KAP ***VKING*** VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş.( Finansal Rapor

30.10.2018 - 19:13
KAP ***VKING*** VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş.( Finansal Rapor

***VKING*** VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
45.000.000 253.929 66.329.087 -2.881.574 63.447.513 63.447.513 -176.697 -176.697 181.854 0 181.854 5.157 -92.482.696 -15.898.480 -108.381.176 325.423 325.423
Transferler
-2.242.289 -2.242.289 -2.242.289 0 0 0 -13.656.191 15.898.480 2.242.289 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-326.469 -326.469 -326.469 176.697 176.697 0 176.697 -11.764.547 -11.764.547 -11.914.319 -11.914.319
Dönem Karı (Zararı)
-11.764.547 -11.764.547 -11.764.547 -11.764.547
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-326.469 -326.469 -326.469 176.697 176.697 0 176.697 0 -149.772 -149.722
Sermaye Arttırımı
19.355.266 0 0 0 0 0 0 19.355.266 19.355.266
Sermaye Azaltımı
-23.900.000 0 0 0 0 0 23.900.000 0 23.900.000 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
40.455.266 253.929 64.086.798 -3.208.043 60.878.755 60.878.755 0 0 181.854 181.854 181.854 -82.238.887 -11.764.547 -94.003.434 7.766.370 7.766.370
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
42.000.000 253.929 94.163.591 -3.231.909 90.931.682 90.931.682 0 217.044 217.044 217.044 -81.492.306 -16.220.708 -97.713.014 35.689.641 35.689.641
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
217.044 217.044 -217.044 -217.044
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0 0 0
Transferler
-2.215.712 -2.215.712 -2.215.712 0 0 0 -14.004.996 16.220.708 2.215.712 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-762.382 -762.382 -762.382 0 0 0 0 -30.980.124 -30.980.124 -31.742.506 -31.742.506
Dönem Karı (Zararı)
0 -30.980.124 -30.980.124 -30.980.124 -30.980.124
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-762.382 -762.382 -762.382 0 0 0 0 -762.382 -762.382
Dönem Sonu Bakiyeler
42.000.000 253.929 91.947.879 -3.994.291 87.953.588 217.044 88.170.632 0 0 0 -95.497.302 -30.980.124 -126.477.426 3.947.135 3.947.135


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
16.283.071 -59.281
Dönem Karı (Zararı)
-30.980.124 -11.764.547
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-30.980.124 -11.764.547
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
54.137.373 18.218.235
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
5 5.398.671 6.213.957
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
100.000 -5.000
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 100.000 -5.000
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
677.825 615.519
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
718.905 638.519
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 -41.080 -23.000
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
-13.704 -23.820
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
11.747.252 10.157.888
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-126.941 -76.622
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11.874.193 10.234.510
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
36.827.096 1.490.107
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-837.105 0
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-837.105 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9 237.629 -179.569
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-291 -50.847
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-291 -50.847
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-5.936.454 -5.867.071
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.493.522 -4.138.730
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.012.095 -573.157
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-3.481.427 -3.565.573
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.961.139 -1.730.019
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-4.961.139 -1.730.019
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-13.969.005 -3.411.638
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
80.507 -1.580.680
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
17.791.109 5.708.349
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-2.766.069 -1.255.980
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
20.557.178 6.964.329
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-120.888 389.361
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
-188.363 -1.130.998
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-75.153 27.284
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-75.153 27.284
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
17.220.795 586.617
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-937.724 -645.898
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-11.646.112 -3.558.477
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
291 50.847
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
291 50.847
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-8.643.910 -3.706.908
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
5 -8.517.416 -3.635.961
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6 -126.494 -70.947
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
-3.143.138
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
3 -3.143.138
Alınan Temettüler
13.704 20.230
Alınan Faiz
126.941 77.354
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.108.276 -797.152
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
19.355.266
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
19.355.266
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
65.920.000 55.800.000
Kredilerden Nakit Girişleri
65.920.000 55.800.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-52.943.634 -55.679.376
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-52.943.634 -55.679.376
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
3 428.599 -8.791.641
Ödenen Faiz
-11.296.689 -11.481.401
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.745.235 -4.414.910
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
431.927 5.760
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
7.177.162 -4.409.150
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.040.355 7.029.861
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
9.217.517 2.620.711


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
9.217.517 2.040.355
Ticari Alacaklar
43.102.535 36.732.624
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 9.043.981 6.055.602
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 34.058.554 30.677.022
Diğer Alacaklar
5.878.929 2.711.511
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 5.728.211 2.585.073
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
150.718 126.438
Türev Araçlar
837.105
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
837.105
Stoklar
39.172.361 25.203.356
Peşin Ödenmiş Giderler
1.155.410 289.655
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.155.410 289.655
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
35.464 17.163
Diğer Dönen Varlıklar
5.246.162 307.415
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
8 5.246.162 307.415
ARA TOPLAM
104.645.483 67.302.079
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
104.645.483 67.302.079
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
217.044 217.044
Diğer Alacaklar
5.999 26.188
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5.999 26.188
Maddi Duran Varlıklar
5 169.284.240 166.092.031
Arazi ve Arsalar
48.685.000 48.685.000
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
2.490.515 2.469.999
Binalar
25.452.264 25.994.550
Tesis, Makine ve Cihazlar
89.624.889 87.465.810
Taşıtlar
3.894
Mobilya ve Demirbaşlar
1.221.661 1.042.950
Yapılmakta Olan Yatırımlar
1.806.017 433.722
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
6 759.409 706.379
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
759.409 706.379
Peşin Ödenmiş Giderler
120.000 1.066.262
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
120.000 1.066.262
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
170.386.692 168.107.904
TOPLAM VARLIKLAR
275.032.175 235.409.983
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7.384.719 4.136.308
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
7.384.719 4.136.308
Banka Kredileri
7 7.309.825 4.000.000
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 74.894 136.308
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
23.415.070 21.215.253
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
23.415.070 21.215.253
Banka Kredileri
7 23.415.070 21.215.253
Ticari Borçlar
138.844.056 81.817.542
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 6.529.652 7.777.600
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
132.314.404 74.039.942
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
942.829 1.063.717
Diğer Borçlar
2.270.107 634.379
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3 1.720.223 9.353
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
549.884 625.026
Ertelenmiş Gelirler
665.508 853.870
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
665.508 853.870
Kısa Vadeli Karşılıklar
17 152.480 193.560
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
152.480 193.560
ARA TOPLAM
173.674.769 109.914.629
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
173.674.769 109.914.629
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
74.350.444 67.527.085
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
74.350.444 67.527.085
Banka Kredileri
7 74.323.098 67.442.613
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 27.346 84.472
Uzun Vadeli Karşılıklar
4.845.934 4.111.768
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
4.845.934 4.111.768
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
9 18.213.893 18.166.860
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
97.410.271 89.805.713
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
271.085.040 199.720.342
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
3.947.135 35.689.641
Ödenmiş Sermaye
10 42.000.000 42.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
10 253.929 253.929
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
88.170.632 90.931.682
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
87.953.588 90.931.682
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
5 91.947.879 94.163.591
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.994.291 -3.231.909
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
217.044
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
217.044
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
217.044
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
217.044
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-95.497.302 -81.492.306
Net Dönem Karı veya Zararı
-30.980.124 -16.220.708
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
3.947.135 35.689.641
TOPLAM KAYNAKLAR
275.032.175 235.409.983


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
11 172.336.233 135.043.716 62.285.368 42.783.383
Satışların Maliyeti
11 -135.031.363 -109.074.677 -45.691.635 -34.541.680
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
37.304.870 25.969.039 16.593.733 8.241.703
BRÜT KAR (ZARAR)
37.304.870 25.969.039 16.593.733 8.241.703
Genel Yönetim Giderleri
12 -6.971.995 -6.618.160 -2.343.794 -2.193.158
Pazarlama Giderleri
12 -17.248.422 -15.668.810 -6.145.625 -4.911.008
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-872.414 -840.728 -267.046 -273.043
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 14.283.659 6.390.080 10.458.943 1.240.272
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -45.126.063 -6.697.923 -31.894.178 -1.956.638
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-18.630.365 2.533.498 -13.597.967 148.128
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
13.995 74.667 51
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-18.616.370 2.608.165 -13.597.916 148.128
Finansman Gelirleri
14 3.506.258 475.967 2.519.774 72.211
Finansman Giderleri
14 -15.632.383 -15.028.248 -5.836.895 -5.103.387
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-30.742.495 -11.944.116 -16.915.037 -4.883.048
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-237.629 179.569 -54.178 21.539
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
9 -237.629 179.569 -54.178 21.539
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-30.980.124 -11.764.547 -16.969.215 -4.861.509
DÖNEM KARI (ZARARI)
-30.980.124 -11.764.547 -16.969.215 -4.861.509
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-30.980.124 -11.764.547 -16.969.215 -4.861.509
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

- Sürdürülen Faaliyetlerden 1 Kr Nominal Değerli 100 Adet Pay Başına Kayıp 15 -0,73760000 -0,26630000 -0,40400000 -0,11430000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-762.382 -326.469 -97.858 6.408
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-952.978 -408.086 -122.323 8.010
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
190.596 81.617 24.465 -1.602
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
190.596 81.617 24.465 -1.602
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 176.697 0 53.542
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 220.871 0 66.927
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 220.871 0 66.927
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 -44.174 0 -13.385
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
0 -44.174 0 -13.385
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-762.382 -149.772 -97.858 59.950
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-31.742.506 -11.914.319 -17.067.073 -4.801.559
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-31.742.506 -11.914.319 -17.067.073 -4.801.559http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/716543


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.722 Değişim: 0,00% Hacim : 102.240 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.668 24.04.2024 Yüksek 9.767
Açılış: 9.716
32,5625 Değişim: 0,07%
Düşük 32,4792 25.04.2024 Yüksek 32,5961
Açılış: 32,54
34,9858 Değişim: 0,45%
Düşük 34,7916 25.04.2024 Yüksek 35,0087
Açılış: 34,8286
2.420,75 Değişim: -0,10%
Düşük 2.414,58 25.04.2024 Yüksek 2.432,11
Açılış: 2.423,18
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.