KAP ***VNB*** VENBEY YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

25.03.2019 - 17:32
KAP ***VNB*** VENBEY YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***VNB*** VENBEY YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27.000.000 5 -15.000 3.365.881 30.350.886 30.350.886
Transferler
165.444 3.200.437 -3.365.881
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-26.484 -672.463 -698.947 -698.947
Dönem Sonu Bakiyeler
27.000.000 -26.479 165.444 3.185.437 -672.463 29.651.939 29.651.939
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27.000.000 -26.479 165.444 3.185.437 -672.463 29.651.939 29.651.939
Transferler
-672.463 672.463
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.425 5.279.651 5.279.651 5.279.651
Dönem Sonu Bakiyeler
31-12-2018 itibariyle Özkaynak 27.000.000 -27.904 165.444 2.512.974 5.279.651 34.930.165 34.930.165


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-6.342.600 11.337.076
Dönem Karı (Zararı)
5.279.651 -672.463
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
5.279.651 -672.463
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.662.027 266.735
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 158.752 187.842
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-12.332 -13
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-12.332 -13
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
64.561 57.447
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
30 64.561 57.447
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
29-54 1.451.046 21.459
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-13.284.278 12.537.499
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.331.819 23.005.426
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.331.819 23.005.426
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-13.799.503 16.664.178
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
11-17 -13.799.503 16.664.178
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.715.552 -23.115.375
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
2.715.552 -23.115.375
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
131.492 -4.016.730
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
32 131.492 -4.016.730
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-6.342.600 12.131.771
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
29-54 -794.695
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-12.537 -37.493
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-12.537 -37.493
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-12.537 -37.493
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.623 -405
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.623 -405
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-2.623 -405
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-6.357.760 11.299.178
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-6.357.760 11.299.178
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
12.077.938 778.760
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5.720.178 12.077.938


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 5.720.178 12.077.938
Ticari Alacaklar
9.521.403 7.189.584
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 9.521.403 7.189.584
Diğer Alacaklar
28.352.158 16.395.300
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 28.352.158 16.395.300
Peşin Ödenmiş Giderler
34.000 36.731
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15 34.000 36.731
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
16 1.688.550
Diğer Dönen Varlıklar
7.260 6.732
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
17 7.260 6.732
ARA TOPLAM
45.323.549 35.706.285
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
45.323.549 35.706.285
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
713.155 556.856
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 713.155 556.856
Maddi Duran Varlıklar
168.084 307.314
Tesis, Makine ve Cihazlar
109.953 186.315
Mobilya ve Demirbaşlar
12.809 26.784
Diğer Maddi Duran Varlıklar
45.322 94.215
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
461.635 468.620
Diğer Haklar
461.635 468.620
Ertelenmiş Vergi Varlığı
13.193 5.406
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.356.067 1.338.196
TOPLAM VARLIKLAR
46.679.616 37.044.481
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
2.623
Ticari Borçlar
9.913.460 7.197.908
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 9.913.460 7.197.908
Diğer Borçlar
30.084 15.272
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 30.084 15.272
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
29 1.458.431
Kısa Vadeli Karşılıklar
41.919 41.384
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
30 41.919 41.384
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
166.912 50.232
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
32 166.912 50.232
ARA TOPLAM
11.610.806 7.307.419
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
11.610.806 7.307.419
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
30 138.645 85.123
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
138.645 85.123
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
11.749.451 7.392.542
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
34.930.165 29.651.939
Ödenmiş Sermaye
33 27.000.000 27.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-27.904 -26.479
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-27.904 -26.479
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
33 -27.904 -26.479
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
165.444 165.444
Yasal Yedekler
33 165.444 165.444
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
33 2.512.974 3.185.437
Net Dönem Karı veya Zararı
33 5.279.651 -672.463
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
34.930.165 29.651.939
TOPLAM KAYNAKLAR
46.679.616 37.044.481


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
44 468.092.136 1.281.537
Satışların Maliyeti
45 -470.906.178 -541.335
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
-2.814.042 740.202
BRÜT KAR (ZARAR)
-2.814.042 740.202
Genel Yönetim Giderleri
47-48 -2.532.661 -2.947.547
Pazarlama Giderleri
47-48 -807.844 -816.975
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
49 51.555.598 21.068.500
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
49 -38.924.089 -18.862.103
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
6.476.962 -817.923
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
50 110.051 16.343
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
6.587.013 -801.580
Finansman Gelirleri
51 286.973 220.558
Finansman Giderleri
51 -143.289 -69.982
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
6.730.697 -651.004
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.451.046 -21.459
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
29-54 -1.458.431
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
7.385 -21.459
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
5.279.651 -672.463
DÖNEM KARI (ZARARI)
5.279.651 -672.463
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
5.279.651 -672.463
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.425 -26.484
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
52 -1.827 -33.105
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
402 6.621
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
52 402 6.621
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.425 -26.484
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
5.278.226 -698.947
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
5.278.226 -698.947http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/749685


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.680 Değişim: -1,37% Hacim : 111.040 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.680 15.04.2024 Yüksek 9.824
Açılış: 9.759
32,4203 Değişim: 0,03%
Düşük 32,3337 16.04.2024 Yüksek 32,4439
Açılış: 32,411
34,5087 Değişim: 0,04%
Düşük 34,4002 16.04.2024 Yüksek 34,5518
Açılış: 34,4942
2.487,90 Değişim: 0,19%
Düşük 2.477,85 16.04.2024 Yüksek 2.488,72
Açılış: 2.483,19
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.