KAP ***VKP*** VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

09.08.2018 - 18:21
KAP ***VKP*** VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***VKP*** VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
11 12.000.000 15.507 41.124 964.852 1.576.763 6.855.239 21.453.485 21.453.485
Transferler
6.855.239 -6.855.239 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
3.773.921 3.773.921 3.773.921
Dönem Karı (Zararı)
3.773.921 3.773.921 3.773.921
Dönem Sonu Bakiyeler
11 12.000.000 15.507 41.124 964.852 8.432.002 3.773.921 25.227.406 25.227.406
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
11 12.000.000 15.507 58.845 1.346.985 7.049.869 7.809.260 28.280.466 28.280.466
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-7.673 -7.673 -7.673
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-7.673 -7.673 -7.673
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
12.000.000 15.507 58.845 1.346.985 7.042.196 7.809.260 28.272.793 28.272.793
Transferler
529.219 7.280.041 -7.809.260 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
4.337.281 4.337.281 4.337.281
Dönem Karı (Zararı)
4.337.281 4.337.281 4.337.281
Kar Payları
2.000.000 2.000.000 2.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
11 12.000.000 15.507 58.845 1.876.204 12.322.237 4.337.281 30.610.074 30.610.074


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.297.925 2.537.346
Dönem Karı (Zararı)
4.337.281 3.773.921
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-587.352 -53.241
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7,8 58.045 109.748
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
365.597 328.297
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
365.597 328.297
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-2.225.851 -1.435.460
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-2.225.851 -1.435.460
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-10.046 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16 1.224.903 944.174
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
80.797 76.606
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
302.336 97.299
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
393.740 97.299
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-91.404 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-19.433 -3.716
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
32.096 23.249
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-51.529 -26.965
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-175.967 -4.274
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
0 476
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-175.967 -4.750
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-26.139 -12.703
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
3.420 2.467
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-29.559 -15.170
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
3.830.726 3.797.286
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
9 -309.654 -267.181
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-1.223.147 -992.759
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-5.305 -459.491
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-5.305 -459.491
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7,8 -5.305 -459.491
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
219.758 1.359.493
Ödenen Temettüler
-2.000.000 0
Alınan Faiz
2.219.758 1.359.493
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.512.378 3.437.348
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.512.378 3.437.348
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 27.393.352 20.801.381
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 29.905.730 24.238.729


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 30.037.941 27.519.471
Ticari Alacaklar
5 1.156.869 1.459.205
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
18 1.065.465 1.459.205
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 91.404 0
Peşin Ödenmiş Giderler
10 83.152 63.719
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
18 22.505 54.601
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 60.647 9.118
ARA TOPLAM
31.277.962 29.042.395
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
31.277.962 29.042.395
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
6 2.013 2.013
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
18 275 275
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 1.738 1.738
Maddi Duran Varlıklar
7 366.122 412.197
Mobilya ve Demirbaşlar
7 220.800 247.307
Özel Maliyetler
7 145.322 164.890
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8 27.297 33.962
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8 27.297 33.962
Ertelenmiş Vergi Varlığı
16 75.621 63.939
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
471.053 512.111
TOPLAM VARLIKLAR
31.749.015 29.554.506
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
5 74.014 249.981
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
18 31.948 31.948
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 42.066 218.033
Diğer Borçlar
6 199.425 229.504
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 199.425 229.504
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
16 346.297 335.233
Kısa Vadeli Karşılıklar
9 259.370 235.363
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
9 259.370 235.363
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
10 11.079 7.139
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
18 5.195 1.775
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
10 5.884 5.364
ARA TOPLAM
890.185 1.057.220
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
890.185 1.057.220
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
248.756 216.820
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
9 248.756 216.820
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
248.756 216.820
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.138.941 1.274.040
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
30.610.074 28.280.466
Ödenmiş Sermaye
11 12.000.000 12.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
11 15.507 15.507
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
11 58.845 58.845
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
58.845 58.845
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
58.845 58.845
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
11 1.876.204 1.346.985
Yasal Yedekler
1.876.204 1.346.985
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
11 12.322.237 7.049.869
Net Dönem Karı veya Zararı
4.337.281 7.809.260
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
30.610.074 28.280.466
TOPLAM KAYNAKLAR
31.749.015 29.554.506


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
12 6.229.032 5.906.659 2.646.815 2.922.493
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
6.229.032 5.906.659 2.646.815 2.922.493
BRÜT KAR (ZARAR)
6.229.032 5.906.659 2.646.815 2.922.493
Genel Yönetim Giderleri
13 -2.911.980 -2.593.887 -1.478.814 -1.312.247
Pazarlama Giderleri
13 -89.447 -83.931 -34.070 -29.920
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
14 84.738 86.978 42.556 36.656
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
14 0 -53.243 0 -7.814
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.312.343 3.262.576 1.176.487 1.609.168
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
3.312.343 3.262.576 1.176.487 1.609.168
Finansman Gelirleri
15 2.249.841 1.455.519 1.175.307 824.905
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
5.562.184 4.718.095 2.351.794 2.434.073
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.224.903 -944.174 -517.715 -487.323
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
16 -1.234.211 -954.759 -520.128 -493.152
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
16 9.308 10.585 2.413 5.829
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
4.337.281 3.773.921 1.834.079 1.946.750
DÖNEM KARI (ZARARI)
4.337.281 3.773.921 1.834.079 1.946.750
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
4.337.281 3.773.921 1.834.079 1.946.750
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
4.337.281 3.773.921 1.834.079 1.946.750
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
4.337.281 3.773.921 1.834.079 1.946.750http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/701989


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.433 Değişim: 0,21% Hacim : 17.973 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.428 20.10.2021 Yüksek 1.438
Açılış: 1.432
9,2072 Değişim: -0,94%
Düşük 9,1961 20.10.2021 Yüksek 9,3551
Açılış: 9,2943
10,7393 Değişim: -0,80%
Düşük 10,7178 20.10.2021 Yüksek 10,8959
Açılış: 10,8261
528,35 Değişim: -0,05%
Düşük 527,66 20.10.2021 Yüksek 534,68
Açılış: 528,63
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.