KAP ***YAPRK*** YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

09.11.2023 - 19:25
KAP ***YAPRK*** YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***YAPRK*** YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
14.200.000 3.226.457 333.544 13.569.383 11.135.719 24.705.102 42.465.103 0 42.465.103
Transferler
255.649 10.880.070 -11.135.719 -255.649 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
28.700.760 28.700.760 28.700.760 0 28.700.760
Dönem Karı (Zararı)
28.700.760 28.700.760 28.700.760 0 28.700.760
Kar Payları
-355.000 -355.000 -355.000 0 -355.000
Dönem Sonu Bakiyeler
14.200.000 3.226.457 589.193 24.094.453 28.700.760 52.795.213 70.810.863 0 70.810.863
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
14.200.000 3.226.457 589.193 24.094.453 68.166.525 92.260.978 110.276.628 0 110.276.628
Transferler
21 1.866.030 66.300.495 -68.166.525 -1.866.030 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
115.755.970 115.755.970 115.755.970 0 115.755.970
Dönem Karı (Zararı)
115.755.970 115.755.970 115.755.970 0 115.755.970
Kar Payları
21 -8.520.000 0 -8.520.000 -8.520.000 0 -8.520.000
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
21 335.672 0 335.672 335.672 0 335.672
Dönem Sonu Bakiyeler
14.200.000 3.226.457 2.455.223 82.210.620 115.755.970 197.966.590 217.848.270 0 217.848.270


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.767.060 -20.200.905
Dönem Karı (Zararı)
115.755.970 28.700.760
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
115.755.970 28.700.760
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-93.171.822 -22.247.937
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12-13-15 1.757.246 920.807
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
102.789 12.927
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 102.789 12.927
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
163.494 96.811
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 163.494 96.811
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-6.498.825 132.735
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
26 -8.940.062 -1.128.004
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
26 2.571.597 1.227.571
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
24 412.991 382.817
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
24 -543.351 -349.649
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
670.142 2.341
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-124.880.136 -25.577.580
Canlı Varlıklar veya Tarımsal Ürünlerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
34 -124.880.136 -25.577.580
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
27 45.086.534 7.373.892
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-844.947 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
25 -844.947 0
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
25 -3.705.822 -2.329.372
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
20 -5.022.297 -2.880.498
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-15.356.027 -24.452.189
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-149.133 -9.571.988
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-458.355 -3.135.148
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-458.355 -3.135.148
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-17.128 -17.803
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-17.128 -17.803
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-5.679.258 -6.466.767
Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış)
2.039.546 -6.959.895
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-11.838.997 -1.273.440
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.546.565 3.641.107
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-455 -303
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
1.547.020 3.641.410
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
1.097.164 87.474
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
62.406 -327.879
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
90.004 -218.764
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-27.598 -109.115
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-31.695 62.524
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.927.142 -490.374
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-1.927.142 -490.374
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
7.228.121 -17.999.366
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-8.995.181 -2.201.539
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
20.750.791 7.872.448
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.039.307 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.039.307 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-12.295.663 -1.860.438
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -12.295.663 -1.860.438
Canlı Varlık Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
22.067.085 8.604.882
Alınan Faiz
26 8.940.062 1.128.004
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.604.536 15.899.341
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
70.797.906 51.148.687
Kredilerden Nakit Girişleri
70.797.906 51.148.687
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-57.778.363 -33.542.082
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-57.778.363 -33.542.082
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
15 -522.720 -178.683
Ödenen Temettüler
21 -8.520.000 -355.000
Ödenen Faiz
-2.372.287 -1.173.581
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
20.588.267 3.570.884
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
331.530 45.738
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
20.919.797 3.616.622
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 24.410.993 6.898.548
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 45.330.790 10.515.170


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 45.330.790 24.410.993
Finansal Yatırımlar
11.724.093 7.869.138
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
5 11.724.093 7.869.138
Ticari Alacaklar
13.569.295 13.281.910
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 13.569.295 13.281.910
Diğer Alacaklar
905 1.921
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 905 1.921
Stoklar
9 21.127.592 15.448.334
Canlı Varlıklar
10 15.587.841 8.048.736
Peşin Ödenmiş Giderler
5.391.223 1.036.786
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 5.391.223 1.036.786
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
27 0 905
Diğer Dönen Varlıklar
11.396.545 4.446.201
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
20 11.396.545 4.446.201
ARA TOPLAM
124.128.284 74.544.924
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
124.128.284 74.544.924
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
20.848 2.704
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 20.848 2.704
Canlı Varlıklar
10 190.310.260 97.075.860
Maddi Duran Varlıklar
12 28.223.615 18.457.587
Arazi ve Arsalar
2.060.240 2.060.240
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
368.041 425.002
Binalar
8.180.887 7.783.913
Tesis, Makine ve Cihazlar
7.284.125 4.752.763
Taşıtlar
9.761.099 3.010.013
Mobilya ve Demirbaşlar
464.799 344.846
Taşıyıcı Bitkiler
101.934 78.320
Yapılmakta Olan Yatırımlar
0 0
Diğer Maddi Duran Varlıklar
2.490 2.490
Kullanım Hakkı Varlıkları
15 41.438 165.751
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 1.265 3.190
Bilgisayar Yazılımları
1.265 3.190
Peşin Ödenmiş Giderler
6.559.504 51.084
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 6.559.504 51.084
Ertelenmiş Vergi Varlığı
27 0 15.715
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
225.156.930 115.771.891
TOPLAM VARLIKLAR
349.285.214 190.316.815
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
14.978.575 8.777.381
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
14.978.575 8.777.381
Banka Kredileri
29 0 1.092.026
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
29 14.978.575 7.685.355
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
31.260.446 25.365.463
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
73.187 285.503
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
15-29 73.187 285.503
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
31.187.259 25.079.960
Banka Kredileri
29 31.187.259 25.079.960
Ticari Borçlar
17.838.127 16.464.571
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6-7 45.528 45.983
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 17.792.599 16.418.588
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
19 1.603.737 506.573
Diğer Borçlar
155.660 93.254
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6-8 96.730 6.726
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 58.930 86.528
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
31.689 42.376
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 31.689 42.376
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
27 8.459.442 2.850.314
Kısa Vadeli Karşılıklar
395.453 231.959
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 395.453 231.959
ARA TOPLAM
74.723.129 54.331.891
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
74.723.129 54.331.891
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8.856.770 7.961.080
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
8.856.770 7.961.080
Banka Kredileri
29 8.856.770 7.961.080
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 21.008
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 0 21.008
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
27 47.857.045 17.726.208
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
56.713.815 25.708.296
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
131.436.944 80.040.187
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
217.848.270 110.276.628
Ödenmiş Sermaye
21 14.200.000 14.200.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
21 3.226.457 3.226.457
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
2.455.223 589.193
Yasal Yedekler
21 2.455.223 589.193
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
21 82.210.620 24.094.453
Net Dönem Karı veya Zararı
115.755.970 68.166.525
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
217.848.270 110.276.628
TOPLAM KAYNAKLAR
349.285.214 190.316.815


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
22 134.846.270 66.180.864 46.452.850 24.970.754
Satışların Maliyeti
22 -91.738.454 -50.724.603 -34.382.016 -19.407.648
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
43.107.816 15.456.261 12.070.834 5.563.106
Canlı Varlıklar Gerçeğe Uygun Değer Farkları
22 124.880.136 25.577.580 62.961.142 2.409.947
BRÜT KAR (ZARAR)
167.987.952 41.033.841 75.031.976 7.973.053
Genel Yönetim Giderleri
23 -8.584.799 -4.529.595 -3.465.807 -1.758.136
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
24 5.508.734 2.351.713 2.793.318 581.451
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
24 -1.335.588 -734.125 -242.098 -186.328
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
163.576.299 38.121.834 74.117.389 6.610.040
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
25 4.588.969 2.338.972 1.314.123 1.013.979
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
25 -15.181.659 -4.415.201 -10.370.050 -1.782.471
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
152.983.609 36.045.605 65.061.462 5.841.548
Finansman Gelirleri
26 10.430.492 1.257.263 3.695.513 520.230
Finansman Giderleri
26 -2.571.597 -1.228.216 -1.477.978 -409.894
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
160.842.504 36.074.652 67.278.997 5.951.884
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-45.086.534 -7.373.892 -19.381.529 -1.014.238
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
27 -14.939.982 -2.714.010 -6.773.297 -982.694
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
27 -30.146.552 -4.659.882 -12.608.232 -31.544
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
115.755.970 28.700.760 47.897.468 4.937.646
DÖNEM KARI (ZARARI)
115.755.970 28.700.760 47.897.468 4.937.646
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
115.755.970 28.700.760 47.897.468 4.937.646
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 28 8,15182887 2,02118028 3,37306113 0,34772155
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
115.755.970 28.700.760 47.897.468 4.937.646
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
115.755.970 28.700.760 47.897.468 4.937.646http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1216626


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
8.009 Değişim: -1,04% Hacim : 82.126 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 7.993 29.11.2023 Yüksek 8.125
Açılış: 8.115
28,8974 Değişim: -0,02%
Düşük 28,8091 29.11.2023 Yüksek 28,9561
Açılış: 28,9046
31,7105 Değişim: -0,23%
Düşük 31,6893 29.11.2023 Yüksek 31,9430
Açılış: 31,7821
1.899,24 Değişim: 0,12%
Düşük 1.889,65 29.11.2023 Yüksek 1.907,94
Açılış: 1.897,03
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.