KAP ***YATAS*** YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

07.06.2021 - 18:50
KAP ***YATAS*** YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***YATAS*** YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
149.798.932 -15.962.307 78.924.196 -4.064.750 -1.199.625 24.996.383 70.924.495 86.206.560 389.623.884 389.623.884
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-22.000 -22.000 -22.000
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
86.206.560 -86.206.560 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
18.055.242 18.055.242 18.055.242
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
97.810 -110.177 -12.367 -12.367
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-1.170.186 1.170.186 -1.170.186 -1.170.186 -1.170.186
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
149.798.932 -17.132.493 78.924.196 -3.966.940 -1.309.802 26.166.569 155.938.869 18.055.242 406.474.573 406.474.573
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
149.798.932 -25.429.007 78.924.196 -2.638.876 -1.647.046 39.064.441 121.511.381 170.075.044 529.659.065 529.659.065
Transferler
170.075.044 -170.075.044
Dönem Karı (Zararı)
47.135.123 47.135.123 47.135.123
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
2.404.782 -593.672 1.811.110 1.811.110
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-2.241.282 2.241.282 -2.241.282 -2.241.282 -2.241.282
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-695.338 -695.338 -695.338
Dönem Sonu Bakiyeler
149.798.932 -27.670.289 78.924.196 -234.094 -2.240.718 41.305.723 288.649.805 47.135.123 575.668.678 575.668.678


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-106.318.991 9.140.574
Dönem Karı (Zararı)
47.135.123 18.055.242
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
47.135.123 18.055.242
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
36.168.211 26.600.753
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11-12-13 20.041.729 17.053.677
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-294.852 245.576
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 -294.852 245.576
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.023.033 1.432.499
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 805.908 906.616
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 217.125 525.883
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
10.910.146 2.603.378
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
14 3.465.056 1.383.710
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
14-28 3.244.678 2.353.366
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
5-24 -12.303.662 -5.468.003
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
5-25 16.504.074 4.334.305
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
30 4.488.155 5.265.623
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-167.873.513 -29.464.257
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-46.222.808 20.127.053
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
3-5 605.905 -947.104
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 -46.828.713 21.074.157
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-797.930 -258.353
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -797.930 -258.353
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8 -61.969.917 -36.219.637
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
9 -17.012.959 -19.055.307
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5 -39.056.871 27.330.079
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-39.056.871 27.330.079
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
15 1.774.467 565.265
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 2.176 217.520
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
2.176 217.520
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
16 21.957.099 3.418.631
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-26.546.770 -25.589.508
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
7 -23.822.427 -14.036.939
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
7 -2.724.343 -11.552.569
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-84.570.179 15.191.738
Ödenen Faiz
29 -277.117 -5.452.457
Alınan Faiz
28 -1.031.431 -501.484
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
30 -19.744.926 -75.223
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-695.338 -22.000
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-33.195.187 -12.714.929
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12-13 765.790 88.112
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
765.790 88.112
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12-13 -33.519.987 -12.448.306
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-32.409.611 -9.598.956
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.110.376 -2.849.350
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
6 -440.990 -354.735
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
-440.990 -354.735
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-27.578.429 24.602.575
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-2.241.282 -1.170.186
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.241.282 -1.170.186
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
12.904.301 60.643.952
Kredilerden Nakit Girişleri
14 12.904.301 60.643.952
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
14 -39.549.996 -40.756.657
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-28.532.739 -30.760.921
Faktoring İşlemlerinden Nakit Çıkışları
14 -11.017.257 -9.995.736
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
14 -68.475
Ödenen Faiz
29 277.117 5.452.457
Alınan Faiz
28 1.031.431 501.484
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-167.092.607 21.028.220
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
20 -593.672 -110.177
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4 -167.686.279 20.918.043
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
296.601.025 93.242.109
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
128.914.746 114.160.152


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 128.927.452 296.601.025
Finansal Yatırımlar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Ticari Alacaklar
173.819.299 143.805.713
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3-5 6.366.571 6.972.476
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 167.452.728 136.833.237
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0
Diğer Alacaklar
4.862.728 3.836.000
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3-6 3.871.887 3.365.522
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 990.841 470.478
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0
Türev Araçlar
0
Stoklar
8 418.348.638 356.378.721
Peşin Ödenmiş Giderler
9 67.487.902 43.577.979
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
67.487.902 43.577.979
Diğer Dönen Varlıklar
7 75.486.768 51.664.341
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
75.486.768 51.664.341
ARA TOPLAM
868.932.787 895.863.779
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
868.932.787 895.863.779
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
10 1.000 1.000
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Diğer Finansal Yatırımlar
1.000 1.000
Ticari Alacaklar
0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0
Diğer Alacaklar
1.603.917 1.326.350
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 1.603.917 1.326.350
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0
Türev Araçlar
0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 10.804.343 10.832.380
Maddi Duran Varlıklar
361.882.268 340.106.407
Arazi ve Arsalar
12 54.571.042 54.571.042
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
12 510.123 462.593
Binalar
12 111.664.541 109.886.030
Tesis, Makine ve Cihazlar
12 101.226.675 91.861.641
Taşıtlar
12 2.960.132 3.026.877
Mobilya ve Demirbaşlar
12 51.336.569 48.191.111
Özel Maliyetler
12 29.879.884 31.638.986
Taşıyıcı Bitkiler
0
Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar
0
Yapılmakta Olan Yatırımlar
12 9.733.302 468.127
Kullanım Hakkı Varlıkları
12 89.656.905 97.998.950
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
25.220.776 25.914.087
Diğer Haklar
13 59.723 51.933
Patentler
13 6.592.108 7.830.693
Markalar
13 10.811.394 10.813.556
Lisanslar
13 3.106.264 3.236.930
Bilgisayar Yazılımları
13 2.449.857 2.391.472
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri
13 2.201.430 1.589.503
Peşin Ödenmiş Giderler
9 10.005.409 16.902.373
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10.005.409 16.902.373
Ertelenmiş Vergi Varlığı
30 27.160.467 27.373.141
Diğer Duran Varlıklar
0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
526.335.085 520.454.688
TOPLAM VARLIKLAR
1.395.267.872 1.416.318.467
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
49.336.149 55.198.160
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
49.336.149 55.198.160
Banka Kredileri
14 17.664.848 23.813.945
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
14 31.671.301 31.384.215
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
59.724.817 59.353.615
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
59.724.817 59.353.615
Banka Kredileri
59.724.817 59.353.615
Diğer Finansal Yükümlülükler
0
Ticari Borçlar
300.816.671 352.177.204
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 300.816.671 352.177.204
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 21.781.446 20.006.979
Diğer Borçlar
481.679 479.503
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 481.679 479.503
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0
Türev Araçlar
0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
94.012.223 72.351.734
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
16 94.012.223 72.351.734
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
30 5.583.147 19.575.446
Kısa Vadeli Karşılıklar
17 749.685 1.045.672
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
749.685 1.045.672
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
7 3.003.361 5.214.592
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
3.003.361 5.214.592
ARA TOPLAM
535.489.178 585.402.905
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
535.489.178 585.402.905
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
235.589.276 249.956.347
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
235.589.276 249.956.347
Banka Kredileri
14 168.279.798 174.665.285
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
14 67.309.478 75.291.062
Diğer Finansal Yükümlülükler
0
Ticari Borçlar
0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0
Diğer Borçlar
0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0
Türev Araçlar
0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
296.610 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
15.429.410 17.706.556
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
18 15.429.410 17.706.556
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
30 32.794.720 33.593.594
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
284.110.016 301.256.497
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
819.599.194 886.659.402
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
575.668.678 529.659.065
Ödenmiş Sermaye
20 149.798.932 149.798.932
Geri Alınmış Paylar (-)
20 -27.670.289 -25.429.007
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
78.690.102 76.285.320
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
20 78.690.102 76.285.320
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
20 -234.094 -2.638.876
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
20 78.924.196 78.924.196
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-2.240.718 -1.647.046
Yabancı Para Çevrim Farkları
20 -2.240.718 -1.647.046
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
41.305.723 39.064.441
Yasal Yedekler
20 41.305.723 39.064.441
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
20 288.649.805 121.511.381
Net Dönem Karı veya Zararı
47.135.123 170.075.044
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
575.668.678 529.659.065
TOPLAM KAYNAKLAR
1.395.267.872 1.416.318.467


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
21 529.770.058 330.564.099
Satışların Maliyeti
22 -348.555.031 -204.850.025
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
181.215.027 125.714.074
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0
BRÜT KAR (ZARAR)
181.215.027 125.714.074
Genel Yönetim Giderleri
23 -17.524.038 -13.655.402
Pazarlama Giderleri
23 -106.708.198 -78.346.821
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
23 -1.634.952 -1.676.606
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
24 44.447.286 23.279.807
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
25 -42.171.099 -17.657.719
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
57.624.026 37.657.333
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
26 258.899 227.559
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
57.882.925 37.884.892
Finansman Gelirleri
28 13.707.901 2.723.361
Finansman Giderleri
29 -19.967.548 -17.287.388
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
51.623.278 23.320.865
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-4.488.155 -5.265.623
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
30 -5.752.627 -5.495.767
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
30 1.264.472 230.144
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
47.135.123 18.055.242
DÖNEM KARI (ZARARI)
47.135.123 18.055.242
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
47.135.123 18.055.242
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
2.404.782 97.810
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 3.083.054 125.398
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-678.272 -27.588
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
30 -678.272 -27.588
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-593.672 -110.177
Yabancı Para Çevrim Farkları
-593.672 -110.177
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.811.110 -12.367
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
48.946.233 18.042.875
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
48.946.233 18.042.875http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940804


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.771 Değişim: 0,29% Hacim : 97.409 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.708 21.06.2024 Yüksek 10.793
Açılış: 10.754
32,8221 Değişim: 0,04%
Düşük 32,7336 21.06.2024 Yüksek 32,9075
Açılış: 32,8097
35,1421 Değişim: -0,18%
Düşük 35,0465 21.06.2024 Yüksek 35,3377
Açılış: 35,2067
2.451,74 Değişim: -1,53%
Düşük 2.444,71 21.06.2024 Yüksek 2.503,62
Açılış: 2.489,76
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.