KAP ***VNB*** VENBEY YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

26.10.2018 - 12:41
KAP ***VNB*** VENBEY YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***VNB*** VENBEY YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27.000.000 5 -15.000 3.365.881 30.350.886 30.350.886
Transferler
165.444 3.200.437 -3.365.881
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-29.568 -725.772 -755.340 -755.340
Dönem Sonu Bakiyeler
27.000.000 -29.563 165.444 3.185.437 -725.772 29.595.546 29.595.546
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27.000.000 -29.479 165.444 3.185.437 -672.463 29.651.939 29.651.939
Transferler
-672.463 672.463
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-14.229 5.773.433 5.759.204 5.759.204
Dönem Sonu Bakiyeler
27.000.000 -40.708 165.444 2.512.974 5.773.433 35.411.143 35.411.143


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.827.826 7.492.662
Dönem Karı (Zararı)
5.773.433 -725.772
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
33 5.773.433 -725.772
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.720.030 196.949
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 122.034 142.512
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-26.375 -3.048
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-26.375 -3.048
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
40.425 31.633
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
30 40.425 31.633
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
29-54 1.583.946 25.852
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-12.321.289 8.816.180
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.223.285 19.898.520
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -5.223.285 19.898.520
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-11.014.689 12.954.492
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
11-17 -11.014.689 12.954.492
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.897.333 -20.008.182
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
9 3.897.333 -20.008.182
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
19.352 -4.028.650
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
26-32 19.352 -4.028.650
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-4.827.826 8.287.357
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
29-54 -794.695
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-12.537 -14.304
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-12.537 -14.304
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-12.537 -14.304
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.623 -778
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.623 -778
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
22-25 -2.623 -778
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.842.986 7.477.580
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.842.986 7.477.580
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 12.077.938 778.760
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 7.234.952 8.256.340


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 7.246.789 12.077.938
Ticari Alacaklar
9 12.412.869 7.189.584
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 1.601.677
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 10.811.192 7.189.584
Diğer Alacaklar
27.119.904 16.395.300
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 27.119.904 16.395.300
Peşin Ödenmiş Giderler
65.221 36.731
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15 65.221 36.731
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
16 29.688
Diğer Dönen Varlıklar
5.634 6.732
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
17 5.634 6.732
ARA TOPLAM
46.880.105 35.706.285
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
46.880.105 35.706.285
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
789.861 556.856
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 789.861 556.856
Maddi Duran Varlıklar
20 203.938 307.314
Tesis, Makine ve Cihazlar
130.090 186.315
Mobilya ve Demirbaşlar
16.303 26.784
Diğer Maddi Duran Varlıklar
57.545 94.215
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
21 462.499 468.620
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
462.499 468.620
Ertelenmiş Vergi Varlığı
54 6.751 5.406
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.463.049 1.338.196
TOPLAM VARLIKLAR
48.343.154 37.044.481
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
2.623
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
22 2.623
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
22 2.623
Ticari Borçlar
11.095.241 7.197.908
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
9 1.601.677
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9.493.564 7.197.908
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
26 24.079 20.094
Diğer Borçlar
10.371 15.272
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 10.371 15.272
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
29 1.581.278
Kısa Vadeli Karşılıklar
30 26.155 41.384
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
30 26.155 41.384
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
62.243 30.138
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
32 62.243 30.138
ARA TOPLAM
12.799.367 7.307.419
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
12.799.367 7.307.419
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
30 132.644 85.123
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
132.644 85.123
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
12.932.011 7.392.542
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
35.411.143 29.651.939
Ödenmiş Sermaye
33 27.000.000 27.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-40.708 -26.479
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-40.708 -26.479
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
33 -40.708 -26.479
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
165.444 165.444
Yasal Yedekler
33 165.444 165.444
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
33 2.512.974 3.185.437
Net Dönem Karı veya Zararı
33 5.773.433 -672.463
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
35.411.143 29.651.939
TOPLAM KAYNAKLAR
48.343.154 37.044.481


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
335.031.262 180.886.238 17.794.972 4.255.660
Satışların Maliyeti
-342.653.680 -183.458.716 -15.715.451 -3.051.646
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
-7.622.418 -2.572.478 2.079.521 1.204.014
BRÜT KAR (ZARAR)
-7.622.418 -2.572.478 2.079.521 1.204.014
Genel Yönetim Giderleri
47-48 -1.876.233 -643.642 -2.366.208 -589.095
Pazarlama Giderleri
47-48 -591.388 -208.389 -654.589 -174.134
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
49 45.593.817 26.997.530 171.926 32.099
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
49 -28.180.754 -16.003.012 -72.793 -7.521
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
7.323.024 7.570.009 -842.143 465.363
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
50 34.355 21.449 8.207 2.900
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
7.357.379 7.591.458 -833.936 468.263
Finansman Gelirleri
134.016
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
7.357.379 7.591.458 -699.920 468.263
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.583.946 -1.586.075 -25.852 -12.015
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
29-54 -1.581.278 -1.581.278
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
54 -2.668 -4.797 -25.852 -12.015
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
5.773.433 6.005.383 -725.772 456.248
DÖNEM KARI (ZARARI)
5.773.433 6.005.383 -725.772 456.248
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
5.773.433 6.005.383 -725.772 456.248
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-14.229 -16.806 -29.568 1.031
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-18.242 -21.546 -36.960 1.289
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
4.013 4.740 7.392 -258
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
4.013 4.740 7.392 -258
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-14.229 -16.806 -29.568 1.031
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
5.759.204 5.988.577 -755.340 457.279
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
5.759.204 5.988.577 -755.340 457.279http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/715695


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.645 Değişim: -0,50% Hacim : 104.170 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.645 22.04.2024 Yüksek 9.832
Açılış: 9.795
32,5475 Değişim: 0,11%
Düşük 32,4690 23.04.2024 Yüksek 32,6715
Açılış: 32,5131
34,9059 Değişim: 0,70%
Düşük 34,5982 23.04.2024 Yüksek 34,9229
Açılış: 34,6636
2.437,27 Değişim: 0,18%
Düşük 2.401,02 23.04.2024 Yüksek 2.449,94
Açılış: 2.432,85
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.