KAP ***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

16.08.2021 - 23:32
KAP ***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 2.218.509 174.834 2.111.311 83.741
Satışların Maliyeti
-1.870.142 0 -1.870.142 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
348.367 174.834 241.169 83.741
BRÜT KAR (ZARAR)
348.367 174.834 241.169 83.741
Genel Yönetim Giderleri
18 -1.144.489 -380.426 -569.937 -120.418
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 1.486.815 608.892 1.047.592 431.239
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -405.063 -363.439 -382.231 -358.122
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
285.630 39.861 336.593 36.440
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
21 70.626 7.792 67.152 5.214
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
21 -64.405 0 -59.308 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
291.851 47.653 344.437 41.654
Finansman Giderleri
0 -1.396 69.142 -1.396
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
291.851 46.257 413.579 40.258
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
6.708 -856 3.456 -7.051
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
16 6.708 -856 3.456 -7.051
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
298.559 45.401 417.035 33.207
DÖNEM KARI (ZARARI)
298.559 45.401 417.035 33.207
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
298.559 45.401 417.035 33.207
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.947.075 -41.444
Dönem Karı (Zararı)
298.559 45.401
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
298.559 45.401
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
33.041 -6.475
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10 5.468 1.377
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
28.303 -7.122
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 28.303 -7.122
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-730 -730
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
1.615.475 -80.370
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
4 -3.044.532 -1.968.799
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-257.102 -137.301
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-257.102 -137.301
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.080 -2
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 1.080 -2
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
12 -18.665 -2.002
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
28.540 18.381
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
28.540 18.381
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
13 -9.314 17.315
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-84.532 -7.962
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-84.532 -7.962
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5.000.000 2.000.000
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
15 5.000.000 2.000.000
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.947.075 -41.444
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-36.262 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-36.262 0
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -36.262 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.910.813 -41.444
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.910.813 -41.444
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.401.260 94.353
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.312.073 52.909


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 3.312.073 1.401.260
Finansal Yatırımlar
4 4.708.017 1.663.485
Ticari Alacaklar
526.450 269.348
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7 492.915 30.450
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 33.535 238.898
Diğer Alacaklar
11.099 12.179
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 11.099 12.179
Peşin Ödenmiş Giderler
12 22.639 3.974
ARA TOPLAM
8.580.278 3.350.246
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
8.580.278 3.350.246
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
10 18.248 1.075
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 16.894 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
16 8.348 1.637
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
43.490 2.712
TOPLAM VARLIKLAR
8.623.768 3.352.958
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
8.404 20.432
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 8.404 20.432
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 40.568 9.314
Diğer Borçlar
0 136.532
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 136.532
Kısa Vadeli Karşılıklar
9.994 3.330
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 9.994 3.330
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14 67.258 6.007
ARA TOPLAM
126.224 175.615
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
126.224 175.615
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
23.561 4.857
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 23.561 4.857
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
16 46 43
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
23.607 4.900
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
149.831 180.515
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
8.473.937 3.172.443
Ödenmiş Sermaye
15 9.000.000 4.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
18.430 15.495
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18.430 15.495
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18.430 15.495
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-843.052 -823.090
Net Dönem Karı veya Zararı
298.559 -19.962
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
8.473.937 3.172.443
TOPLAM KAYNAKLAR
8.623.768 3.352.958


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
2.000.000 6.597 -420.093 -402.997 1.183.507 0 1.183.507
Transferler
-402.997 402.997
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
8.898 -19.962 -19.962 0 -11.064
Sermaye Arttırımı
2.000.000 2.000.000 0 2.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
4.000.000 15.495 -823.090 -19.962 3.172.443 0 3.172.443
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
4.000.000 15.495 -823.090 -19.962 3.172.443 0 3.172.443
Transferler
-19.962 19.962
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
2.935 298.559 301.494 0 301.494
Sermaye Arttırımı
5.000.000 5.000.000 0 5.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
9.000.000 18.430 -843.052 298.559 8.473.937 0 8.473.937


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
298.559 45.401 417.035 33.207
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
2.935 4.100 4.388 -4.729
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
3.669 5.125 5.485 -5.911
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
16 -734 -1.025 -1.097 1.182
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.935 4.100 4.388 -4.729
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
301.494 49.501 421.423 28.478
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
301.494 49.501 421.423 28.478http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958500


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.430 Değişim: 0,86% Hacim : 15.043 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.424 19.10.2021 Yüksek 1.435
Açılış: 1.424
9,2940 Değişim: 0,00%
Düşük 9,2898 20.10.2021 Yüksek 9,2965
Açılış: 9,2943
10,8227 Değişim: -0,03%
Düşük 10,8107 20.10.2021 Yüksek 10,8377
Açılış: 10,8261
529,01 Değişim: -0,15%
Düşük 528,44 19.10.2021 Yüksek 535,05
Açılış: 529,81
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.