KAP ***YATAS*** YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

09.11.2023 - 23:41
KAP ***YATAS*** YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***YATAS*** YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
149.798.932 -36.015.309 353.490.398 872.331 -7.083.800 49.650.743 240.113.597 256.056.383 1.006.883.275 1.006.883.275
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
20.919.053 235.137.330 -256.056.383 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
369.571.621 369.571.621 369.571.621
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.425.874 -2.686.649 -4.112.523 -4.112.523
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-100.000.000 -100.000.000 -100.000.000
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-430.142 430.142 -430.142 -430.142 -430.142
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-2.026.694 -2.026.694 -2.026.694
Dönem Sonu Bakiyeler
149.798.932 -36.445.451 353.490.398 -553.543 -9.770.449 70.999.938 372.794.091 369.571.621 1.269.885.537 1.269.885.537
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
149.798.932 -36.449.260 353.490.398 -6.637.336 -14.293.299 71.147.019 372.879.435 514.155.559 1.404.091.448 1.404.091.448
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
8.629.567 505.525.992 -514.155.559 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
287.537.921 287.537.921 287.537.921
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-872.670 -32.036.406 -32.909.076 -32.909.076
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-200.000.000 -200.000.000 -200.000.000
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
4.543.394 4.543.394 4.543.394
Dönem Sonu Bakiyeler
149.798.932 -36.449.260 353.490.398 -7.510.006 -46.329.705 79.776.586 682.948.821 287.537.921 1.463.263.687 1.463.263.687


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-486.154.143 -300.597.923
Dönem Karı (Zararı)
287.537.921 369.571.621
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
274.076.855 317.808.702
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9 135.255.085 63.345.636
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
832.991 0
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4 832.991 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
31.303.873 919.186
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
31.303.873 919.186
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
6.641.735 144.035.186
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
0 -113.911
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
19 12.667.284 3.400.904
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
21.580.524 147.831.258
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-27.606.073 -7.083.065
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 315.918
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 100.043.171 109.192.776
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.047.015.087 -974.786.699
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-626.734.581 -483.207.713
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-14.759.850 -1.574.372
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
6 -719.535.168 -614.532.291
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
7 -541.759.913 -102.845.952
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4 370.596.714 317.253.038
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
11 74.285.850 25.183.919
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
493.431 306.444
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
12 566.578.131 41.827.661
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-156.179.701 -157.197.433
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
5 -227.894.830 -176.960.641
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
5 71.715.129 19.763.208
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-485.400.311 -287.406.376
Ödenen Faiz
19 123.314.062 72.316.480
Alınan Faiz
18 -7.325.115 -3.056.168
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
20 -116.520.192 -80.425.165
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-222.587 -2.026.694
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-427.078.370 -187.198.242
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
7.465.429 2.271.442
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9 1.582.960 2.271.442
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
5.882.469
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-411.327.793 -189.572.212
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -371.003.060 -156.269.197
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-40.324.733 -33.303.015
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
-23.216.006 102.528
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
-23.216.006 102.528
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.092.218.898 597.696.175
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
10 2.551.169.264 1.237.321.424
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.114.971.417 -460.329.992
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
10 -1.114.971.417 -460.329.992
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-32.533.396 -9.604.803
Ödenen Temettüler
-200.000.000 -100.000.000
Ödenen Faiz
19 -123.314.062 -72.316.480
Alınan Faiz
18 7.325.115 3.056.168
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
4.543.394 -430.142
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
178.986.385 109.900.010
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-32.036.406 -2.686.649
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
146.949.979 107.213.361
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
341.763.557 111.399.760
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
488.713.536 218.613.121


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
488.713.536 341.763.557
Ticari Alacaklar
1.349.438.762 745.117.696
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3-4 0 1.369.224
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 1.349.438.762 743.748.472
Diğer Alacaklar
39.595.587 2.351.165
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
24.150.717 934.711
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
15.444.870 1.416.454
Stoklar
6 1.983.610.829 1.264.075.661
Peşin Ödenmiş Giderler
7 769.254.927 214.495.364
Diğer Dönen Varlıklar
5 642.770.409 414.875.579
ARA TOPLAM
5.273.384.050 2.982.679.022
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
5.273.384.050 2.982.679.022
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
8 261.000 261.000
Diğer Alacaklar
3.458.938 2.727.504
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
3.458.938 2.727.504
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
28.376.057 28.153.470
Maddi Duran Varlıklar
9 1.266.272.958 980.639.838
Kullanım Hakkı Varlıkları
19.993.492 45.413.841
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
88.849.666 80.455.158
Peşin Ödenmiş Giderler
7 84.305.502 97.305.152
Ertelenmiş Vergi Varlığı
20 89.056.555 63.643.861
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.580.574.168 1.298.599.824
TOPLAM VARLIKLAR
6.853.958.218 4.281.278.846
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
10 1.617.822.545 800.749.264
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
603.970.468 453.390.753
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
10 573.276.851 413.413.385
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
10 30.693.617 39.977.368
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
30.693.617 39.977.368
Ticari Borçlar
1.215.542.564 872.551.923
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4 1.215.542.564 872.551.923
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
11 161.182.367 86.896.517
Diğer Borçlar
1.306.263 812.832
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.306.263 812.832
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 826.726.994 253.093.779
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
20 28.199.796 35.070.947
Kısa Vadeli Karşılıklar
16.719.722 7.009.899
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
5 99.032.060 37.026.754
ARA TOPLAM
4.570.502.779 2.546.602.668
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.570.502.779 2.546.602.668
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
625.593.962 176.915.223
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
625.593.962 176.915.223
Banka Kredileri
10 619.553.927 157.645.510
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
10 6.040.035 19.269.713
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 8.659.958 15.715.042
Uzun Vadeli Karşılıklar
66.711.890 34.289.209
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
66.711.890 34.289.209
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
20 119.225.942 103.665.256
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
820.191.752 330.584.730
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
5.390.694.531 2.877.187.398
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.463.263.687 1.404.091.448
Ödenmiş Sermaye
14 149.798.932 149.798.932
Geri Alınmış Paylar (-)
14 -36.449.260 -36.449.260
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
345.980.392 346.853.062
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
345.980.392 346.853.062
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
353.490.398 353.490.398
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-7.510.006 -6.637.336
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-46.329.705 -14.293.299
Yabancı Para Çevrim Farkları
14 -46.329.705 -14.293.299
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
79.776.586 71.147.019
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
14 682.948.821 372.879.435
Net Dönem Karı veya Zararı
287.537.921 514.155.559
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.463.263.687 1.404.091.448
TOPLAM KAYNAKLAR
6.853.958.218 4.281.278.846


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 7.067.765.661 4.540.727.787 2.439.806.048 1.786.488.785
Satışların Maliyeti
16 -4.746.308.613 -3.099.496.524 -1.637.653.779 -1.238.760.476
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.321.457.048 1.441.231.263 802.152.269 547.728.309
BRÜT KAR (ZARAR)
2.321.457.048 1.441.231.263 802.152.269 547.728.309
Genel Yönetim Giderleri
17 -240.811.184 -106.966.487 -99.619.358 -48.088.640
Pazarlama Giderleri
17 -1.329.489.823 -778.551.859 -507.259.390 -283.361.227
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
17 -32.026.682 -14.208.978 -12.104.159 -5.239.016
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
392.447.179 200.822.795 147.366.324 90.697.675
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-361.678.438 -181.673.054 -171.866.859 -80.592.333
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
749.898.100 560.653.680 158.668.827 221.144.768
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
9.377.667 6.119.722 8.028.528 4.641.133
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
759.275.767 566.773.402 166.697.355 225.785.901
Finansman Gelirleri
18 33.880.114 7.870.736 8.207.711 -19.392.316
Finansman Giderleri
19 -405.574.789 -95.879.741 -180.014.269 -2.404.745
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
387.581.092 478.764.397 -5.109.203 203.988.840
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-100.043.171 -109.192.776 -19.656.978 -47.931.133
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-109.649.041 -107.960.548 -21.382.868 -48.576.421
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
9.605.870 -1.232.228 1.725.890 645.288
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
287.537.921 369.571.621 -24.766.181 156.057.707
DÖNEM KARI (ZARARI)
287.537.921 369.571.621 -24.766.181 156.057.707
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
287.537.921 369.571.621 -24.766.181 156.057.707
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 1,91950000 2,46710000 -0,16530000 1,04180000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-872.670 -1.425.874 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.118.808 -1.828.044 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
246.138 402.170 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
246.138 402.170 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-32.036.406 -2.686.649 -5.873.846 -6.984.111
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları
-32.036.406 -2.686.649 -5.873.846 -6.984.111
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
14 -32.036.406 -2.686.649 -5.873.846 -6.984.111
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-32.909.076 -4.112.523 -5.873.846 -6.984.111
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
254.628.845 365.459.098 -30.640.027 149.073.596
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
254.628.845 365.459.098 -30.640.027 149.073.596http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1216774


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
8.026 Değişim: 0,98% Hacim : 81.469 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 7.957 01.12.2023 Yüksek 8.090
Açılış: 8.071
28,8960 Değişim: 0,08%
Düşük 28,7673 01.12.2023 Yüksek 28,9641
Açılış: 28,8732
31,4606 Değişim: -0,10%
Düşük 31,3160 01.12.2023 Yüksek 31,6026
Açılış: 31,492
1.924,33 Değişim: 1,84%
Düşük 1.885,34 01.12.2023 Yüksek 1.928,08
Açılış: 1.889,60
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.