KAP ***XXYZ*** GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

21.01.2019 - 16:50
KAP ***XXYZ*** GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

***XXYZ*** GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Merkez Adresi Merkez Mahallesi Cendere Caddesi No:22 Kağıthane - İstanbul
Üretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler Üretim tesisimiz yoktur

İnternet Adresi www.gelecekvarlik.com.tr

Elektronik Posta Adresi
E-posta
info@gelecekvarlik.com.tr

İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Faks
Merkez Mahallesi Cendere Caddesi No:22 Kağıthane - İStanbul 0212 381 2300 0212 381 2406

Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Hüseyin ÖZTÜRK GENEL MÜDÜR YARDIMCISI 0212 381 2426 huseyin.ozturk@gelecekvarlik.com.tr
Gamze Alpan TARLIĞ Mali Kontrol ve Raporlama Bİrim Yöneticisi 0212 381 2457 gamzealpan.tarlig@gelecekvarlik.com.tr
Recep Selman DEMİRER Mali ve İdari İşler Bİrim Yöneticisi 0212 381 2341 selman.demirer@gelecekvarlik.com.tr

Faaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Bilgileri
Şirketin Faaliyet Konusu Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır Şirket'in amacı ve faaliyetlerinin konusu aşağıda gösterilmiştir. Şirket a- Bankaların,Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu?nun, özel finans kurumlarının, diğer mali kurumların ve kredi sigortası hizmeti veren sigorta şirketlerinin söz konusu hizmetlerinden doğan alacakları ile diğer varlıklarını satın alabilir, satabilir, b- Satın aldığı alacakları borçlusundan tahsil edebilir, varlıkları nakte çevirebilir veya bunları yeniden yapılandırarak satabilir, c- Alacakların tahsili amacıyla edindiği gayrimenkul veya sair mal, hak ve varlıkları işletebilir, kiralayabilir ve bunlara yatırım yapabilir, d- Alacaklarını tahsil etmek amacıyla borçlularına ilave finansman sağlayabilir e- Bankaların, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu?nun, özel finans kurumlarının, diğer mali kurumların ve kredi sigortası hizmeti veren sigorta şirketlerinin söz konusu hizmetlerinden doğan alacakları ile diğer varlıklarının yeniden yapılandırılması veya üçüncü kişilere satışında danışmanlık ve bu işlerde aracılık hizmeti verebilir, f- Sermaye Piyasası Kurulu?ndan gerekli izinleri almak kaydıyla Sermaye Piyasası Mevzuatı dahilinde faaliyette bulunabilir ve menkul kıymet ihraç edebilir, g- Faaliyetlerini gerçekleştirmek amacıyla iştirakte bulunabilir, h- Diğer varlık yönetim şirketlerinin satışına aracılık ettiği veya ihraç ettiği finansal ürünlere yatırım yapabilir, i- Şirketlere kurumsal ve finansal yeniden yapılandırma alanlarında danışmanlık hizmeti verebilir. j- Şirket kendi paylarını, esas veya çıkarılmış sermayesinin yüzde onunu aşmamak şartı ile genel kurulun yönetim kuruluna verdiği yetkiye dayanarak iktisap edebilir ve rehin olarak kabul edebilir. Ayrıca, şirket yakın ve ciddi bir kaybı önlemek amacı ile yukarıdaki sınırlamaya tabi olmak kaydıyla kendi paylarını genel kurulun yetkilendirme kararı olmadan da serbestçe iktisap edebilir. Bu hususta Türk Ticaret Kanunu ilgili madde hükümleri saklıdır.

Şirketin Süresi Sınırsız

Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
Bono 25.10.2018 Türkiye Borsa İstanbul
Bono 20.12.2018 Türkiye BOrsa İstanbul

Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Bilgi
Sermaye Piyasası Aracının Niteliği İhraç Tavan Tutarı Para Birimi Yurtiçi/Yurtdışı İhraç Tavanı Başlangıç Tarihi İhraç Tavanı Bitiş Tarihi Satış Yöntemi Varsa Fon Kullanıcısı
Tahvil / Bono 265000000 TRY Yurtiçi 22.03.2018 22.03.2019 Nitelikli Yatırımcıya Satış

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 126.500.000

Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A Nama 1 TRY 126500000 TRY 100 YOK İşlem Görmüyor

Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Fiba Holdig A.Ş. 110853021 TRY 87,63
Murat ÖZYEĞİN 7821741 TRY 6,18
Ayşe Can ÖZYEĞİN OKTAY 7821739 TRY 6,18
Fiba Faktoring A.Ş. 2006 TRY 0,001
Fiba Kapital Holding A.Ş. 1492 TRY 0,001
TOPLAM 126500000 TRY 100

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
MURAT ÖZYEĞİN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Finans Sektörü Profesyoneli 04.09.2018 Yönetim Kurulu Başkanı Alcubilla Investments B.V.Yönetim Kurulu Üyesi Anadolu Japan Turizm A.Ş.Yönetim Kurulu Başkanı Anchor Grup SAYönetim Kurulu Başkanı Anchor Office Development And Management S.R.L.Yönetim Kurulu Başkanı Anchor Real Estate Development S.R.L.Yönetim Kurulu Başkanı Benek Real Estate Office S.R.L.Yönetim Kurulu Başkanı Berceni 2007 Real Estate Office S.R.L.Yönetim Kurulu Başkanı Bucuresti Mall Development And Management S.R.L.Yönetim Kurulu Başkanı Credit Europe Bank N.V.Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Credit Europe Group N.V.Yönetim Kurulu Üyesi Fiba Air Hava Taşımacılık Ve Hizmetleri A.Ş.Yönetim Kurulu Başkanı Fiba Araştırma Geliştirme Ve Müşavirlik Hizmetleri A.Ş.Yönetim Kurulu Başkanı Fiba Capital Investments B.V.Yönetim Kurulu Üyesi Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş.Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fiba Faktoring A.Ş.Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fiba Gayrimenkul Geliştirme İnşaat ve Yatırım A.Ş.Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fiba Gayrimenkul Geliştirme İnşaat ve Yatırım A.Ş. Ve Fiba Ticari Gayrimenkul Yatırımları A.Ş. Adi ŞirketiMüdürler Kurulu Üyesi Fiba Holding A.Ş.Yönetim Kurulu Üyesi Fiba International Financial Services Company Plc.Yönetim Kurulu Üyesi Fiba Kapital Holding A.Ş.Yönetim Kurulu Başkanı Fiba Sağlık Yatırımları A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Fiba Summa Adi OrtaklığıMüdürler Kurulu Üyesi Fiba Ticari Gayrimenkul Yatırımları A.Ş.Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fiba Yüksel Uluslararası Proje Geliştirme Ve Yatırım A.Ş.Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fina Enerji Holding A.Ş.Yönetim Kurulu Başkanı Fina Holding A.Ş.Yönetim Kurulu Üyesi Fina Limancılık Lojistik Holding A.Ş.Yönetim Kurulu Başkanı Fors Denizcilik Sanayi ve Tic.A.Ş.Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Future Vision Consult S.R.LYönetim Kurulu Başkanı GF Araştırma Geliştirme ve Müşavirlik Hizmetleri A.Ş.Yönetim Kurulu Başkanı Gimrom Holding S.A.Yönetim Kurulu Başkanı Girişim Alacak Yönetim Hizmetleri Ve Yazılım Servisleri A.Ş.Yönetim Kurulu Başkanı Güven Varlık Yönetim A.Ş.Yönetim Kurulu Başkanı Hessmaier SRLYönetim Kurulu Başkanı Hüsnü M. Özyeğin VakfıYönetim Kurulu Muhasip Üyesi, Mütevelli Heyeti Üyesi Laravia Worldwide Limited B.V.I.Yönetim Kurulu Üyesi Marka Mağazacılık A.Ş.Yönetim Kurulu Başkanı Metropol Project Imobiliare S.R.L.Yönetim Kurulu Başkanı Movieplex Cinema SRLYönetim Kurulu Başkanı Ofishane Ofis Yatırımları ve Kiralama Hizmetleri A.Ş.Yönetim Kurulu Başkanı Olivine Investments B.V. Yönetim Kurulu Üyesi Optimum Construction and Project Management S.R.L.Yönetim Kurulu Başkanı Özünde Girişim Fikri Mülkiyet Hakları Yönetim Dnş. Tic. Ve Yatırım A.Ş.Yönetim Kurulu Başkanı Özyeğin ÜniversitesiMütevelli Heyeti Üyesi Partner Choice Trio Investments Ltd.Yönetim Kurulu Üyesi Partner Duo Investment LimitedYönetim Kurulu Üyesi Partner Investment B.V.Yönetim Kurulu Üyesi Partner Investment Holding B.V.Yönetim Kurulu Üyesi Partner Life Europe B.V.Yönetim Kurulu Üyesi Partner Life Investments B.V.Yönetim Kurulu Üyesi Select S.R.L.Yönetim Kurulu Başkanı Star Mall (Hong Kong) LimitedYönetim Kurulu Üyesi Star Mall (Shanghai) Property Management Co. Ltd.Yönetim Kurulu Üyesi Star Mall (Shenyang) Commerce Co. Ltd.Yönetim Kurulu Üyesi TBN Romania S.R.L.Yönetim Kurulu Başkanı Voluntar 65000 Investment SRLYönetim Kurulu Başkanı Evet 6.18
HASAN TENGİZ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Finans Sektörü Profesyoneli 04.09.2018 Yönetim Kurulu Üyesi - Genel Müdür Varlık Yönetim Şirketleri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi, Girişim Alacak Yönetim Hizmetleri ve Yazılım Servisleri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Evet
ZEHRA SEZİN ÜNLÜDOĞAN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 04.09.2018 İcrada Görevli Genel Müdür Varlık Yönetim Şirketleri Derneği Yedek Yönetim Kurulu Üyesi, Girişim Alacak Yönetim Hizmetleri ve Yazılım Servisleri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Evet
MEHMET GÜLEŞCİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 04.09.2018 Yönetim Kurulu Üyesi Alcubilla Investments B.V.Yönetim Kurulu Üyesi Anadolu Japan Turizm A.Ş.(Swissotel the Bosphorus,İstanbul)Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Anchor Retail Investments N.V.Yönetim Kurulu Üyesi Anne Çocuk Eğitim VakfıDenetim Kurulu Üyesi, Mütevelli Heyeti Üyesi Benek Real Estate Office S.R.L.Yönetim Kurulu Üyesi Berceni 2007 Real Estate Office S.R.L.Yönetim Kurulu Üyesi Clean Sweep Holding B.V.Yönetim Kurulu Üyesi Colonnafin B.V.Yönetim Kurulu Üyesi Credit Europe Bank (Dubai) LimitedYönetim Kurulu Üyesi Credit Europe Bank (Romania) S.A.Yönetim Kurulu Üyesi, Denetim Kurulu Üyesi Credit Europe Bank Ltd. (Russia)Yönetim Kurulu Üyesi, Denetim ve Risk Komitesi Başkanı Credit Europe Bank N.V.Yönetim Kurulu Üyesi, Denetim Kurulu Başkan Yardımcısı Credit Europe Group N.V.Yönetim Kurulu Üyesi Emerging Markets Real Estate Investments B.V.Yönetim Kurulu Üyesi Fiba Air Hava Taşımacılık Ve Hizmetleri A.Ş.Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fiba Araştırma Geliştirme Ve Müşavirlik Hizmetleri A.Ş.Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fiba Capital Investments B.V.Yönetim Kurulu Üyesi Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş.Yönetim Kurulu Üyesi / İç Sistemlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Fiba Faktoring A.Ş.Yönetim Kurulu Başkanı Fiba Gayrimenkul Geliştirme İnşaat ve Yatırım A.Ş.Yönetim Kurulu Üyesi Fiba Gayrimenkul Geliştirme İnşaat ve Yatırım A.Ş. ve Fiba Ticari Gayrimenkul Yatırımları A.Ş. Adi ŞirketiMüdürler Kurulu Üyesi Fiba Holding A.Ş.Yönetim Kurulu Üyesi Fiba International Financial Services Company Plc.Yönetim Kurulu Üyesi Fiba Kapital Holding A.Ş.Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fiba Portföy Yönetimi A.Ş.Yönetim Kurulu Başkanı Fiba Sağlık Yatırımları A.Ş.Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fiba Summa Adi OrtaklığıMüdürler Kurulu Üyesi Fiba Ticari Gayrimenkul Yatırımları Anonim ŞirketiYönetim Kurulu Üyesi Fiba Yüksel Uluslararası Proje Geliştirme ve Yatırım A.Ş.Yönetim Kurulu Üyesi Fina Enerji Holding A.Ş.Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fina Holding A.Ş.Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fina Limancılık Lojistik Holding A.Ş.Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fors Denizcilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.Yönetim Kurulu Üyesi Future Vision Consult S.R.L.Yönetim Kurulu Üyesi GF Araştırma Geliştirme ve Müşavirlik Hizmetleri A.Ş.Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Gimrom Holding SAYönetim Kurulu Üyesi Girişim Alacak Yönetim Hizmetleri Ve Yazılım Servisleri A.Ş.Yönetim Kurulu Başkan Vekili Güven Varlık Yönetim A.Ş.Yönetim Kurulu Üyesi Hessmaier S.R.L.Yönetim Kurulu Üyesi Hüsnü M. Özyeğin VakfıYönetim Kurulu Üyesi, Mütevelli Heyeti Üyesi International Partnership Investment BVYönetim Kurulu Üyesi Marka Mağazacılık A.Ş.Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Metropol Project Imobiliare S.R.L.Yönetim Kurulu Üyesi Ofishane Ofis Yatırımları ve Kiralama Hizmetleri A.Ş.Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Olivine Investments B.V.Yönetim Kurulu Üyesi Partner Choice Trio Investments Ltd.Yönetim Kurulu Üyesi Partner Duo Investment LimitedYönetim Kurulu Üyesi Partner Investment B.V.Yönetim Kurulu Üyesi Partner Investment Holding B.V.Yönetim Kurulu Üyesi Partner Life Duo Limited Yönetim Kurulu Üyesi Partner Life Europe B.V.Yönetim Kurulu Üyesi Partner Life Investments B.V.Yönetim Kurulu Üyesi Public Joint Stock Company Credit Europe Bank UkraineYönetim Kurulu Üyesi Real Estate Investments B.V.Yönetim Kurulu Üyesi Select S.R.L. Yönetim Kurulu Üyesi Star Mall (Shanghai) Property Management Co. Ltd.Yönetim Kurulu Başkanı Strategic Retail Investments B.V.Yönetim Kurulu Üyesi Sun Pearl Investment B.V.Yönetim Kurulu Üyesi Tbn Romania S.R.L.Yönetim Kurulu Üyesi Voluntar 65000 Investment S.R.L.Yönetim Kurulu Üyesi Evet
FEVZİ BOZER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 04.09.2018 Yönetim Kurulu Üyesi Fiba Holding A.Ş.Yönetim Kurulu Üyesi Fibabanka A.Ş.Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Denetim Kurulu Üyesi, Kredi Komitesi Üyesi Güven Varlık Yönetim A.Ş.Yönetim Kurulu Üyesi Credit Europe Bank (Suisse) SA Yönetim Kurulu Üyesi, Kredi Komitesi Üyesi Evet

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
HASAN TENGİZ Yönetim Kurulu Başkan Vekili Finans Sektörü Profesyoneli Yönetim Kurulu Üyesi - Genel Müdür Varlık Yönetim Şirketleri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi, Girişim Alacak Yönetim Hizmetleri ve Yazılım Servisleri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
ZEHRA SEZİN ÜNLÜDOĞAN Yönetim Kurulu Üyesi - Genel Müdür Finans Sektörü Profesyoneli Yönetim Kurulu Üyesi - Genel Müdür Varlık Yönetim Şirketleri Derneği Yedek Yönetim Kurulu Üyesi, Girişim Alacak Yönetim Hizmetleri ve Yazılım Servisleri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
HÜSEYİN ÖZTÜRK Genel Müdür Yardımcısı Finans Sektörü Profesyoneli Finans Direktörü - Genel Müdür Yardımcısı Credit Europe N.V. Finance Director , Girişim Alacak Yönetim Hizmetleri ve Yazılım Servisleri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
ECE ÖZEN Genel Müdür Yardımcısı Finans Sektörü Profesyoneli Birim Yöneticisi - Direktör- Genel Müdür Yardımcsı

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
GİRİŞİM ALACAK YÖNETİM HİZMETLERİ VE YAZILIM SERVİSLERİ A.Ş. Şirketimizin başlıca faaliyet konusu a- Yürürlükteki mevzuata riayet etmek kaydıyla vadesi gelmiş ve gecikmiş bireysel ve ticari her türlü alacakların telefon, telefon mesajı, elektronik posta, mektup, bilgisayar programı, özel yazılım ve diğer teknolojik imkanlar kullanılarak alacaklı kuruluşlar adına zamanında ödenmesini sağlayacak bilişim teknolojileri sağlayabilir ve diğer hizmetleri verebilir. Bu doğrultuda, alacakların sulhen tahsili çalışmalarında bulunabilir veya alacakların sulhen tahsili çalışmalarında danışmanlık hizmeti verebilir. Şirketlere çeşitli konularda uygulama ve eğitim desteği verebilir, danışmanlık ve gözetim hizmeti verebilir, ürün ve metod geliştirme, çağrı merkezi yönetimi ve kadro destek hizmetlerini verebilir, bankalara destek hizmeti verebilir, b- Yürürlükteki mevzuata riayet etmek kaydıyla gerçek ve tüzel kişilere finansal yeniden yapılandırma, alacakların yönetimi ile borçların ödenmesi konusunda danışmanlık hizmetleri verebilir, ödemeler için sulhen tahsili çalışmalarında bulunabilir, c- Gerçek ve tüzel kişilerin bilançolarına yansımış tahsili gecikmiş alacaklarını temlik alabilir, temlik aldığı alacakların tahsili için sulhen tahsili çalışmaları da dahil olmak üzere her türlü faaliyeti gösterebilir, d- Yerli, yabancı ve çok uluslu her türlü gerçek ve tüzel kişilere finansal yönden en uygun planlama, örgütlenme, verimlilik, yönetim ve danışmanlık alanlarında özel eğitim verebilir, danışmanlığını yaptığı gerçek ve tüzel kişiler için özel sistemler, bilgisayar programları ve yazılı kaynaklar oluşturabilir, araştırmalar yapabilir ve sistemler kurabilir. 50000 49996 TRY 99,992 Bağlı Ortaklık 50000 49996 TRY 99,992 Bağlı Ortaklık

Diğer Hususlar
Açıklama Şirketimiz Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş., 04.09.2018 tarihinde Ticaret Siciline tescil edilmiş olup, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun 15.11.2018 tarih ve 8092 sayılı Kurul kararı ile faaliyet izni verilmiştir.
Güven Varlık Yönetim A.Ş.?nin (Devrolunan), 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 155/1-b maddesi ve 156. maddesi hükümleri gereği (Devralan) Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş. tüzel kişiliği altında birleşmesine yönelik başvurusu Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun 27.12.2018 tarihli ve 8179 numaralı kararıyla uygun görülmüştür.
Bu karara istinaden (Devrolunan) Güven Varlık Yönetim A.Ş.?nin Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş. tüzel kişiliği altında birleşmesine ilişkin tescil işlemi İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 03.01.2019 tarihi itibariyle yapılmıştır. 03.01.2019 tarihi itibariyle Güven Varlık Yönetim A.Ş.?nin birleşme ile tasfiyesiz olarak infisah etmesi sonucunda, Güven Varlık Yönetim A.Ş.?nin tüm hakları, alacakları, borçları ve yükümlülükleri Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş.?ye devrolmuştur. Türk Ticaret Kanunu'nun 153/(1). maddesi gereğince ?Birleşme, birleşmenin ticaret siciline tescili ile geçerlilik kazanır.?
Tescil anında devrolunan şirketin bütün aktif ve pasifi kendiliğinden devralan şirkete geçeceği, TTK md. 152/(3) gereğince birleşmenin ticaret siciline tescili ile devrolunan (Güven Varlık Yönetim A.Ş.) Şirketin infisah edeceği, bu nedenle 03.01.2019 tarihi itibariyle Güven Varlık Yönetim A.Ş.?nin tüzel kişiliğinin sona ermiş olması sebebi ile herhangi bir ilan beklemeksizin Bankanız/Şirketiniz ile düzenlenmiş olan sözleşmelere istinaden, 03.01.2019 ve sonrasında yapılacak tüm işlemler, resmi yazışmalar, icra takipleri ve davalarda Güven Varlık Yönetim A.Ş.?nin tüm hak ve alacaklarının Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş. tarafından talep edileceği, Güven Varlık Yönetim A.Ş.?nin tüm borç ve yükümlülüklerinin ise Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş.?den talep edilmesi gereğini, birleşme sebebi ile Şirketimiz ünvanı olarak Güven Varlık Yönetim A.Ş. yerine Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş.?nin kullanılması gereğini arz ve beyan ederiz.
İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü?nün Güven Varlık Yönetim A.Ş.?nin Birleşme Nedeniyle İnfisahı ve Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş.?nin Birleşme Nedeniyle Sermaye Artırımına ait tescil kayıtlarını ekte görebilirsiniz.
Kurumlarınız ile evvelce Güven Varlık Yönetim A.Ş. olarak yapılan her türlü sözleşmenin tarafının birleşme nedeni ile devralan Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş., her türlü hak ve yükümlülüğün 04.01.2019 tarihinden itibaren Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş. ye ait olduğu, kayıtlarınızın, hesapların buna göre güncellenmesi hususunu arz ederiz.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/734325


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.395 Değişim: -0,91% Hacim : 8.770 Mio.TL Son veri saati : 13:15
Düşük 1.390 19.04.2021 Yüksek 1.416
Açılış: 1.410
8,0719 Değişim: 0,17%
Düşük 8,0317 19.04.2021 Yüksek 8,0953
Açılış: 8,0578
9,7177 Değişim: 0,47%
Düşük 9,6196 19.04.2021 Yüksek 9,7320
Açılış: 9,6725
464,27 Değişim: 0,85%
Düşük 459,49 19.04.2021 Yüksek 464,80
Açılış: 460,38
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.