KAP ***VRA*** VERA VENTURE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

14.08.2020 - 17:42
KAP ***VRA*** VERA VENTURE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***VRA*** VERA VENTURE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
174.834 0 83.741 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
174.834 0 83.741 0
BRÜT KAR (ZARAR)
174.834 0 83.741 0
Genel Yönetim Giderleri
17 -380.426 -306.341 -120.418 -136.457
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 608.892 70.323 431.239 37.880
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -363.439 -70.518 -358.122 -43.955
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
39.861 -306.536 36.440 -142.532
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
20 7.792 28.895 5.214 6.320
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
47.653 -277.641 41.654 -136.212
Finansman Giderleri
-1.396 0 -1.396 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
46.257 -277.641 40.258 -136.212
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-856 -1.103 -7.051 -2.180
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
16 -856 -1.103 -7.051 -2.180
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
45.401 -278.744 33.207 -138.392
DÖNEM KARI (ZARARI)
45.401 -278.744 33.207 -138.392
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
45.401 -278.744 33.207 -138.392
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.041.444 -905.550
Dönem Karı (Zararı)
45.401 -278.744
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-6.475 -4.115
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11 1.377 2.009
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-7.122 -5.156
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 -7.122 -5.156
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16 -730 -968
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-2.080.370 -622.691
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
4 -1.968.799 -714.456
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5 -137.301 -3.312
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2 -640
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
7 -2.002 -9.563
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
12 18.381 40.985
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
13 17.315 15.604
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
14 -7.962 48.691
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-2.041.444 -905.550
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.000.000 1.000.000
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
15 2.000.000 1.000.000
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-41.444 94.450
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-41.444 94.450
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 94.353 1.181
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
52.909 95.631


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 52.909 94.353
Finansal Yatırımlar
4 3.082.698 1.113.899
Ticari Alacaklar
147.043 9.742
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 4.827
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 147.043 4.915
Diğer Alacaklar
1.872 1.870
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 1.872 1.870
Peşin Ödenmiş Giderler
7 2.002
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
8-16 3.290 548
ARA TOPLAM
3.289.814 1.220.412
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
3.289.814 1.220.412
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
10 1.075 1.505
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 947
Ertelenmiş Vergi Varlığı
16 2.937 5.181
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
4.012 7.633
TOPLAM VARLIKLAR
3.293.826 1.228.045
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
18.673 292
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
12 18.673 292
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 22.739 5.424
Kısa Vadeli Karşılıklar
3.327 3.327
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 3.327 3.327
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14 4.721 12.683
ARA TOPLAM
49.460 21.726
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
49.460 21.726
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
13 11.358 22.580
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 11.358 22.580
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
0 232
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
11.358 22.812
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
60.818 44.538
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
3.233.008 1.183.507
Ödenmiş Sermaye
15 4.000.000 2.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
15 10.697 6.597
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
10.697 6.597
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 10.697 6.597
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-823.090 -420.093
Net Dönem Karı veya Zararı
45.401 -402.997
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
3.233.008 1.183.507
TOPLAM KAYNAKLAR
3.293.826 1.228.045


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.000.000 -51 -45.846 -374.247 579.856 0 579.856
Transferler
0 0 -374.247 374.247 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 -6.091 0 -278.744 -284.835 0 -284.835
Sermaye Arttırımı
1.000.000 0 1.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
2.000.000 -6.142 -420.093 -278.744 1.295.021 0 1.295.021
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
2.000.000 6.597 -420.093 -402.997 1.183.507 0 1.183.507
Transferler
-402.997 402.997 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
4.100 45.401 49.501 0 49.501
Sermaye Arttırımı
2.000.000 2.000.000 0 2.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
4.000.000 10.697 -823.090 45.401 3.233.008 0 3.233.008


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
45.401 -278.744 33.207 -138.392
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
4.100 -6.091 -4.729 -6.060
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
5.125 -7.614 -5.911 -7.575
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-1.025 1.523 1.182 1.515
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-1.025 1.523 1.182 1.515
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
4.100 -6.091 -4.729 -6.060
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
49.501 -284.835 28.478 -144.452
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
49.501 -284.835 28.478 -144.452http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869083


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.441 Değişim: 0,95% Hacim : 26.779 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.423 07.05.2021 Yüksek 1.445
Açılış: 1.432
8,2340 Değişim: -0,43%
Düşük 8,2177 07.05.2021 Yüksek 8,3034
Açılış: 8,2696
10,0268 Değişim: 0,22%
Düşük 9,9609 07.05.2021 Yüksek 10,0513
Açılış: 10,005
484,93 Değişim: 0,49%
Düşük 481,31 07.05.2021 Yüksek 489,12
Açılış: 482,57
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.