KAP ***YAT* *YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

29.01.2021 - 21:39
KAP ***YAT* *YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***YAT******YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
63.500.000 3.795 -215.012 21.010.305 2.832.316 804 1.825.355 11.360.595 100.318.158 0 100.318.158
Transferler
847.526 10.513.069 -11.360.595
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
2.593.417 16.587.682 19.181.099 0 19.181.099
Dönem Karı (Zararı)
16.587.682 16.587.682 0 16.587.682
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
2.593.417 2.593.417 0 2.593.417
Kar Payları
-3.175.000 -3.175.000 -3.175.000
Dönem Sonu Bakiyeler
63.500.000 3.795 -215.012 23.603.722 3.679.842 804 9.163.424 16.587.682 116.324.257 0 116.324.257
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
63.500.000 3.795 -215.012 23.603.722 3.679.842 804 9.163.424 16.587.682 116.324.257 0 116.324.257
Transferler
1.043.449 15.544.233 -16.587.682
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
18.137.769 44.209.066 62.346.835 0 62.346.835
Dönem Karı (Zararı)
44.209.066 44.209.066 0 44.209.066
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
18.137.769 18.137.769 0 18.137.769
Kar Payları
-3.175.000 -3.175.000 -3.175.000
Dönem Sonu Bakiyeler
63.500.000 3.795 -215.012 41.741.491 4.723.291 804 21.532.657 44.209.066 175.496.092 0 175.496.092


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-415.080.937 -187.886.057
Dönem Karı (Zararı)
44.209.066 16.587.682
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
44.209.066 16.587.682
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
16.622.088 51.932.829
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8-9-10 4.301.288 3.451.554
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
32.000 0
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 32.000 0
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
9.221.712 8.114.207
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5.318.666 3.167.631
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 3.903.046 2.480.454
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
0 2.466.122
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-157.849 35.405.510
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
24 -12.054.415 -5.792.763
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
25 11.896.566 41.198.273
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-446.681 -1.109.625
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-4.765.359 1.502.629
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
5 -4.765.359 1.502.629
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
14 164.874 -91.337
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16 12.652.111 4.879.509
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 -271.605
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 -271.605
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
-4.380.008 51.987
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-458.147.524 -245.802.497
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
3 -5.672.613 4.594.774
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-505.576.982 -319.176.153
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
2.550 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -505.579.532 -319.176.153
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
127.815.314 97.939.639
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-295 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 127.815.609 97.939.639
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-74.713.243 -29.160.757
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
7-28-16-9-3 -77.468.193 -29.764.337
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
2.754.950 603.580
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-397.316.370 -177.281.986
Ödenen Temettüler
15 -3.175.000 -3.175.000
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-3.141.557 -1.591.815
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
16 -11.448.010 -5.837.256
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
12.668.789 6.881.327
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 463.429
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 0 463.429
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-5.376.463 -2.145.286
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -5.376.090 -1.596.604
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -373 -548.682
Alınan Temettüler
6.464.730 2.671.999
Alınan Faiz
11.580.522 5.891.185
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
357.883.203 181.034.743
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
52.682.559.694 40.846.772.551
Kredilerden Nakit Girişleri
52.247.596.374 40.846.772.551
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
434.963.320 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-52.309.009.618 -40.647.015.530
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-52.089.479.398 -40.647.015.530
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-219.530.220 0
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
0 0
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.571.775 0
Ödenen Temettüler
0 0
Ödenen Faiz
-12.162.550 -16.017.268
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-1.932.548 -2.705.010
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-44.528.945 30.013
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
446.681 1.109.625
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-44.082.264 1.139.638
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
28 155.191.000 154.051.362
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
28 111.108.736 155.191.000


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
28 204.933.961 181.368.887
Finansal Yatırımlar
3 8.165.370 3.676.229
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
3 8.165.370 3.676.229
Ticari Alacaklar
6 1.019.852.360 667.665.951
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6-18 285.394 287.944
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 1.019.566.966 667.378.007
Diğer Alacaklar
7 34.228.736 24.817.816
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 34.228.736 24.817.816
Türev Araçlar
5 4.307.155 32.521
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
5 4.307.155 32.521
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
16 0 0
Diğer Dönen Varlıklar
13 646.158 668.509
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
13 646.158 668.509
ARA TOPLAM
1.272.133.740 878.229.913
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.272.133.740 878.229.913
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
3 56.368.341 37.047.100
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
3 56.368.341 37.047.100
Ticari Alacaklar
6 153.358.573 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 153.358.573 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
14 408.280 573.154
Maddi Duran Varlıklar
8 6.537.063 2.251.305
Kullanım Hakkı Varlıkları
9 5.360.413 7.531.297
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 729.085 1.021.862
Ertelenmiş Vergi Varlığı
16 0 1.067.291
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Duran Varlıklar
16 9.399
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
222.771.154 49.492.009
TOPLAM VARLIKLAR
1.494.904.894 927.721.922
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 671.538.995 319.773.935
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
4-18 993.869 835.918
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4-18 993.869 835.918
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 670.545.126 318.938.017
Banka Kredileri
4 0 20.108.573
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 1.947.402 1.501.638
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
4 323.575.135 131.175.279
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 345.022.589 166.152.527
Ticari Borçlar
6 466.660.351 338.845.037
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6-18 0 295
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 466.660.351 338.844.742
Diğer Borçlar
7 5.428.221 2.675.910
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 5.428.221 2.675.910
Türev Araçlar
5 0 490.725
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
5 0 490.725
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
16 1.753.215 3.128.205
Kısa Vadeli Karşılıklar
11-12 21.169.100 15.355.306
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 6.437.435 4.526.687
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
11 14.731.665 10.828.619
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 426.232 271.416
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 426.232 271.416
ARA TOPLAM
1.166.976.114 680.540.534
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.166.976.114 680.540.534
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 148.388.554 128.441.297
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
4-18 1.293.764 2.247.178
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4-18 1.293.764 2.247.178
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 147.094.790 126.194.119
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 2.229.077 3.451.153
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
4 144.865.713 122.742.966
Uzun Vadeli Karşılıklar
12 2.682.195 2.415.834
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 2.682.195 2.415.834
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
16 1.361.939 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
152.432.688 130.857.131
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.319.408.802 811.397.665
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
175.496.092 116.324.257
Ödenmiş Sermaye
15 63.500.000 63.500.000
Sermaye Düzeltme Farkları
3.795 3.795
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-215.012 -215.012
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-215.012 -215.012
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
15 41.741.491 23.603.722
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
15 41.741.491 23.603.722
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
15 41.741.491 23.603.722
Kardan Ayrıla
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.471 Değişim: 0,00% Hacim : 96.362 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.404 14.06.2024 Yüksek 10.576
Açılış: 10.529
32,5314 Değişim: 0,09%
Düşük 32,4618 20.06.2024 Yüksek 32,5498
Açılış: 32,5026
35,0165 Değişim: 0,11%
Düşük 34,9168 20.06.2024 Yüksek 35,0879
Açılış: 34,9769
2.444,08 Değişim: 0,47%
Düşük 2.431,08 20.06.2024 Yüksek 2.447,06
Açılış: 2.432,59
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.