KAP ***YAPRK*** YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

10.05.2022 - 18:48
KAP ***YAPRK*** YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***YAPRK*** YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7.100.000 5.270.281 260.417 13.730.325 5.145.861 18.876.186 31.506.884 0 31.506.884
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Transferler
73.127 5.072.734 -5.145.861 -73.127 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
2.072.633 2.072.633 2.072.633 0 2.072.633
Dönem Karı (Zararı)
2.072.633 2.072.633 2.072.633 0 2.072.633
Kar Payları
-177.500 -177.500 -177.500 0 -177.500
Dönem Sonu Bakiyeler
7.100.000 5.270.281 333.544 18.625.559 2.072.633 20.698.192 33.402.017 0 33.402.017
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
14.200.000 3.226.457 333.544 13.569.383 11.135.719 24.705.102 42.465.103 0 42.465.103
Transferler
21 11.135.719 -11.135.719 0 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
10.812.025 10.812.025 10.812.025 0 10.812.025
Dönem Karı (Zararı)
10.812.025 10.812.025 10.812.025 0 10.812.025
Dönem Sonu Bakiyeler
14.200.000 3.226.457 333.544 24.705.102 10.812.025 35.517.127 53.277.128 0 53.277.128


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-5.236.762 -34.346
Dönem Karı (Zararı)
10.812.025 2.072.633
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
10.812.025 2.072.633
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-10.112.233 -3.061.237
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12-13-15 289.335 424.764
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
4.088 2.353
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 4.088 2.353
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
24.603 -12.373
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 24.603 -12.373
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-247.953 -44.694
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
26 -481.164 -165.783
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
26 238.696 177.933
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
24 375.001 340.722
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
24 -380.486 -397.566
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-16.967 -602.007
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-11.560.855 -1.673.203
Canlı Varlıklar veya Tarımsal Ürünlerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
34 -11.560.855 -1.673.203
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
27 2.752.224 575.162
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
20 -1.356.708 -1.731.239
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-5.480.725 965.553
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-5.808.168 0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.027.121 -763.498
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.027.121 -763.498
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-8.214 -135.941
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-8.214 -135.941
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
282.366 1.858.968
Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış)
-1.930.565 -879.418
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-81.950 -551.673
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.103.061 -491.566
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-303 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
2.103.364 -491.566
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-12.635 -10.914
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-183.645 231.083
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-63.474 146.816
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-120.171 84.267
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
148.267 -5.750
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.037.879 1.714.262
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
1.037.879 1.714.262
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-4.780.933 -23.051
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-455.829 -11.295
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
3.057.369 -386.902
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-86.756 -1.596.816
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -86.756 -1.589.359
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 0 -7.457
Canlı Varlık Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.662.961 1.044.131
Alınan Faiz
26 481.164 165.783
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.482.847 614.415
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
11.850.735 3.637.631
Kredilerden Nakit Girişleri
11.850.735 3.637.631
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-8.096.699 -2.651.000
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-8.096.699 -2.651.000
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
15 -59.561 -41.906
Ödenen Temettüler
21 0 -177.500
Ödenen Faiz
-211.628 -152.810
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.303.454 193.167
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
36.941 605.900
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.340.395 799.067
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 6.898.548 4.667.865
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 8.238.943 5.466.932


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 8.238.943 6.898.548
Finansal Yatırımlar
5.808.168 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
5 5.808.168 0
Ticari Alacaklar
5.892.789 4.869.003
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 5.892.789 4.869.003
Diğer Alacaklar
8.495 281
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 8.495 281
Stoklar
9 5.256.922 5.539.288
Canlı Varlıklar
10 4.869.385 4.095.486
Peşin Ödenmiş Giderler
1.770.073 1.730.936
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 1.770.073 1.730.936
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
27 203 168
Diğer Dönen Varlıklar
1.537.195 1.218.198
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
20 1.537.195 1.218.198
ARA TOPLAM
33.382.173 24.351.908
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
33.382.173 24.351.908
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
8 2.704 2.704
Canlı Varlıklar
10 44.199.040 34.144.480
Maddi Duran Varlıklar
12 17.055.203 17.216.076
Arazi ve Arsalar
2.060.240 2.060.240
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
482.286 501.567
Binalar
7.837.002 7.953.950
Tesis, Makine ve Cihazlar
4.705.917 4.763.314
Taşıtlar
1.507.494 1.492.281
Mobilya ve Demirbaşlar
375.848 363.914
Taşıyıcı Bitkiler
83.926 78.320
Diğer Maddi Duran Varlıklar
2.490 2.490
Kullanım Hakkı Varlıkları
15 287.446 328.510
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 5.115 5.757
Bilgisayar Yazılımları
5.115 5.757
Peşin Ödenmiş Giderler
54.637 11.824
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 54.637 11.824
Ertelenmiş Vergi Varlığı
27 64.717 106.512
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
61.668.862 51.815.863
TOPLAM VARLIKLAR
95.051.035 76.167.771
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
16.532.661 12.774.282
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
16.532.661 12.774.282
Banka Kredileri
29 9.078.954 6.874.612
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
29 7.453.707 5.899.670
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.459.657 1.279.818
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
227.384 211.810
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
15-29 227.384 211.810
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.232.273 1.068.008
Banka Kredileri
29 1.232.273 1.068.008
Ticari Borçlar
11.195.397 9.077.094
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6-7 45.528 45.831
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 11.149.869 9.031.263
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
19 192.758 205.393
Diğer Borçlar
194.946 378.591
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6-8 162.016 225.490
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 32.930 153.101
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
159.807 11.540
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 159.807 11.540
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
27 634.597 445.360
Kısa Vadeli Karşılıklar
179.351 154.748
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 179.351 154.748
ARA TOPLAM
30.549.174 24.326.826
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
30.549.174 24.326.826
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
3.270.737 3.487.412
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
208.512 275.709
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
15-29 208.512 275.709
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
3.062.225 3.211.703
Banka Kredileri
29 3.062.225 3.211.703
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
27 7.953.996 5.888.430
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
11.224.733 9.375.842
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
41.773.907 33.702.668
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
53.277.128 42.465.103
Ödenmiş Sermaye
21 14.200.000 14.200.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
21 3.226.457 3.226.457
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
333.544 333.544
Yasal Yedekler
21 333.544 333.544
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
21 24.705.102 13.569.383
Net Dönem Karı veya Zararı
10.812.025 11.135.719
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
53.277.128 42.465.103
TOPLAM KAYNAKLAR
95.051.035 76.167.771


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
22 16.733.406 11.203.458
Satışların Maliyeti
22 -13.239.569 -9.072.697
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
3.493.837 2.130.761
Canlı Varlıklar Gerçeğe Uygun Değer Farkları
22 11.560.855 1.673.203
BRÜT KAR (ZARAR)
15.054.692 3.803.964
Genel Yönetim Giderleri
23 -1.345.706 -934.567
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
24 1.060.286 931.835
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
24 -417.333 -350.582
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
14.351.939 3.450.650
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
25 9.600 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
25 -1.159.541 -1.186.529
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
13.201.998 2.264.121
Finansman Gelirleri
26 601.111 568.581
Finansman Giderleri
26 -238.860 -184.907
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
13.564.249 2.647.795
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-2.752.224 -575.162
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
27 -644.863 -337.396
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
27 -2.107.361 -237.766
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
10.812.025 2.072.633
DÖNEM KARI (ZARARI)
10.812.025 2.072.633
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
10.812.025 2.072.633
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 28 0,76141021 0,14596007
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
10.812.025 2.072.633
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
10.812.025 2.072.633http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028713


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.768 Değişim: 0,00% Hacim : 97.138 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.669 24.06.2024 Yüksek 10.824
Açılış: 10.792
32,9282 Değişim: 0,10%
Düşük 32,8679 25.06.2024 Yüksek 32,9497
Açılış: 32,896
35,4104 Değişim: 0,13%
Düşük 35,3089 25.06.2024 Yüksek 35,4350
Açılış: 35,365
2.466,01 Değişim: -0,14%
Düşük 2.458,73 25.06.2024 Yüksek 2.472,65
Açılış: 2.469,56
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.