KAP ***VKY*** VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

07.08.2020 - 17:47
KAP ***VKY*** VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***VKY*** VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
35.000.000 116.263.437 -186.857 8.601.523 11.253.512 34.197.535 205.129.150 205.129.150
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
34.197.535 -34.197.535 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
18.383.578 18.383.578 18.383.578
Dönem Karı (Zararı)
18.383.578 18.383.578 18.383.578
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
40.000.000 -40.000.000 0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
75.000.000 116.263.437 -186.857 8.601.523 5.451.047 18.383.578 223.512.728 223.512.728
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
18 75.000.000 130.309.506 -210.976 8.601.523 5.451.047 36.884.225 256.035.325 256.035.325
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
36.884.225 -36.884.225 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-21.294.279 79.114.914 57.820.635 57.820.635
Dönem Karı (Zararı)
79.114.914 79.114.914 79.114.914
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-21.294.279 -21.294.279 -21.294.279
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
-97.378.085 97.378.085 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
18 75.000.000 11.637.142 -210.976 8.601.523 139.713.357 79.114.914 313.855.960 313.855.960


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-119.910.503 11.314.422
Dönem Karı (Zararı)
79.114.914 18.383.578
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
12.556.787 -1.580.841
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 1.900.493 1.360.137
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
3.239.560 1.865.570
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
3.198.496 1.865.570
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 41.064 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-12.532.407 -8.410.991
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-15.635.965 -8.825.549
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
3.103.558 414.558
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
329.031 404.090
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
329.031 404.090
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25 19.620.110 3.200.353
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-188.504.577 586.679
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-33.008.069 24.584.746
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-568.514.887 -58.328.803
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-9.040.652 1.641.286
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-559.474.235 -59.970.089
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-12.673.573 -6.707.770
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-505.900 18.903
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-12.167.673 -6.726.673
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-99.861 126.109
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
417.801.590 40.558.958
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-16.680.735 584.195
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
434.482.325 39.974.763
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7.908.312 207.408
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7.908.312 207.408
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
81.911 146.031
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-96.832.876 17.389.416
Ödenen Temettüler
0 0
Alınan Temettüler
22 -23.214.788 -6.985.520
Alınan Faiz
11.741.505 4.662.573
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-2.082.286 -1.454.768
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-9.522.058 -2.297.279
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-4.269.379 10.392.189
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10 934.426 28.571
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
934.426 28.571
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-32.452.751 -874.810
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -32.102.413 -828.075
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -350.338 -46.735
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri
7,22 141.864 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0
Alınan Temettüler
22 23.214.788 6.985.520
Alınan Faiz
3.892.294 4.252.908
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
126.047.578 -250.352.375
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
6.689.904.477 283.856.022
Kredilerden Nakit Girişleri
854.173.558 0
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
5.835.730.919 283.856.022
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-6.560.058.116 -533.022.637
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-854.313.073 0
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-5.705.745.043 -533.022.637
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
17 -863.855 -828.894
Ödenen Faiz
-2.934.928 -356.866
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.867.696 -228.645.764
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.867.696 -228.645.764
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.901.326 231.659.454
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 3.769.022 3.013.690


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 4.966.825 4.158.010
Finansal Yatırımlar
6 143.926.673 3.986.394
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
143.926.673 3.986.394
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
143.926.673 3.986.394
Ticari Alacaklar
8 991.510.687 422.995.800
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4, 8 16.445.973 7.405.321
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
975.064.714 415.590.479
Diğer Alacaklar
9 765.374 256.242
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4, 9 759.311 254.097
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 6.063 2.145
Peşin Ödenmiş Giderler
16 777.599 677.738
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
4 18.600 298.203
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
758.999 379.535
Diğer Dönen Varlıklar
16 856 170
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
4 856 170
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
0 0
ARA TOPLAM
1.141.948.014 432.074.354
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
7 0 129.818.136
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.141.948.014 561.892.490
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
6 14.132.980 14.132.980
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
14.132.980 14.132.980
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar
14.132.980 14.132.980
Diğer Alacaklar
9 24.243.609 12.079.854
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
24.243.609 12.079.854
Maddi Duran Varlıklar
10 37.414.367 7.185.405
Kullanım Hakkı Varlıkları
11 735.363 2.566.502
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 1.013.630 913.361
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
77.539.949 36.878.102
TOPLAM VARLIKLAR
1.219.487.963 598.770.592
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
17 178.237.838 48.274.094
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
32.173 16.033
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4, 17 32.173 16.033
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
178.205.665 48.258.061
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
17 163.911 243.936
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
17 178.041.754 48.014.125
Ticari Borçlar
8 691.577.056 274.836.513
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4, 8 0 16.680.735
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
691.577.056 258.155.778
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
81.911 0
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
81.911 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
25 14.983.349 2.410.858
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.912.344 2.028.659
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 2.334.022 1.491.401
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 578.322 537.258
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
16 13.546.973 5.638.661
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13.546.973 5.638.661
ARA TOPLAM
901.339.471 333.188.785
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
901.339.471 333.188.785
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
17 513.699 2.446.047
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
243.258 2.350.802
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4, 17 243.258 2.350.802
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
270.441 95.245
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
17 270.441 95.245
Uzun Vadeli Karşılıklar
15 3.599.902 3.326.313
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
3.599.902 3.326.313
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
25 178.931 3.774.122
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.292.532 9.546.482
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
905.632.003 342.735.267
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
313.855.960 256.035.325
Ödenmiş Sermaye
18 75.000.000 75.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
18 11.426.166 130.098.530
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-210.976 -210.976
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-210.976 -210.976
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
18 11.637.142 130.309.506
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18 8.601.523 8.601.523
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
18 139.713.357 5.451.047
Net Dönem Karı veya Zararı
79.114.914 36.884.225
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
313.855.960 256.035.325
TOPLAM KAYNAKLAR
1.219.487.963 598.770.592


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
19 8.529.167.389 8.000.662.140 4.503.294.021 6.053.309.303
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
19 -8.423.653.920 -7.969.935.910 -4.442.627.503 -6.037.422.023
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
105.513.469 30.726.230 60.666.518 15.887.280
BRÜT KAR (ZARAR)
105.513.469 30.726.230 60.666.518 15.887.280
Genel Yönetim Giderleri
20 -23.589.361 -15.922.587 -13.296.391 -8.325.014
Pazarlama Giderleri
20 -9.368.620 -3.771.356 -5.280.517 -1.875.967
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
20 -2.198 -2.777 -784 -1.270
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 2.858.932 649.229 555.287 262.576
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -95.117 -124.060 -42.929 -55.438
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
75.317.105 11.554.679 42.601.184 5.892.167
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
22 23.356.652 6.985.520 941.621 6.985.520
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
98.673.757 18.540.199 43.542.805 12.877.687
Finansman Gelirleri
23 4.020.749 4.678.039 2.983.948 1.564.323
Finansman Giderleri
24 -3.959.482 -1.634.307 -1.714.668 -575.189
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
98.735.024 21.583.931 44.812.085 13.866.821
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
25 -19.620.110 -3.200.353 -12.608.664 -1.515.689
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
25 -22.094.549 -3.319.199 -15.138.199 -1.555.055
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 2.474.439 118.846 2.529.535 39.366
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
79.114.914 18.383.578 32.203.421 12.351.132
DÖNEM KARI (ZARARI)
79.114.914 18.383.578 32.203.421 12.351.132
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
79.114.914 18.383.578 32.203.421 12.351.132
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 26 1,05490000 0,24510000 0,42940000 0,16470000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-21.294.279 0 0 0
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
-22.415.031
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.120.752 0 0
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar), Vergi Etkisi
1.120.752
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-21.294.279 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
57.820.635 18.383.578 32.203.421 12.351.132
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
57.820.635 18.383.578 32.203.421 12.351.132http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/866704


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.418 Değişim: -0,42% Hacim : 12.081 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.413 16.09.2021 Yüksek 1.435
Açılış: 1.424
8,5281 Değişim: 1,20%
Düşük 8,4182 16.09.2021 Yüksek 8,5430
Açılış: 8,4269
10,0649 Değişim: 0,93%
Düşük 9,9414 16.09.2021 Yüksek 10,0763
Açılış: 9,9725
481,70 Değişim: -0,90%
Düşük 477,72 16.09.2021 Yüksek 487,21
Açılış: 486,06
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.