KAP ***VRA*** VERA VENTURE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

30.10.2020 - 17:30
KAP ***VRA*** VERA VENTURE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***VRA*** VERA VENTURE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 262.268 0 87.434 0
Satışların Maliyeti
0 0 0 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
262.268 0 87.434 0
BRÜT KAR (ZARAR)
262.268 0 87.434 0
Genel Yönetim Giderleri
17 -487.077 -457.476 -106.651 -151.135
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 1.236.536 152.345 627.644 82.022
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -479.645 -123.868 -116.206 -53.350
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
532.082 -428.999 492.221 -122.463
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
21 21.653 33.696 13.861 4.801
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
21 -308.837 0 -308.837 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
244.898 -395.303 197.245 -117.662
Finansman Giderleri
20 -2.356 -250 -960 -250
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
242.542 -395.553 196.285 -117.912
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-333 5.188 523 6.291
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
15 -333 5.188 523 6.291
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
242.209 -390.365 196.808 -111.621
DÖNEM KARI (ZARARI)
242.209 -390.365 196.808 -111.621
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
242.209 -390.365 196.808 -111.621
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
269.968 50.774
Dönem Karı (Zararı)
242.209 -390.365
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
10.480 18.459
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9-10 1.700 2.433
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
9.352 19.233
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 9.352 19.233
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15 -572 -3.207
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.967.656 -577.320
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
4 -1.591.608 -605.322
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5 -377.649 3.238
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 465 -832
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
7 -11.058 -54
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -292 21.401
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
12 11.444 3.148
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11.057 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 11.057 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-10.015 1.101
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
13 -10.015 1.101
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-1.714.967 -949.226
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
12 -15.065 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
2.000.000 1.000.000
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
269.968 50.774
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
269.968 50.774
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 94.353 1.181
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
364.321 51.955


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 364.321 94.353
Finansal Yatırımlar
4 2.705.507 1.113.899
Ticari Alacaklar
387.391 9.742
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 8.343 4.827
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 379.048 4.915
Diğer Alacaklar
1.405 1.870
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 1.405 1.870
Peşin Ödenmiş Giderler
7 11.058 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
15 4.128 548
ARA TOPLAM
3.473.810 1.220.412
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
3.473.810 1.220.412
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
9 752 1.505
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 0 947
Ertelenmiş Vergi Varlığı
15 1.941 5.181
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.693 7.633
TOPLAM VARLIKLAR
3.476.503 1.228.045
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
0 292
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
11 0 292
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 16.868 5.424
Diğer Borçlar
6 11.057 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
3.327 3.327
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 3.327 3.327
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 2.668 12.683
ARA TOPLAM
33.920 21.726
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
33.920 21.726
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
6.167 22.580
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 6.167 22.580
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
0 232
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
6.167 22.812
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
40.087 44.538
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
3.436.416 1.183.507
Ödenmiş Sermaye
14 4.000.000 2.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
17.297 6.597
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17.297 6.597
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17.297 6.597
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-823.090 -420.093
Net Dönem Karı veya Zararı
242.209 -402.997
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
3.436.416 1.183.507
TOPLAM KAYNAKLAR
3.476.503 1.228.045


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.000.000 -51 -45.846 -374.247 579.856 0 579.856
Transferler
0 0 -374.247 374.247 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 8.962 0 -390.365 -381.403 0 -381.403
Sermaye Arttırımı
1.000.000 0 0 1.000.000 0 1.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
2.000.000 8.911 -420.093 -390.365 1.198.453 0 1.198.453
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
2.000.000 6.597 -420.093 -402.997 1.183.507 0 1.183.507
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
0 0 -402.997 402.997 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 10.700 0 242.209 252.909 0 252.909
Sermaye Arttırımı
2.000.000 2.000.000 0 2.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
4.000.000 17.297 -823.090 242.209 3.436.416 0 3.436.416


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
242.209 -390.365 196.808 -111.621
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
10.700 8.962 6.600 15.053
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13.375 11.203 8.250 18.817
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-2.675 -2.241 -1.650 -3.764
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-2.675 -2.241 -1.650 -3.764
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
10.700 8.962 6.600 15.053
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
252.909 -381.403 203.408 -96.568
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
252.909 -381.403 203.408 -96.568http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884995


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.922 Değişim: 0,24% Hacim : 68.435 Mio.TL Son veri saati : 13:27
Düşük 10.876 22.05.2024 Yüksek 11.025
Açılış: 10.930
32,1823 Değişim: 0,09%
Düşük 32,0929 22.05.2024 Yüksek 32,3463
Açılış: 32,1543
34,9123 Değişim: -0,16%
Düşük 34,8691 22.05.2024 Yüksek 35,2287
Açılış: 34,968
2.499,75 Değişim: -0,13%
Düşük 2.492,67 22.05.2024 Yüksek 2.513,43
Açılış: 2.503,11
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.