KAP ***YAT* *YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

28.07.2023 - 23:49
KAP ***YAT* *YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***YAT******YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
63.500.000 3.795 -215.012 25.957.325 6.886.574 804 71.475.201 66.200.668 233.809.355 233.809.355
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
4.472.018 61.728.650 -66.200.668 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.403.752 53.349.696 51.945.944 51.945.944
Dönem Karı (Zararı)
53.349.696 53.349.696 53.349.696
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.403.752 -1.403.752 -1.403.752
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-6.350.000 -6.350.000 -6.350.000
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
2.716.743 2.716.743 2.716.743
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
63.500.000 3.795 -215.012 24.553.573 11.358.592 804 129.570.594 53.349.696 282.122.042 282.122.042
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
63.500.000 3.795 -1.424.330 28.096.939 11.358.592 804 129.570.594 115.121.977 346.228.371 346.228.371
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
1.641.829 113.480.148 -115.121.977 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.253.806 98.628.580 97.374.774 97.374.774
Dönem Karı (Zararı)
98.628.580 98.628.580 98.628.580
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.253.806 -1.253.806 -1.253.806
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
63.500.000 3.795 -1.424.330 26.843.133 13.000.421 804 243.050.742 98.628.580 443.603.145 443.603.145


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
130.678.938 -192.016.569
Dönem Karı (Zararı)
98.628.580 53.349.696
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
98.628.580 53.349.696
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
38.357.516 20.029.063
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8-9-10 6.909.724 3.066.846
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 195.856
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 0 195.856
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
15.233.962 9.808.053
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16.250.266 5.706.768
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 0 -1.204.000
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-1.016.304 5.305.285
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-18.724.192 2.455.918
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-73.890.953 -15.897.006
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
55.166.761 18.352.924
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0 -2.710.293
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 236.463
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
5 0 236.463
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14 32.799.645 15.407.658
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
8 -10.901 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
8 -10.901 0
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
2.149.278 -8.431.438
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
46.915.774 -243.139.024
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
3 -108.143.211 11.612.710
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
989.767.089 -405.822.986
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
167.379 -72.034
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 989.599.710 -405.750.952
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-756.285.872 239.124.807
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -756.285.872 239.124.807
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-78.422.232 -88.053.555
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-85.431.875 -84.624.621
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
7.009.643 -3.428.934
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
183.901.870 -169.760.265
Ödenen Temettüler
13 0 -6.350.000
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-21.523.537 -5.792.699
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
14 -31.699.395 -10.113.605
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
66.136.787 27.464.019
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
15.000 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 15.000 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-13.486.217 -1.757.013
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -11.735.847 -1.757.013
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -1.750.370 0
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 2.716.743
Alınan Temettüler
4.556.160 10.568.017
Alınan Faiz
75.051.844 15.936.272
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
115.763.480 11.713.698
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
68.714.679.312 20.495.018.539
Kredilerden Nakit Girişleri
68.250.276.000 19.403.536.877
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
464.403.312 1.091.481.662
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-68.572.397.498 -20.469.828.603
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-67.741.449.757 -19.419.510.166
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-830.947.741 -1.050.318.437
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
0 0
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
32.727.237 -2.024.740
Ödenen Temettüler
0 0
Ödenen Faiz
-52.540.133 -9.242.082
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-6.705.438 -2.209.416
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
312.579.205 -152.838.852
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 2.710.293
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
312.579.205 -150.128.559
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
19 473.856.650 327.630.588
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
19 786.435.855 177.502.029


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
19 957.207.233 605.564.418
Finansal Yatırımlar
3 233.867.154 125.723.947
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
3 233.867.154 125.723.947
Ticari Alacaklar
6 1.757.403.853 2.747.405.182
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6-16 1.358.364 1.525.743
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 1.756.045.489 2.745.879.439
Diğer Alacaklar
7 166.084.778 158.456.175
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 166.084.778 158.456.175
Türev Araçlar
5 12.923 10.449
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
5 12.923 10.449
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
0 0
Diğer Dönen Varlıklar
12 6.928.628 3.129.814
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
12 6.928.628 3.129.814
ARA TOPLAM
3.121.504.569 3.640.289.985
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
3.121.504.569 3.640.289.985
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
3 39.109.763 40.363.565
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
3 39.109.763 40.363.565
Ticari Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
0 0
Maddi Duran Varlıklar
8 18.312.679 8.942.297
Kullanım Hakkı Varlıkları
9 32.941.421 2.181.417
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 1.841.901 362.723
Ertelenmiş Vergi Varlığı
14 10.583.766 13.876.601
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Duran Varlıklar
14 0 6.669
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
102.789.530 65.733.272
TOPLAM VARLIKLAR
3.224.294.099 3.706.023.257
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 1.691.843.736 1.542.105.347
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
4-16 498.357.748 295.958.337
Banka Kredileri
4-16 496.799.342 295.828.579
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4-16 1.558.406 129.758
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 1.193.485.988 1.246.147.010
Banka Kredileri
4 50.098.292 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 4.239.329 838.030
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
4 147.531.141 511.532.980
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 991.617.226 733.776.000
Ticari Borçlar
6 978.366.261 1.734.652.133
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 978.366.261 1.734.652.133
Diğer Borçlar
7 17.094.658 10.085.015
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 17.094.658 10.085.015
Türev Araçlar
5 12.923 10.449
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
5 12.923 10.449
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
14 15.231.316 17.423.901
Kısa Vadeli Karşılıklar
36.258.289 39.646.080
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
25.298.729 28.686.520
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
11 10.959.560 10.959.560
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
12 228.315 228.315
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
12 228.315 228.315
ARA TOPLAM
2.739.035.498 3.344.151.240
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.739.035.498 3.344.151.240
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 29.478.273 1.580.983
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
4-16 9.878.036 19.600.237 1.573.782
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 19.600.237 1.573.782
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
12.177.183 14.062.663
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12.177.183 14.062.663
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
41.655.456 15.643.646
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.780.690.954 3.359.794.886
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
443.603.145 346.228.371
Ödenmiş Sermaye
13 63.500.000 63.500.000
Sermaye Düzeltme Farkları
3.795 3.795
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
25.418.803 26.672.609
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
25.418.803 26.672.609
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 -1.424.330 -1.424.330
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 26.843.133 28.096.939
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
13 13.001.225 11.359.396
Yasal Yedekler
13 13.001.225 11.359.396
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
243.050.742 129.570.594
Net Dönem Karı veya Zararı
98.628.580 115.121.977
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
443.603.145 346.228.371
TOPLAM KAYNAKLAR
3.224.294.099 3.706.023.257


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
6.812.611.381 1.277.247.217 2.871.340.363 652.175.287
Satışların Maliyeti
-6.581.127.401 -1.151.110.096 -2.749.889.351 -576.258.101
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
231.483.980 126.137.121 121.451.012 75.917.186
BRÜT KAR (ZARAR)
231.483.980 126.137.121 121.451.012 75.917.186
Genel Yönetim Giderleri
-126.068.691 -69.396.853 -55.542.276 -39.216.365
Pazarlama Giderleri
-20.872.905 -9.973.259 -13.706.202 -5.821.444
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
9.249.465 4.510.957 2.971.459 3.644.714
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-248.038 -293.201 -154.553 -98.788
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
93.543.811 50.984.765 55.019.440 34.425.303
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
105.963.029 38.571.392 56.805.681 9.973.800
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-68.078.615 -20.798.803 -36.285.076 -5.383.577
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
0 0 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
131.428.225 68.757.354 75.540.045 39.015.526
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
131.428.225 68.757.354 75.540.045 39.015.526
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-32.799.645 -15.407.658 -19.966.819 -7.750.422
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
14 -29.506.810 -6.692.070 -17.449.107 -25.116
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
14 -3.292.835 -8.715.588 -2.517.712 -7.725.306
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
98.628.580 53.349.696 55.573.226 31.265.104
DÖNEM KARI (ZARARI)
98.628.580 53.349.696 55.573.226 31.265.104
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
98.628.580 53.349.696 55.573.226 31.265.104
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.253.806 -1.403.752 163.540 -472.992
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0 0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
3 -1.253.806 -1.130.642 163.540 -199.882
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
14 0 -273.110 0 -273.110
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
14 0 -273.110 0 -273.110
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.253.806 -1.403.752 163.540 -472.992
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
97.374.774 51.945.944 55.736.766 30.792.112
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
97.374.774 51.945.944 55.736.766 30.792.112http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1176881


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.334 Değişim: -0,43% Hacim : 133.186 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.319 26.02.2024 Yüksek 9.450
Açılış: 9.411
31,0982 Değişim: -0,01%
Düşük 31,0419 27.02.2024 Yüksek 31,1244
Açılış: 31,1021
33,7730 Değişim: -0,06%
Düşük 33,7153 27.02.2024 Yüksek 33,8047
Açılış: 33,7948
2.030,17 Değişim: -0,09%
Düşük 2.027,30 27.02.2024 Yüksek 2.032,80
Açılış: 2.032,06
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.