KAP ***YAT* *YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

26.07.2019 - 21:25
KAP ***YAT* *YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***YAT******YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
63.500.000 3.795 -215.012 14.480.057 2.513.202 804 -4.861.249 8.295.740 83.717.337 83.717.337
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-1.290.022 -1.290.022 -1.290.022
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-1.290.022 -1.290.022 -1.290.022
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
63.500.000 3.795 -215.012 14.480.057 2.513.202 804 -6.151.271 8.295.740 82.427.315 82.427.315
Transferler
319.114 7.976.626 -8.295.740 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-530.738 0 5.370.552 4.839.814 4.839.814
Dönem Karı (Zararı)
5.370.552 5.370.552 5.370.552
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-530.738 -530.738 -530.738
Dönem Sonu Bakiyeler
63.500.000 3.795 -215.012 13.949.319 2.832.316 804 1.825.355 5.370.552 87.267.129 87.267.129
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
63.500.000 3.795 -215.012 21.010.305 2.832.316 804 1.825.355 11.360.595 100.318.158 100.318.158
Transferler
847.526 10.513.069 -11.360.595 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
32.676 9.353.262 9.385.938 9.385.938
Dönem Karı (Zararı)
9.353.262 9.353.262 9.353.262
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
32.676 32.676 32.676
Kar Payları
-3.175.000 -3.175.000 -3.175.000
Dönem Sonu Bakiyeler
63.500.000 3.795 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -215.012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21.042.981 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.679.842 0 804 0 9.163.424 9.353.262 0 106.529.096 0 106.529.096


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-21.304.571 57.521.390
Dönem Karı (Zararı)
9.353.262 5.370.552
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
9.353.262 5.370.552
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
30.964.474 19.501.536
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8-9-10 1.658.295 451.069
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 412.534
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 0 412.534
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
3.564.755 2.391.233
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.222.283 1.184.702
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 343.500 1.292.500
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
1.998.972 -85.969
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
26.838.725 17.589.963
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-3.505.045 -15.833.147
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
30.343.770 33.423.110
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-1.938.529 7.004
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-1.131.292 -3.165.057
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
5 -1.131.292 -3.165.057
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
13 74.123 138.553
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15 2.866.710 1.782.951
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-6.360 -60.396
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-6.360 -60.396
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
-961.953 -46.318
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-57.886.365 35.688.552
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
3 1.840.705 216.482
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-380.063.711 -151.114.938
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -380.063.711 -151.114.938
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
349.422.131 188.685.281
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 349.422.131 188.685.281
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-29.085.490 -2.098.273
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
7-11-12-15-20 -29.754.833 -2.504.541
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
669.343 406.268
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-17.568.629 60.560.640
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-1.722.609 -1.877.888
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-2.013.333 -1.161.362
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
5.590.101 19.283.500
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
156.498 60.396
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
156.498 60.396
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-793.392 -545.044
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -405.645 -523.533
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -387.747 -21.511
Alınan Temettüler
2.671.994 1.363.330
Alınan Faiz
3.555.001 18.404.818
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-26.922.257 -254.705.798
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
14.958.973.579 16.623.393.000
Kredilerden Nakit Girişleri
14.958.973.579 16.623.393.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-14.958.052.098 -16.843.704.241
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-14.958.052.098 -16.843.704.241
Ödenen Temettüler
-3.175.000 0
Ödenen Faiz
-23.042.819 -33.076.545
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-1.625.919 -1.318.012
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-42.636.727 -177.900.908
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
1.938.529 -7.004
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-40.698.198 -177.907.912
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
20 154.051.362 462.544.475
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
20 113.353.164 284.636.563


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
20 144.375.708 170.446.025
Finansal Yatırımlar
3 6.565.081 8.407.590
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
3 6.565.081 8.407.590
Ticari Alacaklar
6 728.950.167 350.654.239
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6-17 113.650 129.763
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 728.836.517 350.524.476
Diğer Alacaklar
7 16.786.343 9.526.155
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 16.786.343 9.526.155
Türev Araçlar
5 2.175.717 1.064.998
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
5 2.175.717 1.064.998
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
15 0 3.298.257
Diğer Dönen Varlıklar
12 930.730 449.224
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
12 930.730 449.224
ARA TOPLAM
899.783.746 543.846.488
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
899.783.746 543.846.488
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
3 34.351.582 34.317.187
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
3 34.351.582 34.317.187
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
13 407.694 481.817
Maddi Duran Varlıklar
8 1.419.315 1.401.069
Kullanım Hakkı Varlıkları
9 8.787.877 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 986.161 713.870
Ertelenmiş Vergi Varlığı
15 52.487 109.544
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
46.005.116 37.023.487
TOPLAM VARLIKLAR
945.788.862 580.869.975
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 224.542.992 223.277.206
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
4-17 916.573 0
Banka Kredileri
4 0 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4-9-17 916.573 0
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 223.626.419 223.277.206
Banka Kredileri
4 0 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4-9 1.195.360 0
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
4 98.404.839 0
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 124.026.220 223.277.206
Ticari Borçlar
6 590.327.529 240.905.398
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 590.327.529 240.905.398
Diğer Borçlar
7 2.761.576 2.072.330
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 2.761.576 2.072.330
Türev Araçlar
5 0 20.573
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
5 0 20.573
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
15 776.417 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
11.339.403 11.732.420
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
2.647.738 3.075.255
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
11 8.691.665 8.657.165
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
12 336.562 252.440
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
12 336.562 252.440
ARA TOPLAM
830.084.479 478.260.367
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
830.084.479 478.260.367
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 6.956.646 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
3.109.567 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4-9-17 3.109.567 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
3.847.079 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4-9 3.847.079 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
2.218.641 2.291.450
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
2.218.641 2.291.450
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
9.175.287 2.291.450
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
839.259.766 480.551.817
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
106.529.096 100.318.158
Ödenmiş Sermaye
14 63.500.000 63.500.000
Sermaye Düzeltme Farkları
3.795 3.795
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-215.012 -215.012
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-215.012 -215.012
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
14 21.042.981 21.010.305
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
14 21.042.981 21.010.305
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
14 21.042.981 21.010.305
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
14 3.680.646 2.833.120
Yasal Yedekler
14 3.680.646 2.833.120
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
14 9.163.424 1.825.355
Net Dönem Karı veya Zararı
9.353.262 11.360.595
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
106.529.096 100.318.158
TOPLAM KAYNAKLAR
945.788.862 580.869.975


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
662.362.813 191.821.029 562.376.360 117.627.033
Satışların Maliyeti
-633.542.717 -166.036.407 -546.978.637 -102.925.889
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
28.820.096 25.784.622 15.397.723 14.701.144
BRÜT KAR (ZARAR)
28.820.096 25.784.622 15.397.723 14.701.144
Genel Yönetim Giderleri
-23.737.743 -20.635.211 -12.290.319 -10.350.420
Pazarlama Giderleri
-2.834.116 -1.943.633 -1.494.169 -1.047.546
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
793.254 551.184 426.392 274.704
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-10.457 -25.501 -5.386 -11.678
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.031.034 3.731.461 2.034.241 3.566.204
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
61.020.955 68.080.893 10.451.799 42.229.058
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-52.555.934 -64.520.298 -6.928.510 -43.323.195
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
13 -74.123 -138.553 31.038 -77.808
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
11.421.932 7.153.503 5.588.568 2.394.259
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
11.421.932 7.153.503 5.588.568 2.394.259
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-2.068.670 -1.782.951 -1.150.443 -879.880
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
15 -2.013.333 -1.161.362 -870.945 564.883
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
15 -55.337 -621.589 -279.498 -1.444.763
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
9.353.262 5.370.552 4.438.125 1.514.379
DÖNEM KARI (ZARARI)
9.353.262 5.370.552 4.438.125 1.514.379
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
9.353.262 5.370.552 4.438.125 1.514.379
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
32.676 -530.738 410.827 -354.513
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
34.397 -530.738 432.450 -354.513
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
34.397 -530.738 432.450 -354.513
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-1.721 0 -21.623 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-1.721 0 -21.623 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
32.676 -530.738 410.827 -354.513
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
9.385.938 4.839.814 4.848.952 1.159.866
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
9.385.938 4.839.814 4.848.952 1.159.866http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/777108


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.677 Değişim: -1,07% Hacim : 90.794 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.661 24.05.2024 Yüksek 10.811
Açılış: 10.784
32,2247 Değişim: 0,14%
Düşük 32,1349 24.05.2024 Yüksek 32,2817
Açılış: 32,1791
34,9384 Değişim: 0,27%
Düşük 34,7807 24.05.2024 Yüksek 35,0029
Açılış: 34,845
2.418,50 Değişim: 0,36%
Düşük 2.407,79 24.05.2024 Yüksek 2.433,26
Açılış: 2.409,90
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.