" />

KAP ***VRA*** VERA VENTURE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

06.04.2020 - 18:03
KAP ***VRA*** VERA VENTURE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***VRA*** VERA VENTURE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 4.597 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
4.597 0
BRÜT KAR (ZARAR)
4.597 0
Genel Yönetim Giderleri
17 -568.797 -540.035
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 267.156 164.667
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -145.113 -15.437
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-442.157 -390.805
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
38.581 15.304
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-4
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-403.576 -375.505
Finansman Giderleri
-4.581
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-408.157 -375.505
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
5.160 1.258
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
15 5.160 1.258
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-402.997 -374.247
DÖNEM KARI (ZARARI)
-402.997 -374.247
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-402.997 -374.247
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
615.749 -365.100
Dönem Karı (Zararı)
-402.997 -374.247
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
22.332 6.727
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10 2.856 531
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
24.636 7.446
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 16.326 7.446
Yeniden Yapılanma Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8.310 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7-15 -5.160 -1.250
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
996.414 2.420
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
3.616 -13.358
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 -4.827
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 8.443 -13.358
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -429 -581
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -12.882 12.894
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
12 1.127 340
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
13 4.982 3.125
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.000.000 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
14 1.000.000 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
615.749 -365.100
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-522.031 364.021
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
-522.031 364.021
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-546 457
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-546 457
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
93.172 -622
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
93.172 -622
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 1.181 1.803
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
94.353 1.181


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 94.353 1.181
Finansal Yatırımlar
4 1.113.899 591.868
Ticari Alacaklar
9.742 13.358
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 4.827 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 4.915 13.358
Diğer Alacaklar
1.870 1.441
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 1.870 1.441
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
7 548 2
ARA TOPLAM
1.220.412 607.850
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.220.412 607.850
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
9 1.505 2.150
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 947 3.158
Ertelenmiş Vergi Varlığı
15 5.181 1.916
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
7.633 7.224
TOPLAM VARLIKLAR
1.228.045 615.074
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
292 13.174
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
11 292 13.174
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 5.424 4.297
Kısa Vadeli Karşılıklar
3.327 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 3.327 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 12.683 7.701
ARA TOPLAM
21.726 25.172
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
21.726 25.172
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
12 22.580 9.581
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 22.580 9.581
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
15 232 465
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
22.812 10.046
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
44.538 35.218
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.183.507 579.856
Ödenmiş Sermaye
14 2.000.000 1.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
6.597 -51
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
6.597 -51
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
6.597 -51
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-420.093 -45.846
Net Dönem Karı veya Zararı
-402.997 -374.247
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.183.507 579.856
TOPLAM KAYNAKLAR
1.228.045 615.074


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.000.000 -82 0 -45.846 954.072 954.072
Transferler
-45.846 45.846
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
31 -374.247 -374.216
Dönem Sonu Bakiyeler
1.000.000 -51 -45.846 -374.247 579.856 579.856
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.000.000 -51 -45.846 -374.247 579.856 579.856
Transferler
-374.247 374.247
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
6.648 -396.349
Sermaye Arttırımı
1.000.000 1.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
2.000.000 6.597 -420.093 -402.997 1.183.507 1.183.507


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-402.997 -374.247
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
6.648 31
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
12 8.310 39
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
15 -1.662 -8
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
6.648 31
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-396.349 -374.216
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-396.349 -374.216http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835359


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.173 Değişim: 0,15% Hacim : 110.832 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 11.119 22.07.2024 Yüksek 11.246
Açılış: 11.183
32,8744 Değişim: -0,51%
Düşük 32,7984 22.07.2024 Yüksek 33,1040
Açılış: 33,0413
35,8443 Değişim: -0,27%
Düşük 35,7347 22.07.2024 Yüksek 36,1210
Açılış: 35,9402
2.535,75 Değişim: -0,60%
Düşük 2.522,47 22.07.2024 Yüksek 2.564,65
Açılış: 2.551,00
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.