KAP ***WQQ*** WAM GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

31.10.2023 - 17:36
KAP ***WQQ*** WAM GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***WQQ*** WAM GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Kullanım Hakkı Varlıkları Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
3.750.000 3.750.000 3.750.000
Dönem Karı (Zararı)
-140.660 -140.660 -140.660
Dönem Sonu Bakiyeler
3.750.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -140.660 0 3.609.340 0 3.609.340
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
3.750.000 21.979 3.771.979 3.771.979
Transferler
21.979 -21.979
Dönem Karı (Zararı)
24.846 24.846 24.846
Sermaye Arttırımı
11.250.000 11.250.000 11.250.000
Dönem Sonu Bakiyeler
15.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21.979 24.846 0 15.046.825 0 15.046.825


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-44.507 -100.476
Dönem Karı (Zararı)
24.846 -140.660
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
24.846 -140.660
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-3.340
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
5,12 5.994
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-9.334
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-9.334
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-66.013 40.184
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-30.900
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-31.240
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-56.050
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
24.810
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
41.542 6.667
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
15.738 36.617
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
15.738 36.617
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-61.153 -3.100
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-61.153 -3.100
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-44.507 -100.476
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
11.257.176 3.750.000
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
11.250.000 3.750.000
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.158
Alınan Faiz
9.334
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
11.212.669 3.649.524
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
11.212.669 3.649.524
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.897.575
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
15.110.244 3.649.524


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 15.110.244 3.897.575
Peşin Ödenmiş Giderler
10 30.900
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
30.900
Diğer Dönen Varlıklar
73.714 12.561
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
73.714 12.561
ARA TOPLAM
15.214.858 3.910.136
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
15.214.858 3.910.136
DURAN VARLIKLAR

Kullanım Hakkı Varlıkları
5 70.557
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
70.557
TOPLAM VARLIKLAR
15.285.415 3.910.136
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
3.424
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
3.424
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 3.424
Ticari Borçlar
6 26.373 57.613
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
56.050
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
26.373 1.563
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
8 95.257 53.715
Diğer Borçlar
7 42.567 26.829
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
16 4.850 4.850
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
37.717 21.979
ARA TOPLAM
167.621 138.157
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
167.621 138.157
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
70.969
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
70.969
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 70.969
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
70.969
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
238.590 138.157
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
15.046.825 3.771.979
Ödenmiş Sermaye
11 15.000.000 3.750.000
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
21.979
Net Dönem Karı veya Zararı
24.846 21.979
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
15.046.825 3.771.979
TOPLAM KAYNAKLAR
15.285.415 3.910.136


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
Genel Yönetim Giderleri
12 -1.651.814 -54.361 -456.564 -54.361
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 1.708.770 0 464.655
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -2.223 -78.633 -78.633
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
54.733 -132.994 8.091 -132.994
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
54.733 -132.994 8.091 -132.994
Finansman Gelirleri
14 9.334
Finansman Giderleri
14 -39.221 -7.666 -8.898 -7.666
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
24.846 -140.660 -807 -140.660
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
24.846 -140.660 -807 -140.660
DÖNEM KARI (ZARARI)
24.846 -140.660 -807 -140.660
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
24.846 -140.660 -807 -140.660
Ana Ortaklık Payları
0 0 0 0
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
24.846 -140.660 -807 -140.660
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
24.846 -140.660 -807 -140.660
Ana Ortaklık Payları
0 0 0 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1212534


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.768 Değişim: -0,03% Hacim : 97.138 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.669 24.06.2024 Yüksek 10.824
Açılış: 10.792
32,9310 Değişim: 0,11%
Düşük 32,8679 25.06.2024 Yüksek 32,9497
Açılış: 32,896
35,3836 Değişim: 0,05%
Düşük 35,3089 25.06.2024 Yüksek 35,4207
Açılış: 35,365
2.469,00 Değişim: -0,02%
Düşük 2.466,48 25.06.2024 Yüksek 2.472,65
Açılış: 2.469,56
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.