KAP ***YATAS*** YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

10.03.2021 - 00:00
KAP ***YATAS*** YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***YATAS*** YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
-679.723 -679.723 -679.723
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
4.061.103 71.578.078 -75.639.181 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
86.206.560 86.206.560 86.206.560
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.359.335 -371.088 -1.730.423 -1.730.423
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-1.476.038 1.476.038 -1.476.038 -1.476.038 -1.476.038
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
149.798.932 -15.962.307 78.924.196 -4.064.750 -1.199.625 24.996.383 70.924.495 86.206.560 389.623.884 389.623.884
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20 149.798.932 -15.962.307 78.924.196 -4.064.750 -1.199.625 24.996.383 70.924.495 86.206.560 389.623.884 389.623.884
Transferler
4.601.358 81.605.202 -86.206.560
Dönem Karı (Zararı)
170.075.044 170.075.044 170.075.044
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
1.425.874 -447.421 978.453 978.453
Kar Payları
-21.551.616 -21.551.616 -21.551.616
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-9.466.700 9.466.700 -9.466.700 -9.466.700 -9.466.700
Dönem Sonu Bakiyeler
149.798.932 -25.429.007 78.924.196 -2.638.876 -1.647.046 39.064.441 121.511.381 170.075.044 529.659.065 529.659.065


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
299.728.368 155.945.216
Dönem Karı (Zararı)
170.075.044 86.206.560
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
170.075.044 86.206.560
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
128.712.848 113.237.294
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12-13 73.082.607 65.429.439
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
3.189.962 2.173.216
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 804.526 1.562.764
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 2.385.436 610.452
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
6.277.340 4.831.301
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 3.598.299 3.153.174
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 2.679.041 1.678.127
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
5.512.516 14.912.550
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
28 -2.728.330
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
14 15.053.991 13.634.628
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
5-24 5.346.836 6.559.812
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
5-25 -12.159.981 -5.281.890
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
30 48.030.838 25.890.788
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
20-26 -7.380.415
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
22.008.249 -32.260.734
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
14.575.114 -57.876.423
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
3-5 -1.814.541 1.180.063
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 16.389.655 -59.056.486
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-598.532 -210.685
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -598.532 -210.685
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8 -145.403.969 -62.426.382
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
9 -27.008.014 25.516.263
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5 212.926.938 31.368.255
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
212.926.938 31.368.255
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
15 4.161.339 4.310.599
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 96.854 236.954
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
96.854 236.954
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
16 28.075.760 30.560.858
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-64.817.241 -3.740.173
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
7 -51.060.624 248.534
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
7 -13.756.617 -3.988.707
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
320.796.141 167.183.120
Ödenen Faiz
15.863.401 17.817.803
Alınan Faiz
28 -7.851.364 -963.641
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
30 -29.079.810 -28.092.066
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-91.040.964 -68.824.765
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
10 956 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12-13 5.688.217 18.703.900
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
5.688.217 18.703.900
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12-13 -75.040.056 -84.671.369
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-63.327.847 -78.544.927
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-11.712.209 -6.126.442
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
6 -138.465 -2.857.296
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
-138.465 -2.857.296
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları
-21.551.616
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-7.239.636 -57.586.728
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-9.466.700 -1.476.038
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
20 -9.466.700 -1.476.038
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
268.050.049 220.529.695
Kredilerden Nakit Girişleri
14 268.050.049 220.529.695
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-221.477.876 -220.615.734
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
14 -221.409.401 -220.299.432
Faktoring İşlemlerinden Nakit Çıkışları
14 -68.475 -316.302
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-36.333.072 -39.170.489
Ödenen Faiz
29 -15.863.401 -17.817.803
Alınan Faiz
28 7.851.364 963.641
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
201.447.768 29.533.723
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
20 -447.421 -371.088
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4 201.000.347 29.162.635
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
93.242.109 64.079.474
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
294.242.456 93.242.109


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 296.601.025 93.242.109
Finansal Yatırımlar
10 956
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Diğer Finansal Yatırımlar
956
Ticari Alacaklar
143.805.713 164.532.189
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3-5 6.972.476 5.157.935
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 136.833.237 159.374.254
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0
Diğer Alacaklar
3.836.000 3.178.227
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3-6 3.365.522 2.857.296
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 470.478 320.931
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0
Türev Araçlar
0
Stoklar
8 356.378.721 213.360.188
Peşin Ödenmiş Giderler
9 43.577.979 22.211.343
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
43.577.979 22.211.343
Diğer Dönen Varlıklar
7 51.664.341 603.719
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
51.664.341 603.719
ARA TOPLAM
895.863.779 497.128.731
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
895.863.779 497.128.731
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
10 1.000 1.000
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Diğer Finansal Yatırımlar
1.000 1.000
Ticari Alacaklar
0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0
Diğer Alacaklar
1.326.350 877.365
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 1.326.350 877.365
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0
Türev Araçlar
0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 10.832.380 11.884.526
Maddi Duran Varlıklar
340.106.407 314.864.823
Arazi ve Arsalar
12 54.571.042 54.437.517
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
12 462.593 28.246
Binalar
12 109.886.030 105.832.457
Tesis, Makine ve Cihazlar
12 91.861.641 83.882.732
Taşıtlar
12 3.026.877 2.521.200
Mobilya ve Demirbaşlar
12 48.191.111 40.936.105
Özel Maliyetler
12 31.638.986 26.884.636
Taşıyıcı Bitkiler
12 0
Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar
12 0
Yapılmakta Olan Yatırımlar
12 468.127 341.930
Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar
12 0
Diğer Maddi Duran Varlıklar
12 0
Kullanım Hakkı Varlıkları
12 97.998.950 61.855.196
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
25.914.087 20.051.232
Şerefiye
13 0
İmtiyaz Sözleşmelerinden Doğan Haklar
13 0
Diğer Haklar
13 51.933 41.887
Patentler
13 7.830.693 6.241.220
Markalar
13 10.813.556 10.464.178
Lisanslar
13 3.236.930 1.657.978
Bilgisayar Yazılımları
13 2.391.472 1.645.969
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri
13 1.589.503 0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 0
Peşin Ödenmiş Giderler
9 16.902.373 11.260.995
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
16.902.373 11.260.995
Ertelenmiş Vergi Varlığı
30 27.373.141 16.389.931
Diğer Duran Varlıklar
0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
520.454.688 437.185.068
TOPLAM VARLIKLAR
1.416.318.467 934.313.799
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
55.198.160 109.654.594
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
55.198.160 109.654.594
Banka Kredileri
14 23.813.945 86.056.393
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
14 31.384.215 23.598.201
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
59.353.615 47.249.399
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
59.353.615 47.249.399
Banka Kredileri
59.353.615 47.249.399
Diğer Finansal Yükümlülükler
0
Ticari Borçlar
352.177.204 151.410.249
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 352.177.204 151.410.249
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 20.006.979 15.845.640
Diğer Borçlar
479.503 382.649
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3-6 80.000
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 479.503 302.649
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0
Türev Araçlar
0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
72.351.734 44.275.974
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
16 72.351.734 44.275.974
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
30 19.575.446
Kısa Vadeli Karşılıklar
17 1.045.672 1.856.484
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
1.045.672 1.856.484
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
7 5.214.592 15.481.356
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
5.214.592 15.481.356
ARA TOPLAM
585.402.905 386.156.345
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
585.402.905 386.156.345
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
249.956.347 119.764.637
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
249.956.347 119.764.637
Banka Kredileri
14 174.665.285 75.118.432
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
14 75.291.062 44.646.205
Diğer Finansal Yükümlülükler
0
Ticari Borçlar
0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0
Diğer Borçlar
0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0
Türev Araçlar
0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0
Uzun Vadeli Karşılıklar
17.706.556 15.936.301
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
18 17.706.556 15.936.301
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
30 33.593.594 22.832.632
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
301.256.497 158.533.570
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
886.659.402 544.689.915
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
529.659.065 389.623.884
Ödenmiş Sermaye
20 149.798.932 149.798.932
Geri Alınmış Paylar (-)
20 -25.429.007 -15.962.307
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
76.285.320 74.859.446
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
20 76.285.320 74.859.446
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
20 -2.638.876 -4.064.750
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
20 78.924.196 78.924.196
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.647.046 -1.199.625
Yabancı Para Çevrim Farkları
20 -1.647.046 -1.199.625
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
39.064.441 24.996.383
Yasal Yedekler
20 39.064.441 24.996.383
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
20 121.511.381 70.924.495
Net Dönem Karı veya Zararı
170.075.044 86.206.560
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
529.659.065 389.623.884
TOPLAM KAYNAKLAR
1.416.318.467 934.313.799


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
21 1.748.056.658 1.166.946.159
Satışların Maliyeti
21 -1.065.609.160 -684.386.219
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
682.447.498 482.559.940
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0
BRÜT KAR (ZARAR)
682.447.498 482.559.940
Genel Yönetim Giderleri
23 -60.738.176 -56.641.775
Pazarlama Giderleri
23 -357.404.500 -280.141.010
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
23 -6.666.819 -6.367.149
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
24 90.312.842 67.010.595
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
25 -93.545.059 -53.454.985
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
254.405.786 152.965.616
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
26 1.921.599 1.869.254
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
27 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
256.327.385 154.834.870
Finansman Gelirleri
28 30.656.270 6.926.742
Finansman Giderleri
29 -68.877.773 -49.664.264
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
218.105.882 112.097.348
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-48.030.838 -25.890.788
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
30 -48.655.256 -27.412.343
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
30 624.418 1.521.555
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
170.075.044 86.206.560
DÖNEM KARI (ZARARI)
170.075.044 86.206.560
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
170.075.044 86.206.560
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
1.425.874 -1.359.335
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 1.828.044 -1.699.169
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-402.170 339.834
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
30 -402.170 339.834
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-447.421 -371.088
Yabancı Para Çevrim Farkları
-447.421 -371.088
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
978.453 -1.730.423
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
171.053.497 84.476.137
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
171.053.497 84.476.137http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916732


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.133 Değişim: 0,78% Hacim : 60.471 Mio.TL Son veri saati : 13:36
Düşük 9.089 29.02.2024 Yüksek 9.166
Açılış: 9.100
31,2252 Değişim: 0,08%
Düşük 31,1201 29.02.2024 Yüksek 31,3072
Açılış: 31,2017
33,9679 Değişim: 0,34%
Düşük 33,7735 29.02.2024 Yüksek 34,0964
Açılış: 33,8529
2.040,45 Değişim: -0,01%
Düşük 2.035,77 29.02.2024 Yüksek 2.048,08
Açılış: 2.040,58
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.