KAP ***VNB*** VENBEY YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

30.10.2023 - 12:28
KAP ***VNB*** VENBEY YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***VNB*** VENBEY YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27.000.000 -9.767 387.469 6.781.182 2.035.466 36.194.350 0 36.194.350
Transferler
2.035.466 -2.035.466 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-32.215 2.279.510 2.247.295 0 2.247.295
Dönem Karı (Zararı)
2.279.510
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-32.215
Sermaye Arttırımı
23.000.000 -6.750.000 16.250.000 16.250.000
Sermaye Azaltımı
0
Dönem Sonu Bakiyeler
50.000.000 -41.982 387.469 2.066.648 2.279.510 54.691.645 54.691.645
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
100.000.000 31.888 387.469 2.066.648 880.860 103.366.865 103.366.865
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
-1.115 -1.115 0 -1.115
Transferler
139.024 741.836 -880.860 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
49.020 -17.007.628 -16.958.608 0 -16.958.608
Dönem Karı (Zararı)
-17.007.628 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
49.020
Sermaye Arttırımı
108.000.000 -1.900.000 106.100.000 106.100.000
Dönem Sonu Bakiyeler
208.000.000 80.908 526.493 907.369 -17.007.628 192.507.142 0 192.507.142


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-93.873.210 34.785.895
Dönem Karı (Zararı)
34 -17.007.628 2.279.510
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-17.007.628 2.279.510
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
660.077 1.226.651
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
47-48 536.168 213.188
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
330.804 137.822
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
9-11 330.804 137.822
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
30-54 -138.343 875.641
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-69.667 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
20-21 -69.667 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
1.115 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-76.974.099 31.938.227
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
31.363.760 -47.053.121
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 31.363.760 -47.053.121
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-20.758.762 -45.729.951
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
11-15-16-17 -20.758.762 -45.729.951
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-31.365.969 74.638.308
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
9 -31.365.969 74.638.308
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
-168.471 15.376
Diğer Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
22 -168.471 15.376
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-56.044.657 50.067.615
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
26-32 -56.044.657 50.067.615
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-93.321.650 35.444.388
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
31 0 -34.638
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
30-54 -551.560 -623.855
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-598.888 -167.825
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
228.000 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
20-21 228.000 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-826.888 -167.825
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
20-21 -826.888 -167.825
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
106.100.000 16.250.000
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
106.100.000 16.250.000
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
33 106.100.000 16.250.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
11.627.902 50.868.070
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
11.627.902 50.868.070
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 71.662.466 5.700.073
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 83.290.368 56.568.143


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 83.290.368 71.662.466
Ticari Alacaklar
27.697.383 59.061.143
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 27.573.536 58.247.072
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 123.847 814.071
Diğer Alacaklar
102.051.485 79.793.144
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 102.051.485 79.793.144
Peşin Ödenmiş Giderler
328.169 125.479
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15 328.169 125.479
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
16 296.417 840.684
Diğer Dönen Varlıklar
43.560 26.620
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
17 43.560 26.620
ARA TOPLAM
213.707.382 211.509.536
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
213.707.382 211.509.536
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
5.969.730 7.144.672
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 5.969.730 7.144.672
Maddi Duran Varlıklar
1.408.645 2.098.124
Tesis, Makine ve Cihazlar
20 499.771 596.758
Taşıtlar
20 113.723 318.056
Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar
20 764.226 1.150.585
Diğer Maddi Duran Varlıklar
20 30.925 32.725
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.021.105 585.598
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
21 1.021.105 585.598
Ertelenmiş Vergi Varlığı
54 463.905 61.577
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
8.863.385 9.889.971
TOPLAM VARLIKLAR
222.570.767 221.399.507
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
397.397 490.481
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
397.397 490.481
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
24 397.397 490.481
Ticari Borçlar
27.821.950 59.187.919
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 27.573.536 58.244.154
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 248.414 943.765
Diğer Borçlar
0 56.100.250
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11 56.100.000
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 250
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
30 286.109 550.445
Kısa Vadeli Karşılıklar
474.208 377.095
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
31 265.816 168.703
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
31 208.392 208.392
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
212.919 157.326
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
33 212.919 157.326
ARA TOPLAM
29.192.583 116.863.516
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
29.192.583 116.863.516
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
457.886 919.632
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
457.886 919.632
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar
26 457.886 919.632
Uzun Vadeli Karşılıklar
413.156 249.494
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
31 413.156 249.494
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
871.042 1.169.126
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
30.063.625 118.032.642
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
192.507.142 103.366.865
Ödenmiş Sermaye
34 208.000.000 100.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
80.908 31.888
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
52 80.908 31.888
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
526.493 387.469
Yasal Yedekler
34 526.493 387.469
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
34 907.369 2.066.648
Net Dönem Karı veya Zararı
34 -17.007.628 880.860
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
192.507.142 103.366.865
TOPLAM KAYNAKLAR
222.570.767 221.399.507


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
44 2.136.117.627 1.703.979.217 526.525.309 750.019.296
Satışların Maliyeti
45 -2.148.646.489 -1.698.698.483 -541.089.202 -746.548.319
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
-12.528.862 5.280.734 -14.563.893 3.470.977
BRÜT KAR (ZARAR)
-12.528.862 5.280.734 -14.563.893 3.470.977
Genel Yönetim Giderleri
47-48 -6.834.248 -3.561.121 -2.332.329 -1.363.369
Pazarlama Giderleri
47-48 -1.912.722 -1.630.269 -712.399 -585.939
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
49 4.239.550 3.205.763 571.812 982.903
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
49 -7 -108.181 0 -77.068
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-17.036.289 3.186.926 -17.036.809 2.427.504
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
50 -10.133
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-17.046.422 3.186.926 -17.036.809 2.427.504
Finansman Giderleri
51 -98.434 -31.775 -29.664 -14.341
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-17.144.856 3.155.151 -17.066.473 2.413.163
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
137.228 -875.641 30.956 -613.784
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
29-54 -286.109 -833.772 -159.392 -618.652
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
54 423.337 -41.869 190.348 4.868
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-17.007.628 2.279.510 -17.035.517 1.799.379
DÖNEM KARI (ZARARI)
-17.007.628 2.279.510 -17.035.517 1.799.379
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
34 0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
34 -17.007.628 2.279.510 -17.035.517 1.799.379
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
49.020 -32.215 42.178 -32.887
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
52 70.029 -42.953 60.906 -43.849
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-21.009 10.738 -18.728 10.962
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
52 -21.009 10.738 -18.728 10.962
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
49.020 -32.215 42.178 -32.887
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-16.958.608 2.247.295 -16.993.339 1.766.492
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
34 0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
34 -16.958.608 2.247.295 -16.993.339 1.766.492http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1211293


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.771 Değişim: 0,29% Hacim : 97.409 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.708 21.06.2024 Yüksek 10.793
Açılış: 10.754
32,8221 Değişim: 0,04%
Düşük 32,7336 21.06.2024 Yüksek 32,9075
Açılış: 32,8097
35,1421 Değişim: -0,18%
Düşük 35,0465 21.06.2024 Yüksek 35,3377
Açılış: 35,2067
2.451,74 Değişim: -1,53%
Düşük 2.444,71 21.06.2024 Yüksek 2.503,62
Açılış: 2.489,76
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.