KAP ***VNB*** VENBEY YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

29.05.2020 - 16:21
KAP ***VNB*** VENBEY YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***VNB*** VENBEY YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27.000.000 -27.904 165.444 2.512.974 5.279.651 34.930.165 34.930.165
Transferler
5.279.651 -5.279.651
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-29.080 -382.261 -411.341 -411.341
Dönem Karı (Zararı)
-29.080 -382.261 -411.341 -411.341
Dönem Sonu Bakiyeler
27.000.000 -56.984 165.444 7.792.625 -382.261 34.518.824 34.518.824
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27.000.000 -85.116 387.469 7.570.602 -446.876 34.426.079 34.426.079
Transferler
-446.876 446.876
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
27.959 507.310 535.269 535.269
Dönem Karı (Zararı)
27.959 507.310 535.269 535.269
Dönem Sonu Bakiyeler
27.000.000 -57.157 387.469 7.123.726 507.310 34.961.348 34.961.348


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.167.137 -839.967
Dönem Karı (Zararı)
507.310 -382.261
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
34 507.310 -382.261
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
82.335 44.071
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
47-48 12.771 33.698
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 -7.215
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
0 -7.215
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
52.811 19.368
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
9-11 52.811 19.368
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
30-54 12.174 -1.780
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
22 4.579 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
577.492 -501.777
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.643.173 -108.014
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -2.643.173 -108.014
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
810.383 1.010.323
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
11-15-16-17 810.383 1.010.323
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.442.783 -1.342.800
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
9 2.442.783 -1.342.800
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
31 -19.992 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-12.509 -61.286
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
26-32 -12.509 -61.286
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.167.137 -839.967
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 -6.336
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -6.336
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
20-21 0 -6.336
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.167.137 -846.303
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.167.137 -846.303
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 10.948.513 5.720.178
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 12.115.650 4.873.875


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 12.115.650 10.948.513
Ticari Alacaklar
6.485.205 3.842.032
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 6.485.205 3.842.032
Diğer Alacaklar
21.463.006 22.498.166
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 21.463.006 22.498.166
Peşin Ödenmiş Giderler
160.455 34.000
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15 160.455 34.000
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
16 37.587 1.203
Diğer Dönen Varlıklar
6.776 5.478
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
17 6.776 5.478
ARA TOPLAM
40.268.679 37.329.392
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
40.268.679 37.329.392
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
846.277 785.637
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 846.277 785.637
Maddi Duran Varlıklar
20 535.790 595.816
Tesis, Makine ve Cihazlar
53.469 64.985
Mobilya ve Demirbaşlar
0 0
Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar
482.321 530.580
Diğer Maddi Duran Varlıklar
0 251
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
21 465.469 466.473
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
465.469 466.473
Ertelenmiş Vergi Varlığı
54 15.207 35.267
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.862.743 1.883.193
TOPLAM VARLIKLAR
42.131.422 39.212.585
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
169.490 165.824
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
169.490 165.824
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
24 169.490 165.824
Ticari Borçlar
6.148.761 3.705.978
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 6.148.761 3.705.978
Diğer Borçlar
17.071 16.560
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 17.071 16.560
Kısa Vadeli Karşılıklar
258.914 261.377
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
31 50.522 52.985
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
31 208.392 208.392
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
47.633 60.654
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
33 47.633 60.654
ARA TOPLAM
6.641.869 4.210.393
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
6.641.869 4.210.393
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
346.294 393.639
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
346.294 393.639
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar
26 346.294 393.639
Uzun Vadeli Karşılıklar
181.911 182.474
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
31 181.911 182.474
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
528.205 576.113
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
7.170.074 4.786.506
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
34.961.348 34.426.079
Ödenmiş Sermaye
34 27.000.000 27.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
34 -57.157 -85.116
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
34 -57.157 -85.116
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
34 387.469 387.469
Yasal Yedekler
34 387.469 387.469
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
34 7.123.726 7.570.602
Net Dönem Karı veya Zararı
34 507.310 -446.876
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
34.961.348 34.426.079
TOPLAM KAYNAKLAR
42.131.422 39.212.585


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
44 137.590.054 253.747.514
Satışların Maliyeti
45 -139.624.754 -254.789.665
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
-2.034.700 -1.042.151
BRÜT KAR (ZARAR)
-2.034.700 -1.042.151
Genel Yönetim Giderleri
47-48 -609.207 -1.540.259
Pazarlama Giderleri
47-48 -217.672 -434.581
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
49 7.121.446 18.114.646
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
49 -3.911.166 -17.578.619
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
348.701 -2.480.964
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
50 125.965 56.795
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
474.666 -2.424.169
Finansman Gelirleri
51 60.459 -12.174 10.888
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
29-54 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
54 -12.174 10.888
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
507.310 -2.363.965
DÖNEM KARI (ZARARI)
507.310 -2.363.965
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
34 507.310 -2.363.965
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
27.959 18.555
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
52 35.845 23.789
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-7.886 -5.234
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
52 -7.886 -5.234
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
27.959 18.555
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
535.269 -2.345.410
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
535.269 -2.345.410http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847685


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.393 Değişim: 0,00% Hacim : 18.868 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.374 09.04.2021 Yüksek 1.415
Açılış: 1.413
8,1786 Değişim: 0,29%
Düşük 8,1551 12.04.2021 Yüksek 8,1832
Açılış: 8,1551
9,7329 Değişim: 0,31%
Düşük 9,7009 12.04.2021 Yüksek 9,7623
Açılış: 9,7032
457,27 Değişim: -0,01%
Düşük 456,50 12.04.2021 Yüksek 458,78
Açılış: 457,31
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.