5] 14.877.022 12.735.429
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
14.877.022 12.735.429
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
14.877.022 12.735.429
Ticari Borçlar
[6] 887.850 1.310.240
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
887.850 1.310.240
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
[15] 316.831 448.807
Diğer Borçlar
[8] 181.448 154.255
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
126.964 124.422
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
54.484 29.833
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
[10] 219.373 749.141
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
219.373 749.141
Kısa Vadeli Karşılıklar
[16] 400.140 400.140
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
400.140 400.140
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
[12] 75.423 94.129
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
75.423 94.129
ARA TOPLAM
24.760.587 24.701.141
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
24.760.587 24.701.141
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
[5] 14.452.479 18.017.904
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
14.452.479 18.017.904
Diğer Borçlar
[8] 986.641 1.487.407
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
508.021 1.016.671
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
478.620 470.736
Uzun Vadeli Karşılıklar
[16] 414.156 357.231
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
414.156 357.231
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
[17] 4.057.967 4.505.777
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
19.911.243 24.368.319
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
44.671.830 49.069.460
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
70.064.351 70.724.108
Ödenmiş Sermaye
[19] 49.875.000 49.875.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
[20] 11.947.636 11.947.636
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
[21] 34.347.337 34.314.424
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
34.347.337 34.314.424
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
[22] 250.287 250.287
Yasal Yedekler
250.287 250.287
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
[23] -25.663.239 -21.777.586
Net Dönem Karı veya Zararı
-692.670 -3.885.653
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
70.064.351 70.724.108
TOPLAM KAYNAKLAR
114.736.181 119.793.568


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
[24] 8.415.815 10.217.961 142.862 1.209.510
Satışların Maliyeti
[24] -6.665.058 -8.865.826 -1.938.403 -1.889.620
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.750.757 1.352.135 -1.795.541 -680.110
BRÜT KAR (ZARAR)
1.750.757 1.352.135 -1.795.541 -680.110
Genel Yönetim Giderleri
[25] -1.050.259 -782.598 -503.902 -351.712
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
[26] 54.904 223.939 -518.957 -24.384
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
[26] -251.172 -19.693 -332 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
504.230 773.783 -2.818.732 -1.056.206
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
[27] 655.568 292.142 653.324 254.006
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
[27] -47.034 -1.642.760 0 -1.408.268
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
[3] -267.196 1.252 -4.533 10.674
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
845.568 -575.583 -2.169.941 -2.199.794
Finansman Gelirleri
[28] 937.148 864.284 191.795 297.574
Finansman Giderleri
[28] -2.931.424 -963.304 -1.526.360 -612.023
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-1.148.708 -674.603 -3.504.506 -2.514.243
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
[29] 456.038 109.546 64.908 358.576
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
456.038 109.546 64.908 358.576
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-692.670 -565.057 -3.439.598 -2.155.667
DÖNEM KARI (ZARARI)
-692.670 -565.057
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.401 Değişim: -0,43% Hacim : 18.085 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.394 23.09.2021 Yüksek 1.417
Açılış: 1.409
8,7739 Değişim: 1,41%
Düşük 8,6232 23.09.2021 Yüksek 8,8021
Açılış: 8,6519
10,3157 Değişim: 1,99%
Düşük 10,1002 23.09.2021 Yüksek 10,3360
Açılış: 10,1144
493,56 Değişim: 0,33%
Düşük 490,20 23.09.2021 Yüksek 502,14
Açılış: 491,93
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.