" />

KAP ***YATAS*** YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

10.03.2020 - 23:18
KAP ***YATAS*** YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***YATAS*** YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20 42.799.695 25.090.345 -11.081.201 999.353 79.374.196 -3.596.261 -307.917 12.789.314 19.725.898 69.349.999 235.143.421 235.143.421
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-2.739.577 -2.739.577 -2.739.577
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
2.745.325 2.745.325 2.745.325
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
20 69.349.999 -69.349.999 -3.405.068 -3.405.068
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
75.639.181 75.639.181 75.639.181
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-450.000 890.846 -520.620 -79.774 -79.774
Sermaye Arttırımı
20 106.999.237 -25.090.345 -999.353 -80.909.539 0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-3.405.068 6.669.928 -6.669.928 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
149.798.932 -14.486.269 78.924.196 -2.705.415 -828.537 19.459.242 1.502.178 75.639.181 307.303.508 307.303.508
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20 149.798.932 -14.486.269 78.924.196 -2.705.415 -828.537 19.459.242 1.502.178 75.639.181 307.303.508 307.303.508
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
-679.723 -679.723 -679.723
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
4.061.103 71.578.078 -75.639.181 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
86.206.560 86.206.560 86.206.560
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.359.335 -371.088 -1.730.423 -1.730.423
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-1.476.038 1.476.038 -1.476.038 -1.476.038 -1.476.038
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
149.798.932 -15.962.307 78.924.196 -4.064.750 -1.199.625 24.996.383 70.924.495 86.206.560 389.623.884 389.623.884


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
155.945.216 38.392.057
Dönem Karı (Zararı)
86.206.560 75.639.181
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
86.206.560 75.639.181
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
113.237.294 46.366.981
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12-13 65.429.439 24.801.908
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
2.173.216 6.015.256
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 1.562.764 1.941.107
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 610.452 4.074.149
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
4.831.301 4.240.737
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 3.153.174 3.835.208
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 1.678.127 405.529
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
14.912.550 2.753.867
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
14 13.634.628 1.954.529
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
5-24 6.559.812 7.515.055
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
5-25 -5.281.890 -6.715.717
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 -6.492
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
26 0 -6.492
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
30 25.890.788 8.561.705
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-32.260.734 -92.180.011
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-57.876.423 -61.522.026
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
3-5 1.180.063 -2.471.852
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 -59.056.486 -59.050.174
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-210.685 1.262.572
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -210.685 1.262.572
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8 -62.426.382 -30.361.887
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
9 25.516.263 -21.763.217
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5 31.368.255 10.217.166
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
31.368.255 10.217.166
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
15 4.310.599 414.682
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 236.954 -1.354.811
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
236.954 -1.354.811
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
16 30.560.858 -9.341.945
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.740.173 20.269.455
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
7 248.534 5.935.360
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
7 -3.988.707 14.334.095
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
167.183.120 29.826.151
Ödenen Faiz
17.817.803 21.138.747
Alınan Faiz
28 -963.641 -198.412
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
30 -28.092.066 -12.374.429
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-68.824.765 -85.592.881
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
10 0 264.288
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12-13 18.703.900 13.158.043
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18.703.900 12.470.273
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 687.770
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12-13 -84.671.369 -102.240.799
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-78.544.927 -87.477.100
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-6.126.442 -14.763.699
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
6 -2.857.296 3.225.587
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
-2.857.296 3.225.587
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-57.586.728 77.298.437
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-1.476.038 -3.405.068
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
20 -1.476.038 -3.405.068
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
220.529.695 142.592.167
Kredilerden Nakit Girişleri
14 220.529.695 142.592.167
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-220.615.734 -40.948.327
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
14 -220.299.432 -40.447.912
Faktoring İşlemlerinden Nakit Çıkışları
14 -316.302 -500.415
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-39.170.489
Ödenen Faiz
29 -17.817.803 -21.138.747
Alınan Faiz
28 963.641 198.412
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
29.533.723 30.097.613
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
20 -371.088 -520.620
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4 29.162.635 29.576.993
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
64.079.474 34.502.481
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
93.242.109 64.079.474


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 93.242.109 64.079.474
Finansal Yatırımlar
10 956 956
Diğer Finansal Yatırımlar
956 956
Ticari Alacaklar
164.532.189 114.778.342
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3-5 5.157.935 6.337.998
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 159.374.254 108.440.344
Diğer Alacaklar
3.178.227 231.557
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3-6 2.857.296 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 320.931 231.557
Stoklar
8 213.360.188 151.544.258
Peşin Ödenmiş Giderler
9 22.211.343 45.465.500
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
22.211.343 45.465.500
Diğer Dönen Varlıklar
7 603.719 852.253
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
603.719 852.253
ARA TOPLAM
497.128.731 376.952.340
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
497.128.731 376.952.340
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
10 1.000 1.000
Diğer Finansal Yatırımlar
1.000 1.000
Diğer Alacaklar
877.365 756.054
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 877.365 756.054
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 11.884.526 11.704.256
Maddi Duran Varlıklar
314.864.823 283.102.633
Arazi ve Arsalar
12 54.437.517 54.437.517
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
12 28.246 31.459
Binalar
12 105.832.457 93.961.494
Tesis, Makine ve Cihazlar
12 83.882.732 69.101.107
Taşıtlar
12 2.521.200 3.231.913
Mobilya ve Demirbaşlar
12 40.936.105 32.924.788
Özel Maliyetler
12 26.884.636 18.667.716
Taşıyıcı Bitkiler
12 0 0
Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar
12 0 0
Yapılmakta Olan Yatırımlar
12 341.930 10.746.639
Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar
12 0 0
Diğer Maddi Duran Varlıklar
12 0 0
Kullanım Hakkı Varlıkları
12 61.855.196 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
20.051.232 17.879.769
Şerefiye
13 0 0
İmtiyaz Sözleşmelerinden Doğan Haklar
13 0 0
Diğer Haklar
13 41.887 54.961
Patentler
13 6.241.220 3.735.817
Markalar
13 10.464.178 10.200.364
Lisanslar
13 1.657.978 2.076.468
Bilgisayar Yazılımları
13 1.645.969 1.812.159
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri
13 0 0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
9 11.260.995 13.523.101
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11.260.995 13.523.101
Ertelenmiş Vergi Varlığı
30 16.389.931 7.972.430
Diğer Duran Varlıklar
0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
437.185.068 334.939.243
TOPLAM VARLIKLAR
934.313.799 711.891.583
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
109.654.594 38.497.602
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
109.654.594 38.497.602
Banka Kredileri
14 86.056.393 38.497.602
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
14 23.598.201 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
47.249.399 45.058.190
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
47.249.399 45.058.190
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
Ticari Borçlar
151.410.249 125.323.886
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 151.410.249 125.323.886
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 15.845.640 11.535.041
Diğer Borçlar
382.649 145.695
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3-6 80.000 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 302.649 145.695
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
44.275.974 13.715.116
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
16 44.275.974 13.715.116
Kısa Vadeli Karşılıklar
17 1.856.484 2.887.598
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
1.856.484 2.887.598
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
7 15.481.356 16.760.822
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15.481.356 16.760.822
ARA TOPLAM
386.156.345 253.923.950
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
386.156.345 253.923.950
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
119.764.637 123.303.647
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
119.764.637 123.303.647
Banka Kredileri
75.118.432 123.303.647
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
44.646.205
Uzun Vadeli Karşılıklar
15.936.301 11.083.958
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
18 15.936.301 11.083.958
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
30 22.832.632 16.276.520
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
158.533.570 150.664.125
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
544.689.915 404.588.075
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
389.623.884 307.303.508
Ödenmiş Sermaye
20 149.798.932 149.798.932
Geri Alınmış Paylar (-)
20 -15.962.307 -14.486.269
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
74.859.446 76.218.781
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
20 74.859.446 76.218.781
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
20 -4.064.750 -2.705.415
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
20 78.924.196 78.924.196
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.199.625 -828.537
Yabancı Para Çevrim Farkları
20 -1.199.625 -828.537
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
24.996.383 19.459.242
Yasal Yedekler
20 24.996.383 19.459.242
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
20 70.924.495 1.502.178
Net Dönem Karı veya Zararı
86.206.560 75.639.181
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
389.623.884 307.303.508
TOPLAM KAYNAKLAR
934.313.799 711.891.583


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
21 1.166.946.159 943.150.462
Satışların Maliyeti
21 -684.386.219 -543.169.569
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
482.559.940 399.980.893
BRÜT KAR (ZARAR)
482.559.940 399.980.893
Genel Yönetim Giderleri
23 -56.641.775 -45.481.976
Pazarlama Giderleri
23 -280.141.010 -230.155.853
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
23 -6.367.149 -4.451.905
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
24 67.010.595 47.071.163
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
25 -53.454.985 -51.157.478
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
152.965.616 115.804.844
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
26 1.869.254 639.289
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
27 0 -22.727
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
154.834.870 116.421.406
Finansman Gelirleri
28 6.926.742 4.301.187
Finansman Giderleri
29 -49.664.264 -36.521.707
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
112.097.348 84.200.886
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-25.890.788 -8.561.705
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
30 -27.412.343 -10.048.145
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
30 1.521.555 1.486.440
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
86.206.560 75.639.181
DÖNEM KARI (ZARARI)
86.206.560 75.639.181
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
86.206.560 75.639.181
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.359.335 440.846
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
20 -500.000
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 -1.699.169 1.113.558
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
339.834 -172.712
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
30 339.834 -172.712
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-371.088 -520.620
Yabancı Para Çevrim Farkları
-371.088 -520.620
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.730.423 -79.774
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
84.476.137 75.559.407
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
84.476.137 75.559.407http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826720


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.173 Değişim: 0,15% Hacim : 110.832 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 11.119 22.07.2024 Yüksek 11.246
Açılış: 11.183
32,8862 Değişim: -0,47%
Düşük 32,7984 22.07.2024 Yüksek 33,1040
Açılış: 33,0413
35,8458 Değişim: -0,26%
Düşük 35,7347 22.07.2024 Yüksek 36,1210
Açılış: 35,9402
2.531,86 Değişim: -0,75%
Düşük 2.522,47 22.07.2024 Yüksek 2.564,65
Açılış: 2.551,00
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.