KAP ***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

01.11.2021 - 18:05
KAP ***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 2.483.397 264.888 262.268 87.434
Satışların Maliyeti
-2.131.171 -261.029 0 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
352.226 3.859 262.268 87.434
BRÜT KAR (ZARAR)
352.226 3.859 262.268 87.434
Genel Yönetim Giderleri
18 -2.133.579 -989.090 -487.077 -106.651
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 4.272.914 2.786.099 1.236.536 627.644
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -469.367 -64.304 -479.645 -116.206
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.022.194 1.736.564 532.082 492.221
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
21 73.046 2.420 21.653 13.861
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
21 -71.722 -7.317 -308.837 -308.837
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.023.518 1.731.667 244.898 197.245
Finansman Giderleri
0 0 -2.356 -960
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.023.518 1.731.667 242.542 196.285
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
5.634 -1.074 -333 523
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
16 5.634 -1.074 -333 523
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.029.152 1.730.593 242.209 196.808
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.029.152 1.730.593 242.209 196.808
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
2.029.152 1.730.593 242.209 196.808
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.131.129 269.968
Dönem Karı (Zararı)
2.029.152 242.209
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
27.897 10.480
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10-11 4.584 1.700
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
23.770 9.352
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 23.770 9.352
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-457 -572
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-5.925.920 -1.967.656
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
4 -5.352.309 -1.591.608
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-544.243 -377.649
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 5.412 465
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
12 17.540 -11.058
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-63.438 -292
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
13 -9.314 11.444
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 11.057
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
11.057
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
20.432 -10.015
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
20.432 -10.015
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-3.868.871 -1.714.967
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-15.065
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
15 5.000.000 2.000.000
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-39.478 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10-11 -39.478 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.091.651 269.968
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.091.651 269.968
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 1.401.260 94.353
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 2.492.911 364.321


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 2.492.911 1.401.260
Finansal Yatırımlar
4 7.015.794 1.663.485
Ticari Alacaklar
813.591 269.348
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7 806.068 30.450
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 7.523 238.898
Diğer Alacaklar
6.767 12.179
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 6.767 12.179
Peşin Ödenmiş Giderler
12 5.596 3.974
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
8 19.153 0
ARA TOPLAM
10.353.812 3.350.246
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
10.353.812 3.350.246
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
10 26.098 1.075
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14.455 0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 14.455 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
16 7.276 1.637
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
47.829 2.712
TOPLAM VARLIKLAR
10.401.641 3.352.958
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
0 20.432
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 0 20.432
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 88.940 9.314
Diğer Borçlar
6 79.101 136.532
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
7 0 136.532
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
79.101 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
9.512 3.330
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 9.512 3.330
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14 0 6.007
ARA TOPLAM
177.553 175.615
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
177.553 175.615
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
20.618 4.857
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 20.618 4.857
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
16 48 43
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
20.666 4.900
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
198.219 180.515
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
10.203.422 3.172.443
Ödenmiş Sermaye
15 9.000.000 4.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
17.322 15.495
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17.322 15.495
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17.322 15.495
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-843.052 -823.090
Net Dönem Karı veya Zararı
2.029.152 -19.962
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
10.203.422 3.172.443
TOPLAM KAYNAKLAR
10.401.641 3.352.958


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
2.000.000 6.597 -420.093 -402.997 1.183.507 0 1.183.507
Transferler
-402.997 402.997
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
10.700
Dönem Karı (Zararı)
242.209 252.909 0 252.909
Sermaye Arttırımı
2.000.000 2.000.000 0 2.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
4.000.000 17.297 -823.090 242.209 3.436.416 0 3.436.416
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
4.000.000 15.495 -823.090 -19.962 3.172.443 3.172.443
Transferler
-19.962 19.962
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
1.827 2.029.152 2.030.979 2.030.979
Sermaye Arttırımı
5.000.000 5.000.000 5.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
9.000.000 17.322 -843.052 2.029.152 10.203.422 0 10.203.422


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
2.029.152 1.730.593 242.209 196.808
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
1.827 -1.108 10.700 6.600
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
2.284 -1.385 13.375 8.250
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-457 277 -2.675 -1.650
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-457 277 -2.675 -1.650
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.827 -1.108 10.700 6.600
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.030.979 1.729.485 252.909 203.408
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
2.030.979 1.729.485 252.909 203.408http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973492


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.374 Değişim: 0,29% Hacim : 137.155 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.294 23.02.2024 Yüksek 9.417
Açılış: 9.362
31,0391 Değişim: 0,17%
Düşük 30,4194 23.02.2024 Yüksek 31,0982
Açılış: 30,9876
33,6226 Değişim: -0,05%
Düşük 33,1645 23.02.2024 Yüksek 33,7409
Açılış: 33,6386
2.032,38 Değişim: 0,76%
Düşük 1.979,90 23.02.2024 Yüksek 2.038,25
Açılış: 2.016,97
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.