KAP ***YATAS*** YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

27.08.2018 - 21:45
KAP ***YATAS*** YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***YATAS*** YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
16 42.799.695 25.090.345 -54.250 999.353 8.626.019 8.626.019 -2.941.056 -22.352 898.950 14.137.748 17.478.514 107.012.966 107.012.966
Transferler
809.163 16.669.351 -17.478.514
Dönem Karı (Zararı)
21.585.238 21.585.238 21.585.238
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-43.511 -142.718 -66.231 -252.460 -252.460
Dönem Sonu Bakiyeler
16 42.799.695 25.090.345 -54.250 999.353 8.582.508 8.582.508 -3.083.774 -88.583 1.708.113 30.807.099 21.585.238 128.345.744 128.345.744
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
16 42.799.695 25.090.345 -11.081.201 999.353 79.374.196 79.374.196 -3.596.261 -307.917 12.789.314 19.725.898 69.349.999 235.143.421 235.143.421
Transferler
-1.551.972 4.816.832 64.533.167 -69.349.999 -1.551.972 -1.551.972
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
25.652.072 25.652.072 25.652.072
Dönem Karı (Zararı)
-395.831 -395.831
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
62.184 -458.015
Sermaye Arttırımı
106.999.237 -25.090.345 -999.353 -80.909.539
Dönem Sonu Bakiyeler
16 149.798.932 0 -12.633.173 0 79.374.196 79.374.196 -3.534.077 -765.932 17.606.146 3.349.526 25.652.072 258.847.690 258.847.690


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-8.873.861 40.258.106
Dönem Karı (Zararı)
25.652.072 21.585.238
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
25.652.072 21.585.238
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
16.962.246 16.996.956
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12-13 11.826.260 7.134.951
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-2.283.489 2.152.793
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 -2.283.489 2.152.793
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.205.202 881.856
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 705.202 431.804
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 1.500.000 450.052
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-2.233.966 1.269.828
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
14 -1.332.919 733.163
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
5-25 6.748.514 1.604.611
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
5-24 -7.649.561 -1.067.946
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
20 16.235 -43.511
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
16.235 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
20 -43.511
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7.432.004 5.601.039
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-46.105.778 4.710.742
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5 -31.065.717 -767.468
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.758.065 1.312.198
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-29.307.652 -2.079.666
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.559.275
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.559.275
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 475.134 -29.800
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8 -44.506.232 -13.493.248
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
9 -13.860.408 -7.904.112
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
27.561.576 31.036.192
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 27.561.576 31.036.192
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
15 2.888.995 -2.954.160
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.366.784 -7.922.945
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -1.366.784 -7.922.945
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
16 7.722.482 10.087.186
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6.045.176 -4.900.178
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
6 5.951.011 -7.698.659
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
7 94.165 2.798.481
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-3.491.460 43.292.936
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
30 -5.382.401 -3.034.830
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-42.845.518 -28.823.376
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
11 -1.315.000 -8.191.044
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12-13 7.179.028 480.397
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
6.494.402 480.397
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
684.626 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12-13 -51.935.133 -22.672.004
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-38.248.392 -20.760.982
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-13.686.741 -1.911.022
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
6 3.225.587 1.224.857
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
3.225.587 1.224.857
Alınan Faiz
24 0 334.418
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
87.050.874 7.623.506
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
14 124.428.158 45.206.379
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
14 -29.401.777 -33.081.725
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-29.401.777 -33.081.725
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
14 -102.406 -194.596
Ödenen Faiz
14 -8.288.973 -4.484.235
Alınan Faiz
14 415.872 177.683
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
35.331.495 19.058.236
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
20 -458.015 -66.231
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4 34.873.480 18.992.005
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
34.502.481 24.059.181
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 69.375.961 43.051.186


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 69.375.961 34.502.481
Finansal Yatırımlar
11 5.545 258.752
Ticari Alacaklar
92.417.982 66.034.098
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3-5 5.237.458 3.675.488
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 87.180.524 62.358.610
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0
Diğer Alacaklar
96.615 3.837.545
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3-6 3.225.587
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 96.615 611.958
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
0
Türev Araçlar
0
Stoklar
8 169.762.752 125.256.520
Peşin Ödenmiş Giderler
9 41.582.567 24.678.228
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
41.582.567 24.678.228
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
10 0 12.880.161
Diğer Dönen Varlıklar
7 836.602 6.787.613
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
836.602 6.787.613
ARA TOPLAM
374.078.024 274.235.398
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
374.078.024 274.235.398
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
77 1.000 1.000
Diğer Finansal Yatırımlar
1.000 1.000
Ticari Alacaklar
3-5 407.466 190.658
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
386.753 190.658
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 20.713
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0
Diğer Alacaklar
6 645.013 604.804
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
645.013 604.804
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
0
Türev Araçlar
0
Maddi Duran Varlıklar
12 263.935.731 242.838.680
Arazi ve Arsalar
57.126.617 57.926.617
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
33.066 39.868
Binalar
98.002.537 96.383.601
Tesis, Makine ve Cihazlar
47.510.190 33.203.747
Taşıtlar
3.395.573 3.593.476
Mobilya ve Demirbaşlar
32.622.616 29.007.485
Özel Maliyetler
19.264.218 17.281.526
Yapılmakta Olan Yatırımlar
5.980.914 5.402.360
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 17.899.924 6.067.130
Diğer Haklar
68.705 82.446
Patentler
3.618.401 2.111.579
Markalar
10.040.950 236.624
Lisanslar
2.349.361 2.090.144
Bilgisayar Yazılımları
1.822.507 1.546.337
Peşin Ödenmiş Giderler
9 9.503.225 12.547.156
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9.503.225 12.547.156
Ertelenmiş Vergi Varlığı
30 4.409.839 3.898.746
Diğer Duran Varlıklar
0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
296.802.198 266.148.174
TOPLAM VARLIKLAR
670.880.222 540.383.572
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
14 16.242.667 9.841.261
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
16.242.667 9.841.261
Banka Kredileri
16.242.667 9.515.500
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
325.761
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
14 36.376.658 28.294.261
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
36.376.658 28.294.261
Banka Kredileri
36.376.658 27.706.524
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
587.737
Ticari Borçlar
5 140.773.321 121.822.437
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
140.773.321 121.822.437
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 14.009.354 11.120.359
Diğer Borçlar
6 133.722 1.500.506
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
133.722 1.500.506
Ertelenmiş Gelirler
16 30.779.543 23.057.061
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
30.779.543 23.057.061
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
30 4.529.171 15.206.445
Kısa Vadeli Karşılıklar
17 3.129.433 3.169.766
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
3.129.433 3.169.766
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
7 5.085.432 3.450.934
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
5.085.432 3.450.934
ARA TOPLAM
251.059.301 217.463.030
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
251.059.301 217.463.030
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
14 136.359.700 65.125.548
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
136.359.700 65.125.548
Banka Kredileri
136.359.700 64.790.825
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
334.723
Ticari Borçlar
5 961.131 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
961.131 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
18 9.005.326 8.362.308
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
9.005.326 8.362.308
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
30 14.647.074 14.289.265
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
160.973.231 87.777.121
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
412.032.532 305.240.151
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
258.847.690 235.143.421
Ödenmiş Sermaye
20 149.798.932 42.799.695
Sermaye Düzeltme Farkları
20 0 25.090.345
Geri Alınmış Paylar (-)
20 -12.633.173 -11.081.201
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
20 0 999.353
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
75.840.119 75.777.935
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
75.840.119 75.777.935
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
20 79.374.196 79.374.196
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
20 -3.534.077 -3.596.261
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
20 -765.932 -307.917
Yabancı Para Çevrim Farkları
-765.932 -307.917
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
20 17.606.146 12.789.314
Yasal Yedekler
1.708.113
Geri Alınan Paylara İlişkin Yedekler
11.081.201
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
20 3.349.526 19.725.898
Net Dönem Karı veya Zararı
25.652.072 69.349.999
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
258.847.690 235.143.421
TOPLAM KAYNAKLAR
670.880.222 540.383.572


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
21 426.553.696 346.491.591 227.375.400 194.667.138
Satışların Maliyeti
22 -241.481.174 -203.060.627 -125.186.600 -114.416.947
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
185.072.522 143.430.964 102.188.800 80.250.191
BRÜT KAR (ZARAR)
23 185.072.522 143.430.964 102.188.800 80.250.191
Genel Yönetim Giderleri
23 -21.784.461 -16.944.832 -13.468.720 -9.412.685
Pazarlama Giderleri
23 -113.931.885 -90.214.235 -60.809.140 -48.215.321
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
23 -2.107.672 -1.401.849 -1.177.995 -651.749
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
24 23.083.158 10.714.851 10.279.722 2.988.010
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
25 -21.548.309 -10.706.062 -9.768.778 -2.825.384
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
48.783.353 34.878.837 27.243.889 22.133.062
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
26 330.921 302.347 184.755 145.964
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
27 -22.727 -19.171 -22.727 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
49.091.547 35.162.013 27.405.917 22.279.026
Finansman Gelirleri
28 2.161.689 1.386.324 1.559.723 615.794
Finansman Giderleri
29 -18.184.706 -9.315.503 -10.114.891 -4.121.204
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
33.068.530 27.232.834 18.850.749 18.773.616
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-7.416.458 -5.647.596 -4.253.205 -3.844.496
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
30 -7.585.288 -5.253.498 -4.529.385 -3.591.111
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
30 168.830 -394.098 276.180 -253.385
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
25.652.072 21.585.238 14.597.544 14.929.120
DÖNEM KARI (ZARARI)
25.652.072 21.585.238 14.597.544 14.929.120
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
25.652.072 21.585.238 14.597.544 14.929.120
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 31 0,00059900 0,00050400 0,00034100 0,00034900
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
62.184 -186.229 566 -21.755
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
20 -54.388 0 -27.193
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 77.730 -178.398 707 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
30 -15.546 46.557 -141 5.438
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-15.546 46.557 -141 5.438
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-458.015 -66.231 -96.170 -73.862
Yabancı Para Çevrim Farkları
-458.015 -66.231 -96.170 -73.862
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarındaki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri
-458.015 -66.231 -96.170 -73.862
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-395.831 -252.460 -95.604 -95.617
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
25.256.241 21.332.778 14.501.940 14.833.503
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
25.256.241 21.332.778 14.501.940 14.833.503http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/705346


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.910 Değişim: 1,61% Hacim : 30.193 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.894 03.12.2021 Yüksek 1.914
Açılış: 1.897
13,7186 Değişim: 0,40%
Düşük 13,4047 03.12.2021 Yüksek 13,8913
Açılış: 13,6633
15,5362 Değişim: 0,18%
Düşük 15,1555 03.12.2021 Yüksek 15,6980
Açılış: 15,5088
786,38 Değişim: 0,93%
Düşük 762,36 03.12.2021 Yüksek 790,29
Açılış: 779,10
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.