KAP ***XXYY*** İNALLAR OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

14.03.2019 - 18:14
KAP ***XXYY*** İNALLAR OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***XXYY*** İNALLAR OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
[21] 199.250.216 205.013.193
Satışların Maliyeti
[21] -176.585.960 -183.242.941
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
22.664.256 21.770.252
BRÜT KAR (ZARAR)
22.664.256 21.770.252
Genel Yönetim Giderleri
[22] -1.340.448 -1.042.138
Pazarlama Giderleri
[23] -16.071.985 -12.884.328
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
[24] 168.762 261.283
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
[24] -219.846 -73.967
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
5.200.739 8.031.102
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
[25] 207.207 347.306
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
[25] -45.035 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
5.362.911 8.378.408
Finansman Gelirleri
[26] 570.399 354.612
Finansman Giderleri
[26] -8.802.292 -3.703.704
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-2.868.982 5.029.316
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
347.510 -1.163.677
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
[10] -66.361 -974.865
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
[10] 413.871 -188.812
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.521.472 3.865.639
DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.521.472 3.865.639
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
[20] 214.876 263.456
Ana Ortaklık Payları
-2.736.348 3.602.183
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.000.000 -144.420 42.040 929.864 6.072.280 16.899.764 1.429.569 18.329.333
Transferler
6.072.280 -6.072.280 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-46.413 3.602.183 3.555.770 302.588 3.858.358
Dönem Karı (Zararı)
3.602.183 3.602.183 263.456 3.865.639
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-46.413 -46.413 39.132 -7.281
Dönem Sonu Bakiyeler
10.000.000 -190.833 42.040 7.002.144 3.602.183 20.455.534 1.732.157 22.187.691
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.000.000 -334.318 5.836.712 1.233.272 2.396.424 19.132.090 2.008.086 21.140.176
Transferler
2.600.000 147.578 -351.154 -2.396.424
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
312.183 -2.736.348 -2.424.165 249.679 -2.174.486
Dönem Karı (Zararı)
-2.736.348 -2.736.348 214.876 -2.521.472
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
312.183 312.183 34.803 346.986
Sermaye Arttırımı
7.400.000 7.400.000 0 7.400.000
Dönem Sonu Bakiyeler
20.000.000 -22.135 5.984.290 882.118 -2.736.348 24.107.925 2.257.765 26.365.690


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Doğrudan Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-50.115.279 567.107
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Girişi Sınıfları
207.242.209 219.622.222
Satılan Mallardan ve Verilen Hizmetlerden Elde Edilen Nakit Girişleri
[5,21] 207.074.568 219.362.989
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Girişleri
[24] 167.641 259.233
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Çıkışları
-253.244.677 -177.035.122
Mal ve Hizmetler İçin Tedarikçilere Yapılan Ödemeler
[5,8,21] -253.046.696 -176.969.275
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Çıkışları
[24] -197.981 -65.847
Faaliyetlerden Net Nakit Akışları
-46.002.468 42.587.100
Ödenen Faiz
[26] -8.460.754 -3.404.731
Alınan Faiz
[26] 43.905 99.839
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
[10] -178.911 -927.944
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
[6,7,9,10] 4.482.949 -37.787.157
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.921.001 -1.785.463
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
495.415 740.313
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
[12,25] 495.415 740.313
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.416.416 -2.525.776
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
[12,25] -3.416.416 -2.525.776
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
49.168.247 242.139
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
7.400.000 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
[16] 7.400.000 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
31.998.862 13.712.991
Kredilerden Nakit Girişleri
[4] 31.998.862 13.712.991
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-3.577.624 0
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
[4] -3.577.624 0
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
[7] 14.321.105
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
[7] -13.470.852
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
[4] -974.096 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.868.033 -976.217
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.868.033 -976.217
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
[3] 4.969.345 2.557.743
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
[3] 1.101.312 1.581.526


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.521.472 3.865.639
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
346.986 -33.080
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
[14] 444.853 -41.350
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-97.867 8.270
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
[10] -97.867 8.270
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
346.986 -33.080
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-2.174.486 3.832.559
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
214.876 263.456
Ana Ortaklık Payları
-2.389.362 3.569.103


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
[3] 1.101.312 4.969.345
Finansal Yatırımlar
0 0
Ticari Alacaklar
[5] 20.946.887 25.404.236
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
45.978 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
20.900.909 25.404.236
Diğer Alacaklar
53.254 445.014
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
[7] 53.254 445.014
Stoklar
[8] 134.216.254 96.625.403
Peşin Ödenmiş Giderler
15.619.824 7.870.594
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
[9] 15.619.824 7.870.594
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
[10] 23.795 96.668
ARA TOPLAM
171.961.326 135.411.260
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
171.961.326 135.411.260
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
21.768 21.768
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
[7] 21.768 21.768
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
[11] 17.044.831 14.851.339
Maddi Duran Varlıklar
[12] 23.621.758 24.086.144
Arazi ve Arsalar
4.000.000 4.000.000
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
21.038 26.672
Binalar
12.927.625 13.061.129
Tesis, Makine ve Cihazlar
200.922 218.204
Taşıtlar
3.314.222 3.136.150
Mobilya ve Demirbaşlar
1.742.863 2.032.475
Özel Maliyetler
1.415.088 1.611.514
Peşin Ödenmiş Giderler
13.787 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13.787 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
[10] 465.116 149.112
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
41.167.260 39.108.363
TOPLAM VARLIKLAR
213.128.586 174.519.623
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
75.946.391 79.393.066
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
[4] 75.946.391 79.393.066
Banka Kredileri
73.803.840 77.381.464
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
2.142.551 2.011.602
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
27.007.053 2.023.568
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
[4] 27.007.053 2.023.568
Banka Kredileri
27.007.053 2.023.568
Ticari Borçlar
[5] 29.789.663 46.643.285
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
189.000 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
29.600.663 46.643.285
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
[6] 387.850 291.335
Diğer Borçlar
[7] 23.398.476 7.079.891
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
23.387.858 7.070.860
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10.618 9.031
Ertelenmiş Gelirler
15.360.189 6.394.465
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
[9] 15.360.189 6.394.465
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
[10] 66.361 251.784
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.074.325 3.077.063
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
[13] 1.074.325 3.077.063
ARA TOPLAM
173.030.308 145.154.457
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
173.030.308 145.154.457
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
12.510.318 6.597.261
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
[4] 12.510.318 6.597.261
Banka Kredileri
8.744.534 1.726.432
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
3.765.784 4.870.829
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.222.270 1.627.729
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
[14] 1.222.270 1.627.729
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
13.732.588 8.224.990
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
186.762.896 153.379.447
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
24.107.925 19.132.090
Ödenmiş Sermaye
[16] 20.000.000 10.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-22.135 -334.318
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-22.135 -334.318
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
[17] -22.135 -334.318
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
5.984.290 5.836.712
Yasal Yedekler
[18] 5.984.290 5.836.712
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
[19] 882.118 1.233.272
Net Dönem Karı veya Zararı
-2.736.348 2.396.424
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
2.257.765 2.008.086
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
26.365.690 21.140.176
TOPLAM KAYNAKLAR
213.128.586 174.519.623http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/747936


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.645 Değişim: -0,50% Hacim : 104.170 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.645 22.04.2024 Yüksek 9.832
Açılış: 9.795
32,5822 Değişim: 0,21%
Düşük 32,4690 23.04.2024 Yüksek 32,6715
Açılış: 32,5131
34,7877 Değişim: 0,36%
Düşük 34,5982 23.04.2024 Yüksek 34,8774
Açılış: 34,6636
2.444,03 Değişim: 0,46%
Düşük 2.429,43 23.04.2024 Yüksek 2.449,94
Açılış: 2.432,85
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.