" />

KAP ***VNB*** VENBEY YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

16.08.2021 - 15:51
KAP ***VNB*** VENBEY YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***VNB*** VENBEY YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27.000.000 -85.116 387.469 7.570.602 -446.876 34.426.079 34.426.079
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
-36.383 -36.383 -36.383
Transferler
-446.876 446.876
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
22.982 -122.180 -99.198 -99.198
Dönem Sonu Bakiyeler
27.000.000 -62.134 387.469 7.087.343 -122.180 34.290.498 34.290.498
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27.000.000 -23.259 387.469 7.087.343 -306.220 34.145.333 34.145.333
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
59 59 59
Transferler
-306.220 306.220
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-22.463 284.752 262.289 262.289
Dönem Sonu Bakiyeler
27.000.000 -45.722 387.469 6.781.182 284.752 34.407.681 34.407.681


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.308.406 1.276.399
Dönem Karı (Zararı)
284.752 -122.180
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
34 284.752 -122.180
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
160.876 107.718
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
47-48 22.521 24.370
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
65.787 67.052
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
9-11 65.787 67.052
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
30-54 76.173 8.123
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
22 -3.605 8.173
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
2.914.309 1.346.577
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.036.701 -151.703
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -1.036.701 -151.703
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
957.739 1.346.525
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
11-15-16-17 957.739 1.346.525
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.017.858 147.978
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
9 3.017.858 147.978
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-24.587 3.777
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
26-32 -24.587 3.777
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
3.359.937 1.332.115
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
31 -51.531 -19.333
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
30-54 -36.383
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-488.349 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-488.349 0
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
20-21 -488.349
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.820.057 1.276.399
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.820.057 1.276.399
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 7.726.219 10.948.513
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 10.546.276 12.224.912


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 10.546.276 7.726.219
Ticari Alacaklar
14.560.404 13.523.703
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 14.560.404 13.523.703
Diğer Alacaklar
26.516.186 27.689.330
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 26.516.186 27.689.330
Peşin Ödenmiş Giderler
128.681 37.778
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15 128.681 37.778
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
16 116.102 131.879
Diğer Dönen Varlıklar
8.840 12.543
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
17 8.840 12.543
ARA TOPLAM
51.876.489 49.121.452
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
51.876.489 49.121.452
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
1.085.104 941.122
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 1.085.104 941.122
Maddi Duran Varlıklar
20 747.991 359.559
Tesis, Makine ve Cihazlar
50.646 36.513
Taşıtlar
455.710
Mobilya ve Demirbaşlar
0 0
Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar
241.635 323.046
Diğer Maddi Duran Varlıklar
0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
21 459.421 463.437
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
459.421 463.437
Ertelenmiş Vergi Varlığı
54 25.445 30.787
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.317.961 1.794.905
TOPLAM VARLIKLAR
54.194.450 50.916.357
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
183.840 169.334
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
183.840 169.334
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
24 183.840 169.334
Ticari Borçlar
18.849.462 15.831.604
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 11.642.826 8.721.533
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 7.206.636 7.110.071
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27 131
Diğer Borçlar
6.191 26.017
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 6.191 26.017
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
30 63.284
Kısa Vadeli Karşılıklar
286.630 301.599
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
31 78.238 93.207
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
31 208.392 208.392
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
75.234 79.864
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
33 75.234 79.864
ARA TOPLAM
19.464.641 16.408.549
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
19.464.641 16.408.549
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
103.037 202.560
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
103.037 202.560
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar
26 103.037 202.560
Uzun Vadeli Karşılıklar
219.091 159.915
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
31 219.091 159.915
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
322.128 362.475
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
19.786.769 16.771.024
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
34.407.681 34.145.333
Ödenmiş Sermaye
34 27.000.000 27.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
34 -45.722 -23.259
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
34 -45.722 -23.259
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
34 387.469 387.469
Yasal Yedekler
34 387.469 387.469
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
34 6.781.182 7.087.343
Net Dönem Karı veya Zararı
34 284.752 -306.220
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
34.407.681 34.145.333
TOPLAM KAYNAKLAR
54.194.450 50.916.357


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
44 511.366.921 307.485.880 191.372.103 162.792.916
Satışların Maliyeti
45 -509.042.973 -305.999.186 -190.515.171 -162.463.266
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.323.948 1.486.694 856.932 329.650
BRÜT KAR (ZARAR)
2.323.948 1.486.694 856.932 329.650
Genel Yönetim Giderleri
47-48 -1.670.051 -1.252.282 -781.396 -643.075
Pazarlama Giderleri
47-48 -527.937 -446.732 -292.735 -229.060
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
49 77.687 43.267 16.397 11.901
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
49 -10.502 -1.203 -10.502 -1.203
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
193.145 -170.256 -211.304 -531.787
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
193.145 -170.256 -211.304 -531.787
Finansman Gelirleri
51 283.594 94.719 162.777 34.260
Finansman Giderleri
51 -115.873 -38.520 -51.637 -22.879
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
360.866 -114.057 -100.164 -520.406
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-76.114 -8.123 42.077 4.051
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
29-54 -63.284 0 52.812 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
54 -12.830 -8.123 -10.735 4.051
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-516.355
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
34 284.752 -122.180 -58.087 -516.355
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-22.463 22.982 -24.249 -4.977
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
52 -29.951 29.464 -32.183 -6.381
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
7.488 -6.482 7.934 1.404
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
52 7.488 -6.482 7.934 1.404
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-22.463 22.982 -24.249 -4.977
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
262.289 -99.198 -82.336 -521.332
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
262.289 -99.198 -82.336 -521.332http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958278


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.156 Değişim: 0,15% Hacim : 113.883 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 11.083 19.07.2024 Yüksek 11.193
Açılış: 11.145
33,0413 Değişim: -0,11%
Düşük 32,9282 19.07.2024 Yüksek 33,1580
Açılış: 33,0783
35,9402 Değişim: -0,60%
Düşük 35,8912 19.07.2024 Yüksek 36,1721
Açılış: 36,1579
2.549,54 Değişim: -1,98%
Düşük 2.540,66 19.07.2024 Yüksek 2.603,90
Açılış: 2.600,98
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.