KAP ***VRA*** VERA VENTURE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

09.08.2018 - 12:56
KAP ***VRA*** VERA VENTURE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***VRA*** VERA VENTURE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
0 0 0 0
Satışların Maliyeti
0 0 0 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
Genel Yönetim Giderleri
16 -313.584 -33.360 -145.724 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 82.803 18.562 38.719 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -2.546 -8 -1.122 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-233.327 -14.806 -108.127 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-233.327 -14.806 -108.127 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-233.327 -14.806 -108.127 0
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
988 0 988 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
15 988 0 988 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-232.339 -14.806 -107.139 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
-232.339 -14.806 -107.139 0
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-232.339 -14.806 -107.139 0
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.000.000 1.000.000 1.000.000
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 -14.806 -14.806
Dönem Sonu Bakiyeler
1.000.000 0 -14.806 985.194 985.194
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.000.000 -82 -45.846 954.072 954.072
Transferler
45.846 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-311 -232.339 -232.650
Dönem Sonu Bakiyeler
1.000.000 -393 -232.339 721.422 721.422


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.487 7.368
Dönem Karı (Zararı)
-232.339 -31.040
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
195.461 47.979
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9,10 847 531
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
5.015 2.084
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 5.015 2.084
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
190.664 45.565
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
18 190.664 45.565
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12,15 -1.065 -201
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
35.391 -9.571
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-582 -727
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-582 -727
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
6 -2.537 0
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
25.257 -14.848
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
25.257 -14.848
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
12 11.653 2.793
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.600 3.211
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
460 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
1.140 3.211
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-1.487 7.368
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 -6.370
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9,10 0 -6.370
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.487 998
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.487 998
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.803 805
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
316 1.803


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-232.339 -14.806 -107.139
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-311 0 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 -389 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
12 78 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
12 78 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-311 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-232.650 -14.806 -107.139 0
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-232.650 -14.806 -107.139 0


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 316 1.803
Finansal Yatırımlar
4 765.225 955.889
Diğer Alacaklar
5 1.441 860
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.441 860
Peşin Ödenmiş Giderler
6 2.537 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
2.537
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
7 0 459
ARA TOPLAM
769.519 959.011
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
769.519 959.011
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
9 2.150 2.365
Mobilya ve Demirbaşlar
2.150 2.365
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 2.842 3.474
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
2.842 3.474
Ertelenmiş Vergi Varlığı
15 1.498 201
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
6.490 6.040
TOPLAM VARLIKLAR
776.009 965.051
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
11 25.537 280
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
25.537 280
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 15.610 3.957
Kısa Vadeli Karşılıklar
12 933 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
933
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 5.716 4.576
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
5.716 4.576
ARA TOPLAM
47.796 8.813
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
47.796 8.813
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
12 6.559 2.166
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 6.559 2.166
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
15 232 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
6.791 2.166
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
54.587 10.979
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
721.422 954.072
Ödenmiş Sermaye
14 1.000.000 1.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
12 -393 -82
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-393 -82
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
12 -393 -82
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-45.846 0
Net Dönem Karı veya Zararı
-232.339 -45.846
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
721.422 954.072
TOPLAM KAYNAKLAR
776.009 965.051http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/701789


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.419 Değişim: 0,10% Hacim : 12.776 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.412 17.09.2021 Yüksek 1.427
Açılış: 1.424
8,6468 Değişim: 1,42%
Düşük 8,5060 17.09.2021 Yüksek 8,6556
Açılış: 8,5258
10,1402 Değişim: 0,81%
Düşük 10,0237 17.09.2021 Yüksek 10,1765
Açılış: 10,0589
487,98 Değişim: 1,55%
Düşük 480,15 17.09.2021 Yüksek 488,34
Açılış: 480,52
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.