KAP ***VKING*** VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş.( Finansal Rapor

29.05.2020 - 18:31
KAP ***VKING*** VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş.( Finansal Rapor

***VKING*** VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
42.000.000 253.929 103.325.983 -4.046.036 99.279.947 227.802 99.507.749 -94.759.011 -19.336.931 -114.095.942 27.665.736 27.665.736
Transferler
-934.925 -934.925 -934.925 -18.402.006 19.336.931 934.925 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-475.250 -475.250 -475.250 -4.967.166 -4.967.166 -5.442.416 -5.442.416
Dönem Karı (Zararı)
-4.967.166 -4.967.166 -4.967.166 -4.967.166
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-475.250 -475.250 -475.250 -475.250 -475.250
Dönem Sonu Bakiyeler
42.000.000 253.929 102.391.058 -4.521.286 97.869.772 227.802 98.097.574 -113.161.017 -4.967.166 -118.128.183 22.223.320 22.223.320
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
42.000.000 253.929 110.837.024 -4.773.684 106.063.340 404.168 106.467.508 -110.356.606 -33.522.723 -143.879.329 4.842.108 4.842.108
Transferler
-961.502 -961.502 -961.502 -32.561.221 33.522.723 961.502 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-244.112 -244.112 -244.112 -5.631.257 -5.631.257 -5.875.369 -5.875.369
Dönem Karı (Zararı)
-5.631.257 -5.631.257 -5.631.257 -5.631.257
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-244.112 -244.112 -244.112 -244.112 -244.112
Dönem Sonu Bakiyeler
42.000.000 253.929 109.875.522 -5.017.796 104.857.726 404.168 105.261.894 -142.917.827 -5.631.257 -148.549.084 -1.033.261 -1.033.261


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.253.807 -21.028.365
Dönem Karı (Zararı)
-5.631.257 -4.967.166
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-5.631.257 -4.967.166
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
11.528.699 12.234.572
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
5 - 6 2.585.181 2.175.562
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-7.138
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-7.138
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
318.970 350.269
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
318.522 385.886
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
448 -35.617
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
3 -32.637 -26.743
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
5.947.359 5.185.565
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-64.235 -160.699
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
6.011.594 5.346.264
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
2.965.410 4.607.449
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9 -255.584 -50.392
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-7.968.104 -28.103.503
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.664.155 -10.193.440
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-857.884 -1.511.043
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-6.806.271 -8.682.397
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
821.804 660.087
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9.319.884 5.822.725
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-278.314 208.870
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-11.384.693 -25.864.325
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-11.130.090 8.568.593
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-254.603 -34.432.918
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
772.719 733.166
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-158.236 -49.914
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-158.236 -49.914
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
665.048 12.111
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-62.161 567.217
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-62.161 567.217
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-2.070.662 -20.836.097
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-183.145 -192.268
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.590.933 -34.698
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.685.891 -1.985.633
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.647.777 -1.948.494
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6 -38.114 -37.139
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
1.763.163
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
1.763.163
Alınan Temettüler
32.637 26.743
Alınan Faiz
62.321 161.029
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
14.104.027 23.543.758
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
63.400.000 36.750.000
Kredilerden Nakit Girişleri
63.400.000 36.750.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-28.484.625 -7.159.842
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-28.477.670 -7.041.604
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-6.955 -118.238
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
3 -17.851.181 -288.542
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-285.472 -263.232
Ödenen Faiz
-2.674.695 -5.494.626
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
9.259.287 2.480.695
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
213.083
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
9.259.287 2.693.778
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5.404.075 6.220.381
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
14.663.362 8.914.159


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
14.663.362 5.404.075
Ticari Alacaklar
48.906.082 40.951.113
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 6.372.452 5.223.754
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 42.533.630 35.727.359
Diğer Alacaklar
290.297 233.183
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
290.297 233.183
Stoklar
23.713.548 33.033.432
Peşin Ödenmiş Giderler
1.007.146 728.832
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.007.146 728.832
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
62.299 84.633
Diğer Dönen Varlıklar
751.429 1.606.103
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
8 751.429 1.606.103
ARA TOPLAM
89.394.163 82.041.371
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
89.394.163 82.041.371
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
404.168 404.168
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
404.168 404.168
Diğer Alacaklar
5.999 5.999
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5.999 5.999
Maddi Duran Varlıklar
5 199.639.493 199.356.877
Arazi ve Arsalar
55.380.000 55.380.000
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
2.860.809 2.920.000
Binalar
30.914.316 31.220.000
Tesis, Makine ve Cihazlar
106.851.361 106.208.220
Mobilya ve Demirbaşlar
1.131.429 1.157.624
Yapılmakta Olan Yatırımlar
2.501.578 2.471.033
Kullanım Hakkı Varlıkları
5 1.660.515 1.624.829
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
6 885.105 881.173
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
885.105 881.173
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
202.595.280 202.273.046
TOPLAM VARLIKLAR
291.989.443 284.314.417
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
102.055.479 65.871.458
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
102.055.479 65.871.458
Banka Kredileri
7 102.055.479 65.864.503
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6.955
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
23.486.286 32.053.279
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
23.486.286 32.053.279
Banka Kredileri
7 22.767.292 31.409.037
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 718.994 644.242
Ticari Borçlar
71.655.396 80.069.337
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 19.523.761 27.397.627
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4 52.131.635 52.671.710
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
1.258.135 485.416
Diğer Borçlar
4.899.439 22.812.781
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3 4.248.845 22.100.026
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
650.594 712.755
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
1.078.982 413.934
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
1.078.982 413.934
Kısa Vadeli Karşılıklar
573.224 572.776
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
18 573.224 572.776
ARA TOPLAM
205.006.941 202.278.981
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
205.006.941 202.278.981
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
58.921.242 48.222.711
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
58.921.242 48.222.711
Banka Kredileri
7 57.822.467 47.112.475
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 1.098.775 1.110.236
Uzun Vadeli Karşılıklar
6.480.342 6.039.824
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
6.480.342 6.039.824
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
9 22.614.179 22.930.793
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
88.015.763 77.193.328
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
293.022.704 279.472.309
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
-1.033.261 4.842.108
Ödenmiş Sermaye
10 42.000.000 42.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
10 253.929 253.929
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
105.261.894 106.467.508
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
104.857.726 106.063.340
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
5 109.875.522 110.837.024
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-5.017.796 -4.773.684
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
404.168 404.168
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-142.917.827 -110.356.606
Net Dönem Karı veya Zararı
-5.631.257 -33.522.723
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
-1.033.261 4.842.108
TOPLAM KAYNAKLAR
291.989.443 284.314.417


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
11 66.604.163 61.388.642
Satışların Maliyeti
11 -51.985.903 -47.498.878
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
14.618.260 13.889.764
BRÜT KAR (ZARAR)
11 14.618.260 13.889.764
Genel Yönetim Giderleri
12 -2.788.802 -2.614.755
Pazarlama Giderleri
12 -7.010.658 -6.004.434
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
12 -454.981 -327.072
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 2.017.527 918.138
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -4.348.700 -4.991.881
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.032.646 869.760
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
14 32.637 26.743
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.065.283 896.503
Finansman Gelirleri
15 200.088 672.582
Finansman Giderleri
15 -8.152.212 -6.586.643
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-5.886.841 -5.017.558
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
255.584 50.392
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
9 255.584 50.392
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-5.631.257 -4.967.166
DÖNEM KARI (ZARARI)
-5.631.257 -4.967.166
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
-5.631.257 -4.967.166
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

- Sürdürülen Faaliyetlerden 1 Kr Nominal Değerli 100 Adet Pay Başına Kayıp 16 -0,13410000 -0,11830000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-244.112 -475.250
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-305.140 -594.063
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
9 61.028 118.813
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
61.028 118.813
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-244.112 -475.250
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-5.875.369 -5.442.416
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
-5.875.369 -5.442.416http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847801


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.740 Değişim: 0,00% Hacim : 122.678 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.634 20.05.2024 Yüksek 10.775
Açılış: 10.661
32,2061 Değişim: 0,09%
Düşük 32,1477 21.05.2024 Yüksek 32,2558
Açılış: 32,1787
34,9997 Değişim: 0,03%
Düşük 34,9315 21.05.2024 Yüksek 35,1881
Açılış: 34,9888
2.495,68 Değişim: -0,59%
Düşük 2.495,09 21.05.2024 Yüksek 2.519,41
Açılış: 2.510,44
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.