KAP ***VKP*** VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

30.10.2018 - 16:29
KAP ***VKP*** VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***VKP*** VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
11 12.000.000 15.507 41.124 964.852 1.576.763 6.855.239 21.453.485 21.453.485
Transferler
382.133 6.473.106 -6.855.239 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
5.856.246 5.856.246 5.856.246
Dönem Karı (Zararı)
5.856.246 5.856.246 5.856.246
Kar Payları
-1.000.000 -1.000.000 -1.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
11 12.000.000 15.507 41.124 1.346.985 7.049.869 5.856.246 26.309.731 26.309.731
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
11 12.000.000 15.507 58.845 1.346.985 7.049.869 7.809.260 28.280.466 28.280.466
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-7.673 -7.673 -7.673
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-7.673 -7.673 -7.673
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
12.000.000 15.507 58.845 1.346.985 7.042.196 7.809.260 28.272.793 28.272.793
Transferler
12.000.000 529.219 -4.719.959 -7.809.260 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
6.517.537 6.517.537 6.517.537
Dönem Karı (Zararı)
6.517.537 6.517.537 6.517.537
Kar Payları
-2.000.000 -2.000.000 -2.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
11 24.000.000 15.507 58.845 1.876.204 322.237 6.517.537 32.790.330 32.790.330


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.572.306 3.918.103
Dönem Karı (Zararı)
6.517.537 5.856.246
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-1.953.235 -287.619
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7,8 85.530 129.311
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
387.747 446.552
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
387.747 446.552
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-4.256.732 -2.328.349
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-4.256.732 -2.328.349
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-10.215 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16 1.840.435 1.464.867
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
103.072 214.678
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
322.434 142.354
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
437.335 142.354
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-114.901 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.197 11.055
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
49.030 35.095
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-53.227 -24.040
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-194.162 15.219
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
0 476
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-194.162 14.743
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-21.003 46.050
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
2.810 -1.691
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-23.813 47.741
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
4.667.374 5.783.305
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
9 -321.740 -367.543
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-1.773.328 -1.497.659
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 -463.644
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -463.644
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7,8 0 -463.644
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.830.277 1.267.659
Ödenen Temettüler
-2.000.000 -1.000.000
Alınan Faiz
3.830.277 2.267.659
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.402.583 4.722.118
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.402.583 4.722.118
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 27.393.352 20.801.381
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 31.795.935 25.523.499


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 32.348.509 27.519.471
Ticari Alacaklar
5 1.136.771 1.459.205
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
18 1.021.870 1.459.205
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 114.901 0
Peşin Ödenmiş Giderler
10 67.916 63.719
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
18 5.571 54.601
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 62.345 9.118
ARA TOPLAM
33.553.196 29.042.395
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
33.553.196 29.042.395
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
6 2.013 2.013
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
18 275 275
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 1.738 1.738
Maddi Duran Varlıklar
7 336.115 412.197
Mobilya ve Demirbaşlar
7 200.577 247.307
Özel Maliyetler
7 135.538 164.890
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8 24.514 33.962
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8 24.514 33.962
Ertelenmiş Vergi Varlığı
16 78.699 63.939
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
441.341 512.111
TOPLAM VARLIKLAR
33.994.537 29.554.506
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
5 55.819 249.981
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
18 31.948 31.948
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 23.871 218.033
Diğer Borçlar
6 205.171 229.504
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 205.171 229.504
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
16 414.558 335.233
Kısa Vadeli Karşılıklar
9 248.617 235.363
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
9 248.617 235.363
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
10 10.469 7.139
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
18 4.585 1.775
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
10 5.884 5.364
ARA TOPLAM
934.634 1.057.220
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
934.634 1.057.220
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
269.573 216.820
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
9 269.573 216.820
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
269.573 216.820
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.204.207 1.274.040
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
32.790.330 28.280.466
Ödenmiş Sermaye
11 24.000.000 12.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
11 15.507 15.507
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
11 58.845 58.845
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
58.845 58.845
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
58.845 58.845
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
11 1.876.204 1.346.985
Yasal Yedekler
1.876.204 1.346.985
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
11 322.237 7.049.869
Net Dönem Karı veya Zararı
6.517.537 7.809.260
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
32.790.330 28.280.466
TOPLAM KAYNAKLAR
33.994.537 29.554.506


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
12 8.914.393 8.977.428 2.685.361 3.070.769
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
8.914.393 8.977.428 2.685.361 3.070.769
BRÜT KAR (ZARAR)
8.914.393 8.977.428 2.685.361 3.070.769
Genel Yönetim Giderleri
13 -4.414.250 -3.963.311 -1.502.270 -1.369.424
Pazarlama Giderleri
13 -140.062 -116.920 -50.615 -32.989
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
14 120.259 117.203 35.521 30.225
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
14 0 -53.243 0 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
4.480.340 4.961.157 1.167.997 1.698.581
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
4.480.340 4.961.157 1.167.997 1.698.581
Finansman Gelirleri
15 3.877.632 2.359.956 1.627.791 904.437
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
8.357.972 7.321.113 2.795.788 2.603.018
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.840.435 -1.464.867 -615.532 -520.693
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
16 -1.852.653 -1.477.626 -618.442 -522.867
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
16 12.218 12.759 2.910 2.174
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
6.517.537 5.856.246 2.180.256 2.082.325
DÖNEM KARI (ZARARI)
6.517.537 5.856.246 2.180.256 2.082.325
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
6.517.537 5.856.246 2.180.256 2.082.325
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
6.517.537 5.856.246 2.180.256 2.082.325
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
6.517.537 5.856.246 2.180.256 2.082.325http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/716231


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.524 Değişim: -1,43% Hacim : 31.570 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.516 15.01.2021 Yüksek 1.548
Açılış: 1.537
7,4586 Değişim: 1,33%
Düşük 7,3521 16.01.2021 Yüksek 7,5102
Açılış: 7,3609
9,0118 Değişim: 0,49%
Düşük 8,9346 16.01.2021 Yüksek 9,0938
Açılış: 8,9683
437,78 Değişim: 0,06%
Düşük 436,61 15.01.2021 Yüksek 444,73
Açılış: 437,53
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.