KAP ***YAPRK*** YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

19.08.2019 - 19:11
KAP ***YAPRK*** YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***YAPRK*** YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7.100.000 5.270.281 120.184 8.279.117 1.689.292 9.968.409 22.458.874 0 22.458.874
Transferler
28.577 1.660.715 -1.689.292 -28.577 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
2.888.178 2.888.178 2.888.178 0 2.888.178
Dönem Karı (Zararı)
2.888.178 2.888.178 2.888.178 0 2.888.178
Kar Payları
-270.000 0 -270.000 -270.000 0 -270.000
Dönem Sonu Bakiyeler
7.100.000 5.270.281 148.761 9.669.832 2.888.178 12.558.010 25.077.052 0 25.077.052
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7.100.000 5.270.281 151.235 9.660.913 2.551.027 12.211.940 24.733.456 0 24.733.456
Transferler
18 42.007 2.509.020 -2.551.027 -42.007 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
782.725 782.725 782.725 0 782.725
Dönem Karı (Zararı)
782.725 782.725 782.725 0 782.725
Dönem Sonu Bakiyeler
7.100.000 5.270.281 193.242 12.169.933 782.725 12.952.658 25.516.181 0 25.516.181


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.555.856 2.368.502
Dönem Karı (Zararı)
782.725 2.888.178
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
782.725 2.888.178
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-1.782.796 -1.884.856
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10-11 490.853 409.717
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-68 0
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 -68 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
10.350 17.176
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 10.350 17.176
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-279.236 -114.709
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
23 -287.861 -136.368
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
23 128.373 142.431
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
21 335.225 142.837
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
21 -454.973 -263.609
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-1.296.788 -2.819.002
Canlı Varlıklar veya Tarımsal Ürünlerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
31 -1.296.788 -2.819.002
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 393.029 1.216.512
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 -65.000
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
22 0 -65.000
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
17 -1.100.936 -529.550
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
3.641.619 1.594.902
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
13.497 89.654
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
13.497 89.654
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-174.657 -13.951
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-174.657 -13.951
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
945.036 356.032
Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış)
-883.776 -822.074
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-1.470.357 -490.158
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.429.412 1.689.462
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
0 728
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
3.429.412 1.688.734
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
282.632 -6.874
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
57.967 -104.207
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
11.996 -104.912
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
45.971 705
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-6.092 19.250
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.447.957 877.768
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
1.447.957 877.768
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
2.641.548 2.598.224
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-85.692 -229.722
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
1.148.593 115.810
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 65.000
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
22 0 65.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-242.021 -881.209
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -242.021 -881.209
Canlı Varlık Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.102.753 803.064
Canlı Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 0 -7.413
Alınan Faiz
23 287.861 136.368
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-151.028 -381.719
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
950.000 1.110.000
Kredilerden Nakit Girişleri
950.000 1.110.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.016.285 -1.112.585
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.016.285 -1.112.585
Ödenen Temettüler
18 0 -270.000
Ödenen Faiz
-84.743 -109.134
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.553.421 2.102.593
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.553.421 2.102.593
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
31 686.252 2.055.391
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
31 4.239.673 4.157.984


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
31 4.239.673 686.252
Ticari Alacaklar
2.224.697 2.234.429
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 2.224.697 2.234.429
Diğer Alacaklar
191.716 17.059
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 191.716 17.059
Stoklar
7 2.198.826 3.143.862
Canlı Varlıklar
8 2.441.299 2.787.410
Peşin Ödenmiş Giderler
1.013.867 187.754
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 1.013.867 187.754
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
24 0 191.611
Diğer Dönen Varlıklar
1.111.690 1.267.100
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
17 1.111.690 1.267.100
ARA TOPLAM
13.421.768 10.515.477
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
13.421.768 10.515.477
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
1.487 1.487
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 1.487 1.487
Canlı Varlıklar
8 19.719.658 18.295.736
Maddi Duran Varlıklar
10 10.377.014 10.625.473
Arazi ve Arsalar
2.060.240 2.060.240
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
182.911 188.653
Binalar
5.338.591 5.431.547
Tesis, Makine ve Cihazlar
1.784.833 1.812.935
Taşıtlar
755.907 865.560
Mobilya ve Demirbaşlar
252.042 264.048
Diğer Maddi Duran Varlıklar
2.490 2.490
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 629 1.002
Bilgisayar Yazılımları
629 1.002
Peşin Ödenmiş Giderler
727.744 83.500
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 727.744 83.500
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
30.826.532 29.007.198
TOPLAM VARLIKLAR
44.248.300 39.522.675
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
56.602 136.776
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
56.602 136.776
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
26 56.602 136.776
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
2.125.864 2.189.178
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
2.125.864 2.189.178
Banka Kredileri
26 2.125.864 2.189.178
Ticari Borçlar
10.263.612 6.950.251
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4-5 45.528 45.528
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 10.218.084 6.904.723
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 452.794 170.162
Diğer Borçlar
218.968 161.001
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4-6 164.470 152.474
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 54.498 8.527
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10.237 12.286
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 10.237 12.286
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
24 158.830 26.801
Kısa Vadeli Karşılıklar
103.418 93.068
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 103.418 93.068
ARA TOPLAM
13.390.325 9.739.523
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
13.390.325 9.739.523
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.153.800 2.032.967
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.153.800 2.032.967
Banka Kredileri
26 2.153.800 2.032.967
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 4.043
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 0 4.043
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
24 3.187.994 3.012.686
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.341.794 5.049.696
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
18.732.119 14.789.219
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
25.516.181 24.733.456
Ödenmiş Sermaye
18 7.100.000 7.100.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
18 5.270.281 5.270.281
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
193.242 151.235
Yasal Yedekler
18 193.242 151.235
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
18 12.169.933 9.660.913
Net Dönem Karı veya Zararı
782.725 2.551.027
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
25.516.181 24.733.456
TOPLAM KAYNAKLAR
44.248.300 39.522.675


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 14.225.245 12.041.888 7.113.504 6.567.288
Satışların Maliyeti
19 -11.968.905 -9.071.537 -6.104.352 -4.724.191
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.256.340 2.970.351 1.009.152 1.843.097
Canlı Varlıklar Gerçeğe Uygun Değer Farkları
19 1.296.788 2.819.002 656.293 76.050
BRÜT KAR (ZARAR)
3.553.128 5.789.353 1.665.445 1.919.147
Genel Yönetim Giderleri
20 -1.422.564 -1.148.215 -781.344 -632.715
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 1.278.043 814.450 435.673 416.980
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -402.831 -181.388 -42.893 -27.686
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.005.776 5.274.200 1.276.881 1.675.726
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
22 14.937 68.738 1.061 66.010
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
22 -2.004.447 -1.232.497 -1.004.535 -419.906
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.016.266 4.110.441 273.407 1.321.830
Finansman Gelirleri
23 287.861 136.975 189.965 83.545
Finansman Giderleri
23 -128.373 -142.726 -68.586 -72.693
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.175.754 4.104.690 394.786 1.332.682
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-393.029 -1.216.512 -135.907 -300.265
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24 -217.721 -417.559 -46.167 -273.155
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 -175.308 -798.953 -89.740 -27.110
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
782.725 2.888.178 258.879 1.032.417
DÖNEM KARI (ZARARI)
782.725 2.888.178 258.879 1.032.417
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
782.725 2.888.178 258.879 1.032.417
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 25 0,11000000 0,40700000 0,03600000 0,14500000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
782.725 2.888.178 258.879 1.032.417
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
782.725 2.888.178 258.879 1.032.417http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/783033


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.814 Değişim: 0,59% Hacim : 44.419 Mio.TL Son veri saati : 12:35
Düşük 9.747 09.04.2024 Yüksek 9.849
Açılış: 9.808
32,3565 Değişim: 0,17%
Düşük 32,1821 12.04.2024 Yüksek 32,9113
Açılış: 32,3025
34,4292 Değişim: -0,71%
Düşük 34,3896 12.04.2024 Yüksek 35,1623
Açılış: 34,6749
2.437,83 Değişim: -0,95%
Düşük 2.426,99 12.04.2024 Yüksek 2.529,91
Açılış: 2.461,15
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.