KAP ***VNB*** VENBEY YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

13.08.2018 - 17:51
KAP ***VNB*** VENBEY YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***VNB*** VENBEY YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27.000.000 5 -15.000 3.365.881 30.350.886 30.350.886
Transferler
3.365.881 -3.365.881
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-30.599 -1.182.020 -1.212.619 -1.212.619
Dönem Sonu Bakiyeler
27.000.000 -30.594 3.350.881 -1.182.020 29.138.267 29.138.267
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27.000.000 -26.479 165.444 3.185.437 -672.463 29.651.939 29.651.939
Transferler
-672.463 672.463
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
2.577 -231.950 -229.373 -229.373
Dönem Sonu Bakiyeler
27.000.000 -23.902 165.444 2.512.974 -231.950 29.422.566 29.422.566


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-6.048.167 5.832.471
Dönem Karı (Zararı)
-231.950 -1.182.020
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
33 -231.950 -1.182.020
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
106.473 134.284
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 82.343 95.224
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-3.203 -13
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-3.203 -13
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
29.462 25.236
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
30 29.462 25.236
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
29-54 -2.129 13.837
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-5.922.690 7.674.902
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.622.093 15.424.964
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -6.622.093 15.424.964
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6.039.666 -15.525.552
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
9 6.039.666 -15.525.552
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.336.263 11.805.449
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
11-17 -5.336.263 11.805.449
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.000 -4.029.959
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
26-32 -4.000 -4.029.959
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-6.048.167 6.627.166
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-794.695
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-6.237 -14.304
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-6.237 -14.304
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-6.237 -14.304
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.623 -3.028
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.623 -3.028
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
22-25 -2.623 -3.028
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-6.057.027 5.815.139
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-6.057.027 5.815.139
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 12.077.938 778.760
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 6.020.911 6.593.899


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 6.020.911 12.077.938
Ticari Alacaklar
9 13.811.677 7.189.584
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 4.778.589
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 9.033.088 7.189.584
Diğer Alacaklar
21.599.564 16.395.300
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 21.599.564 16.395.300
Peşin Ödenmiş Giderler
84.337 36.731
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15 84.337 36.731
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
16 2.554
Diğer Dönen Varlıklar
6.336 6.732
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
17 6.336 6.732
ARA TOPLAM
41.525.379 35.706.285
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
41.525.379 35.706.285
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
639.091 556.856
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 639.091 556.856
Maddi Duran Varlıklar
20 236.465 307.314
Tesis, Makine ve Cihazlar
146.899 186.315
Mobilya ve Demirbaşlar
19.797 26.784
Diğer Maddi Duran Varlıklar
69.769 94.215
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
21 463.363 468.619
Diğer Haklar
463.363 468.619
Ertelenmiş Vergi Varlığı
54 6.808 5.407
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.345.727 1.338.196
TOPLAM VARLIKLAR
42.871.106 37.044.481
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
2.623
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
2.623
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
22 2.623
Ticari Borçlar
13.237.574 7.197.908
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 13.237.574 7.197.908
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
26 20.843 20.094
Diğer Borçlar
6.621 15.272
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 6.621 15.272
Kısa Vadeli Karşılıklar
41.206 41.384
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
30 41.206 41.384
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
34.040 30.138
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
32 34.040 30.138
ARA TOPLAM
13.340.284 7.307.419
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
13.340.284 7.307.419
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
108.256 85.123
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
30 108.256 85.123
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
108.256 85.123
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
13.448.540 7.392.542
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
29.422.566 29.651.939
Ödenmiş Sermaye
33 27.000.000 27.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-23.902 -26.479
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-23.902 -26.479
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
33 -23.902 -26.479
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
165.444 165.444
Yasal Yedekler
33 165.444 165.444
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
33 2.512.974 3.185.437
Net Dönem Karı veya Zararı
33 -231.950 -672.463
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
29.422.566 29.651.939
TOPLAM KAYNAKLAR
42.871.106 37.044.481


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
44 154.145.024 13.539.312 92.526.108 4.896.394
Satışların Maliyeti
45 -159.194.964 -12.663.805 -96.121.022 -5.100.457
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
-5.049.940 875.507 -3.594.914 -204.063
BRÜT KAR (ZARAR)
-5.049.940 875.507 -3.594.914 -204.063
Genel Yönetim Giderleri
47-48 -1.232.591 -1.777.113 -586.807 -712.134
Pazarlama Giderleri
47-48 -382.999 -480.454 -172.298 -239.353
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
49 18.596.287 139.827 14.238.590 45.989
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
49 -12.177.742 -65.273 -9.403.048 -14.032
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-246.985 -1.307.506 481.523 -1.123.593
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
50 12.906 5.307 4.882 2.872
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-234.079 -1.302.199 486.405 -1.120.721
Finansman Gelirleri
51 134.016 -24.519
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-234.079 -1.168.183 486.405 -1.145.240
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
2.129 -13.837 -4.335 12.864
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
54 2.129 -13.837 -4.335 12.864
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-231.950 -1.182.020 482.070 -1.132.376
DÖNEM KARI (ZARARI)
-231.950 -1.182.020 482.070 -1.132.376
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
-231.950 -1.182.020 482.070 -1.132.376
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
2.577 -30.599 -4.080 -30.071
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
3.304 -38.249 -5.230 -37.589
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-727 7.650 1.150 7.518
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-727 7.650 1.150 7.518
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.577 -30.599 -4.080 -30.071
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-229.373 -1.212.619 477.990 -1.162.447
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
-229.373 -1.212.619 477.990 -1.162.447http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/703108


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.455 Değişim: 0,00% Hacim : 27.184 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.417 21.10.2021 Yüksek 1.455
Açılış: 1.433
9,5090 Değişim: 0,09%
Düşük 9,4833 22.10.2021 Yüksek 9,5420
Açılış: 9,5001
11,0741 Değişim: -0,05%
Düşük 11,0597 22.10.2021 Yüksek 11,1103
Açılış: 11,0798
546,22 Değişim: 0,18%
Düşük 544,56 22.10.2021 Yüksek 548,14
Açılış: 545,22
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.